Preskočite na glavni sadržaj

Vrste potpora

Zaklada „Hrvatska za djecu“ dodjeljuje novčane potpore fizičkim osobama, odnosno obiteljima u potrebi u skladu s važećim Pravilnikom o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora. Odabir vrste potpore ovisi, prije svega, o potrebama djeteta/djece radi kojih se Zakladi podnosi zahtjev za dodjelu potpore.

Vrste novčanih potpora koje Zaklada dodjeljuje fizičkim osobama (obiteljima) prikazane su u nastavku. Klikom na bilo koju od tih 8 vrsta potpora prikazat će se sve pojedinačne potpore unutar odabrane skupine za koje je moguće podnijeti zahtjev za dodjelu potpore. S druge strane, klikom na neku od pojedinačnih potpora prikazat će se svi potrebni podaci i informacije vezano za tu potporu, uključivo uvjete i informacije vezano za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore.

Vrste novčanih potpora fizičkim osobama (obiteljima u potrebi) su:

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju istovremenog rođenja dvoje, troje ili više djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju činjenice da je u obitelji nastupio višestruki porod.

Dopuštena svrha potpore:

Zahtjev za dodjelu ove potpore moguće je podnijeti samo i isključivo u slučaju rođenja blizanaca/trojki/četvorki/petorki/šestorki, pri čemu će se zahtjev za dodjelu potpore razmatrati samo ako su u trenutku podnošenja zahtjeva ta djeca mlađa od godinu dana. Svrha ove potpore je olakšati roditeljima povećano financijsko opterećenje tijekom prvih godinu dana života djece, koje je nastalo uslijed istovremenog rođenja dvoje ili više djece (višestruka dječja prehrana, dječja odjeća i obuća, oprema i slično).

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje jednokratno u iznosu od 270,00 € (dvjesto sedamdeset eura) po svakom živom, istovremeno rođenom djetetu.

Uvjeti za dodjelu potpore:
 

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € **

Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.
 
 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.
 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

 

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju udomljenja djeteta ili djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od 3 godine u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju činjenice da je u obitelji nastupila okolnost udomljenja djeteta starosti do tri godine.

Dopuštena svrha potpore:

Zahtjev za dodjelu ove potpore moguće je podnijeti samo i isključivo u slučaju udomljenja djeteta, pri čemu će se zahtjev za dodjelu ove potpore može se podnijeti najkasnije do navršene treće godine udomljenog djeteta. Svrha ove potpore je olakšati roditeljima povećano financijsko opterećenje tijekom prve tri godine života djece, koje je nastalo uslijed udomljenja (npr. dječja kolica, dječji namještaj, auto-sjedalica, dječji bicikl i ostala oprema koja odgovara dobi udomljenog djeteta starosti do tri godine).

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje jednokratno u iznosu od 400,00 € (četiri stotine eura) za svako udomljeno dijete.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od udomitelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od udomitelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) udomitelja – podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za udomitelja
 4. potvrda zavoda udomitelja o broju smještene djece starosti do 3 (tri) godine ne starija do 30 dana
 5. službeno mišljenje zavoda udomitelja o opremi koja je potrebna korisniku.

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za obitelji koje žive u novonastalim težim materijalnim uvjetima, za koje je potrebno nabaviti odjeću, obuću, odnosno higijenske, prehrambene ili druge potrepštine kako bi se zadovoljile osnovne svakodnevne potrebe vezane za uredan rast i razvoj djece.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva fizička osoba (obitelj) u zahtjevu za dodjelu potpore.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se dodijeliti obiteljima koje su se našle u težim materijalnim uvjetima i to za kupnju, uvjetno rečeno, svakodnevne odjeće i obuće, osnovnih higijenskih potrepština, hrane i dodataka prehrani te drugih nužnih potrepština za uredan rast i razvoj djeteta/djece.

Svrha ove potpore je olakšati obiteljima povećano financijsko opterećenje tijekom novonastale situacije gubitka radnog mjesta uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 450,00 € (četiri stotine i pedeset eura) za obitelj s jednim djetetom uvećano za dodatnih 70,00 € po svakom idućem djetetu.

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19 može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do najviše 1.500,00 €.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore je prijavljen u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 4. nezaposlenost roditelja/zakonska skrbnika iz obitelji nastupila je u mjesecu ožujku 2020. godine ili kasnije u 2020. godini kao posljedica epidemije bolesti COVID-19, isto se dokazuje izjavom bivšeg poslodavca
 5. nezaposlen roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji ne prima novčanu naknadu za nezaposlene, odnosno novčana naknada za nezaposlene koju roditelj/zakonski skrbnik prima ne prelazi iznos od 431,35 € neto, isto se dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva
 6. izjava bivšeg poslodavca o otkazu uzrokovanom epidemijom bolesti COVID-19
 7. dokaz o prijavi jednog ili oba roditelja u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trenutku podnošenje zahtjeva
 8. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ne ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene za jednog ili oba roditelja; odnosno potvrda o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene (za jednog ili oba roditelja) koja ne iznosi više od 431,35 €
 9. druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Kratki opis potpore:

Novčane potpore za djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi mogu ostvariti djeca bez roditelja, djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja izlaze iz sustava socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima, te su izložena riziku od siromaštva, ekonomskoj nestabilnosti, zdravstvenim rizicima ili rizicima odgojne, obrazovne, socijalne i kulturne isključenosti.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora odnosi se na djecu koja izlaze iz sustava socijalne skrbi te se može ostvariti za pokriće troškova stanarine, preseljena i/ili tekućih životnih troškova, za razdoblje do godine dana nakon izlaska iz sustava skrbi. Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore je, stoga, u sklopu zahtjeva za dodjelu ove potpore obvezan opisati vrstu potrebe za koju traži novčanu potporu od Zaklade. Povjerenstvo Zaklade nadležno za obradu i ocjenu predmeta fizičkih osoba izvršit će provjeru navedene potrebe, iskazanih činjenica i dostavljene dokazne dokumentacije.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 2.000,00 € (dvije tisuće eura) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. podnositelj/ica zahtjeva je hrvatski državljanin
 2. podnositelj/ica zahtjeva ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) podnositelja zahtjeva
 4. odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu (dokaz izlaska iz sustava socijalne skrbi).

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana