Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za nabavku školske opreme

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete* (djecu) u obitelji za koje je potrebno nabaviti školske knjige, školske torbe, pernice, bilježnice, olovke ili neko drugo pomagalo potrebno za uspješno pohađanje ili izvršavanje školskih ili izvanškolskih aktivnosti.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju potvrde nadležne obrazovne ustanove o školovanju djeteta.

* Za potrebe dodjele ove potpore, dijete/djeca za koje/koju se podnosi zahtjev za dodjelu potpore treba/trebaju pohađati osnovnu ili srednju školu ili, pak, visoko učilište sukladno posebnim propisima.
 

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora bit će odobrena ako je potreba obitelji iskazana u zahtjevu za dodjelu potpore usmjerena na kupnju potrepština nužnih za školske ili izvanškolske aktivnosti djeteta ili djece u obitelji. Tako obitelj, primjerice, može tražiti potporu za kupnju školskih knjiga, školske torbe i školskog pribora, zatim za kupnju različite opreme i pomagala kako za školske, tako i za izvanškolske aktivnosti.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 150,00 € (stotinu i pedeset eura) po djetetu koja predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore.

Maksimalni iznos potpore je 2.000,00 € (dvije tisuće eura).

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
 4. kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu** definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi
∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.
** Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
 

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. preslika potvrde obrazovne ustanove o školovanju djeteta/djece
 7. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva
 8. rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi zavod za socijalni rad
 9. dokaz o postojanju posebno teških životnih okolnosti (isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva nije korisnik zajamčene minimalne naknade).

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana