Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za nabavku ortopedskog, dentalnog ili drugog pomagala te drugih medicinskih proizvoda

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete (djecu) u obitelji za koje je potrebno nabaviti ortopedsko, dentalno ili neko drugo pomagalo sa zdravstvenom ili rehabilitacijskom svrhom, kao i druge medicinske proizvode, a koja pomagala i proizvodi se ne nalaze na listi pomagala i proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u trenutku odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju izjave liječnika, preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se ostvariti ako zdravstveno stanje djeteta ukazuje na nužnu potrebu nabavke ortopedskog, dentalnog ili drugog pomagala iako se isto ne nalazi na listi pomagala i proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ova potpora se ujedno može tražiti i za kupnju medicinskih proizvoda za sprječavanje, ublažavanje ili prevenciju bolesti, odnosno zdravstvenog stanja djeteta (razni biljni pripravci, vitamini i slično).
Zahtjev za dodjelu ove potpore ne može se podnijeti ako dijete ima pravo na pomagalo preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali je već duže vrijeme u postupku čekanja na potrebno pomagalo.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 4.000,00 € (četiri tisuće eura) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.


Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika medicinske dokumentacije za dijete/djecu (preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva
 8. ugovor, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana