Preskočite na glavni sadržaj

Potrebna dokumentacija i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore

Kada se zahtjev za dodjelu potpore podnosi elektroničkom poštom (e-mailom) ili putem elektroničke aplikacije, uspješno podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore podrazumijeva istovremeno podnošenje valjano ispunjenog i vlastoručno potpisanog obrasca zahtjeva za dodjelu potpore te cjelokupne dokazne dokumentacije, kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za dodjelu potpore. Više o svakoj pojedinoj potpori možete pročitati u rubrici Vrste potpora.

 
Obrasci za dio dokazne dokumentacije

Obrasci za dio dokazne dokumentacije

Neovisno o načinu podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, prilikom podnošenja istog Zakladi potrebno je dostaviti i propisanu dokaznu dokumentaciju kojom podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dokazuje ispunjenje uvjeta za odabranu potporu. Dokazna dokumentacija za svaku pojedinu potporu detaljno je navedena na svakom obrascu zahtjeva za dodjelu potpore, kao i u rubrici Vrste potpora, u sklopu sadržaja za svaku pojedinu potporu.

 
Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore

Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpore mogu biti punoljetna djeca na redovnom školovanju, zatim roditelji, zakonski zastupnici, opunomoćenici, udomitelji ili skrbnici djeteta/djece za čije potrebe se podnosi zahtjev, kao i osoba ovlaštena za zastupanje (ili druga osoba koju ona ovlasti) ustanove socijalne skrbi na čiju skrb je povjereno maloljetno dijete koje je izdvojeno iz obitelji, a za čije potrebe se podnosi zahtjev.

Da bi zahtjev za dodjelu potpore bio razmotren i valjano obrađen, podnositelj istog treba uz uredno ispunjen zahtjev za dodjelu potpore Zakladi dostaviti i cjelokupnu dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi u zahtjevu i ispunjenje uvjeta propisanih za odabranu potporu. U sklopu zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj istog dužan je dati i točne osobne i kontaktne podatke – OIB, puno ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresu te IBAN tekućeg, odnosno zaštićenog računa.

Detaljne informacije o svakoj pojedinoj potpori dane su u rubrici Vrste potpora.

  • Korisnik odabire potporu.
  • Korisnik prikuplja potrebnu dokaznu dokumentaciju (dokazi i/ili dokumenti koje je potrebno prikupiti, ispuniti i priložiti zahtjevu za dodjelu potpore)
  • Korisnik podnosi Zakladi zahtjev za dodjelu potpore

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore putem e-maila na adresu potpore.fo@zhzd.hr: potrebno je isprintati, ispuniti i potpisati zahtjev za dodjelu odabrane potpore te ga skeniranog poslati e-mailom, zajedno sa skeniranom ili cjelokupnom dokaznom dokumentacijom podnošenje zahtjeva putem online aplikacije kojoj možete pristupiti ovdje.

  • Stručna služba Zaklade „Hrvatska za djecu“ pregledava i obrađuje primljeni zahtjev za dodjelu potpore, zajedno s cjelokupnom dokaznom dokumentacijom, te u slučaju potrebe za dopunom neke vrste neposredno kontaktira s Korisnikom.
  • Povjerenstvo Zaklade „Hrvatska za djecu“ nadležno za obradu i ocjenu predmeta fizičkih osoba pregledava obrađene predmete primljene od Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ te za Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donosi prijedlog odluke o postupanju po svakom pojedinom.
  • Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donosi odluku o dodjeli potpore za svaki pojedini obrađenom predmet fizičkih osoba. Zaklada „Hrvatska za djecu“ vrši isplatu novčane potpore na tekući račun (ili na zaštićeni račun) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore ili, u iznimnim slučajevima, šalje službenu pisanu obavijest podnositelju zahtjeva za dodjelu potpore o odbijanju istog u slučaju kada ne postoji osnova za dodjelu tražene potpore
  • Zaklada „Hrvatska za djecu“ prikuplja od Korisnika dokaze o namjenskom utrošku dodijeljene potpore (da su dodijeljena financijska sredstva utrošena sukladno traženoj/odobrenoj svrsi). U slučaju kada su svi prethodni koraci uredno provedeni, Zaklada „Hrvatska za djecu“ zaključuje i arhivira predmet fizičke osobe.
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana