Preskočite na glavni sadržaj

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Zaklada ''Hrvatska za djecu'' obrađuje osobne podatke pojedinca (ispitanika) u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).
 
Zaklada ''Hrvatska za djecu'' obrađuje osobne podatke ispitanika samo kada za to postoji jasno određena zakonska osnova - pravna obveza, suglasnost ispitanika ili u okviru obavljanja zadaće od javnog interesa ili izvršavanjem službenih ovlasti.
 
Podaci koje Zaklada ''Hrvatska za djecu'' prikuplja, odnosno, evidentira su:
podaci o zaposlenicima
podaci o kandidatima za prijem u radni odnos
zahtjevi za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
zahtjevi i odgovori na upite građana
podaci o korisnicima potpora Zaklada ''Hrvatska za djecu''
podaci o kontakt osobama u institucijama - javnim davateljima financijskih sredstava za projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge
podaci o predstavnicima / odgovornim osobama / voditeljima projekata organizacija civilnog društva koje se prijavljuju na natječaje financirane iz javnih izvora
podaci prikupljani zbog uvida u kaznenu evidenciju o osobama koje u projektima, financiranima na natječajima Zaklada ''Hrvatska za djecu'', rade u direktnom kontaktu s djecom
podaci o sudionicima na događanjima koje organizira Zaklada ''Hrvatska za djecu''
 
Primatelji osobnih podataka
Zaklada ''Hrvatska za djecu'' će osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnog tijela. Zaklada ''Hrvatska za djecu'' obavijestit će ispitanika čije osobne podatke prosljeđuje drugim primateljima, odnosno, tražit će prethodnu privolu ukoliko se podaci prosljeđuju na temelju zahtjeva ovlaštenog tijela, a bez isključive zakonske obveze.
 
Prava ispitanika
Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, ispitanici imaju sljedeća prava sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka:

pravo na pristup osobnim podacima
ispravak osobnih podataka
brisanje osobnih podataka koji nemaju potrebu za trajnom pohranom, u skladu sa zakonskim odredbama
ograničenje obrade osobnih podataka, u skladu sa zakonskim odredbama
pravo podnošenja prigovora nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).
Kontakt za zaštitu osobnih podataka
Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se  uputiti na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu osobnih podataka: info@zhzd.hr
 
Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.


Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.
 
Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka:

e-mail:  info@zhzd.hr

ili putem pošte:

Zaklada ''Hrvatska za djecu''
Park Stara Trešnjevka 4,
10 000 Zagreb
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana