Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za nabavku lijekova neophodno potrebnih za liječenje ili sprječavanje bolesti

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete (djecu) u obitelji za koje je potrebno nabaviti jedan ili više lijekova neophodno potrebnih za liječenje ili sprječavanje bolesti, a koji lijekovi se ne nalaze na listi osnovnih i dopunskih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u trenutku odlučivanja o zahtjevu za dodjelu potpore.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju izjave liječnika, preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.

Dopuštena svrha potpore:

Zahtjev za dodjelu ove potpore moguće je podnijeti za nabavku lijekova koji su propisani kao obvezna terapija od liječnika specijaliste radi liječenja bolesti, ublažavanja posljedica bolesti, odnosno sprječavanja (daljnje) progresije bolesti od kojih boluje dijete iz obitelji. Podnositelj zahtjeva mora dokazati da je upravo lijek koji se traži potreban za liječenje ili sprječavanje bolesti, odnosno da je isti optimalan za dijete i njegovo zdravstveno stanje.

Činjenicu upisa lijeka na listu osnovnih i dopunskih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje provjerava Stručna služba Zaklade neposredno prije odlučivanja o dodjeli novčane potpore te ukoliko utvrdi da se lijek nalazi na listi besplatnih lijekova, zahtjev za dodjelu ove potpore bit će odbijen. Ovu potporu nije moguće ostvariti za nabavku lijekova koji nikako nisu povezani s medicinskom dijagnozom djeteta, odnosno za koje ne postoji preporuka nadležnog liječnika specijaliziranog upravo za takvu vrstu bolesti.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu do najviše 4.000,00 € (četiri tisuće eura) po pojedinačnom zahtjevu za dodjelu potpore.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.


Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika medicinske dokumentacije za dijete/djecu (preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva
 8. ugovor, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana