Preskočite na glavni sadržaj

Javna nabava u Zakladi

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16. i 114/22.; dalje u tekstu: ZJN), a na temelju izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, Zaklada objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojim su predstavnici Naručitelja ili s njima povezane osobe u sukobu interesa, odnosno, za javnog naručitelja nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 76. ZJN.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16. i 114/22.) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/17., 144/20. i 30/23.), Registar ugovora Zaklade ''Hrvatska za djecu'' dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/ odabirom u rubrici Registri ugovora.

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16. i 114/22.) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 101/17., 144/20. i 30/23.), plan nabave Zaklade ''Hrvatska za djecu'' dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.hr/ odabirom u rubrici Plan nabave.
 

 

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana