Preskočite na glavni sadržaj

Otvoreni javni pozivi

Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata. Razdoblje za podnošenje prijava na Javni poziv utvrđeno je od 29.03.2024. do zaključno 29.04.2024.

► PRIJAVE

TEKST JAVNOG POZIVA

 

P1:
Poštovani,
molim informaciju vezano za prijavu na objavljeni Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.
Trenutno u udruzi XXXXX provodimo program koji ste vi podržali kroz prošlogodišnji poziv. Sada bismo se prijavili i na ovaj Javni poziv, a pitanje je možemo li se prijaviti s istim programom kao i prošle godine?
Unaprijed hvala i srdačan pozdrav


(Pitanje zaprimljeno dana 2.4.2024.)
 
O1:
Predmet Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 29. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju. Sukladno točki III. stavku a) Javnog poziva, za potrebe ovog Javnog poziva, program podrazumijeva neprekidni tijek aktivnosti kroz duže vremensko razdoblje i provodi se prema redovnim poslovnim procedurama i standardima pravne osobe - prijavitelja, dok projekt podrazumijeva privremeni poduhvat pravne osobe - prijavitelja s precizno utvrđenim ciljevima, očekivanim rezultatima, potrebnim financijskim sredstvima i planiranim rokovima izvedbe. Nastavno na navedeno, Javni poziv ne isključuje mogućnost podnošenja prijave za (su)financiranje projekta koji je već ranije uspješno proveden.

(Odgovor je objavljen dana 3.4.2024. u 11:02 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P2:
Poštovani,
može li prijavitelj projekta u sklopu Javnog poziva biti Kulturno umjetničko društvo, odnosno uklapa li se ono pod prijavitelje navedene pod I. d) 2. (pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji), budući da je KUD pravna osoba i ima registrirano područje djelovanja 6. Kultura i umjetnost?


(Pitanje zaprimljeno dana 3.4.2024.)
 
O2:
Poštovani, sukladno točki I. stavku c) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 29. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) Zaklada želi podržati rad pravnih osoba čije su aktivnosti, odnosno programi i projekti usklađeni sa svrhom Zaklade. Svrha Zaklade je promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanja obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece.
Sukladno točki II. stavku 1. Javnog poziva, prijavu za (su)financiranje programa/projekta može podnijeti svaka pravna osoba koja svojim pravnim oblikom, svrhom osnivanja i djelokrugom rada odgovara utvrđenju u točki I. stavku d) ovog Javnog poziva, a koja je u svojem radu, odnosno posebno u sklopu prijavljenog programa/projekta, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih.
Temeljem točke I. stavka d) Javnog poziva pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem Javnog poziva su: 1. organizacije civilnog društva koje su osnovane sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, 3. javne ustanove, 4. tijela državne uprave, 5. tijela jedinica lokalne samouprave i 6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.
Nastavno na sve navedeno, ukoliko je udruga registrirana za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, ukoliko je u statutu navedeno da su djeca ciljana skupina djelovanja udruge, te ako je iz aktivnosti koje provodite vidljivo kako ste u radu posvećeni promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanju obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, ispunjavate kriterij propisan točkom I. stavkom d) Javnog poziva.

(Odgovor je objavljen dana 3.4.2024. u 11:05 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P3:
Poštovani, ljubazno Vas molim potvrdu je li trošak: trošak praćenja provedbe i izrade izvještaja o provedbi prihvatljiv trošak za Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata? Hvala.


(Pitanje zaprimljeno dana 3.4.2024.)

O3:
U Javnom pozivu za (su)financiranje programa i projekata objavljenim 29. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), prihvatljivi su oni troškovi koji su u skladu s definiranim uvjetima i smjernicama. U skladu s definiranim uvjetima i smjernicama Javnog poziva, prihvatljivi su oni troškovi koji se smatraju nužnima za provođenje programa/projekta i koji su izričito definirani u dijelu IV., točki g) Javnog poziva. Slijedom navedenog, trošak praćenja provedbe i izrade izvještaja o provedbi je prihvatljiv ukoliko je neophodan za provedbu projekta/programa koji se prijavljuje.

(Odgovor je objavljen dana 4.4.2024. u 11:16 sati.)

______________________________________________________________________________________________________


P4:
Poštovani, Pitanje je vezano za dostavu dokumentacije, potvrde o nekažnjavanju za ovlaštene osobe. Naime, 23.3.2024. imali smo Izborni Sabor gdje je došlo do promjene većeg dijela ovlaštenih osoba. Rok za predaju prijave na ovaj Javni poziv je 29.4. i mislimo kako do tada neće biti vidljive promjene u Registru udruga, tj. da nam još neće stići Rješenje nadležnog ureda o prihvaćanju Zapisnika, tj. nastalih promjena. Kako postoji mogućnost da će promjene biti vidljive u trenutku kada ćete vi provjeravati dokumentaciju i u tom slučaju da ne bi došlo do zabune, interesira nas šaljemo li Potvrde o nekažnjavanju za ovlaštene osobe prema starome ili da šaljemo Potvrde o nekažnjavanju prema novo izabranom vodstvu (od 23.3. kada je bio Izborni Sabor)? Napominjemo kako iako imamo nove ovlaštene osobe, starom vodstvu je mandat i dalje valjan te vrijedi do 15.5.2024. te se ne nalazimo u poziciji da nemamo ovlaštene osobe.
Kako ne možemo znati kada će promjene biti vidljive u Registru udruga, nismo sigurni koje Potvrde da prikupimo. Naravno, možemo poslati i sve Potvrde o nekažnjavanju (novog i starog vodstva). Unaprijed hvala.
 
(Pitanje zaprimljeno dana 3.4.2024.)

 
O4:
Dostava potvrde da se protiv osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje pravne osobe - prijavitelja i voditelja prijavljenog programa/projekta, ne vodi kazneni postupak i da nisu pravomoćno osuđene za prekršaj počinjen zlouporabom dužnosti i djelatnosti, u obavljanju poslova i djelatnosti, odnosno u vezi s djelatnosti pravne osobe - prijavitelja, jedan je od uvjeta koje prijavitelj, sukladno članku II., stavku a)., točki 8. Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata objavljenim 29. ožujka 2024. godine mora ispunjavati. U odnosu na postavljeno pitanje, potrebno je dostaviti potvrde o nekažnjavanju za osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja upisane u Registar udruga u vrijeme podnošenja prijave. Nakon promjene osoba ovlaštenih za zastupanje u Registru udruga, a ukoliko prijavitelj bude odabran za sklapanje ugovora ugovor o dodjeli financijskih sredstava (dalje u tekstu: ugovor), Zaklada će naknadno pozvati prijavitelja na dostavu potvrda o nekažnjavanju za osobe ovlaštene za zastupanje i upisane u odgovarajućem Registru u trenutku sklapanja ugovora.
 
(Odgovor je objavljen dana 4.4.2024. u 15:03 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P5:
Poštovani, Je li prihvatljiv prijavitelj sigurna kuća, odnosno ustanova dom za žrtve nasilja u obitelji?
Zahvaljujem na odgovoru.
Lijep pozdrav,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 08.04.2024.)

 
O5:
Sukladno točki I. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javi poziv), predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj. Nadalje, sukladno točki III., podtočki c) Javnog poziva, aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. (Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja: 1. sustava obiteljskih potpora 2. skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji 3. zdravstvene zaštite majke i djeteta 4. odgoja i obrazovanja 5. izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece (Su)financiranje programa/projekata može se dodijeliti za (su)financiranje sljedećih područja: 1. sustava obiteljskih potpora 2. skrbi za djecu i promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji 3. zdravstvene zaštite majke i djeteta 4. odgoja i obrazovanja 5. izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenje slobodnog vremena djece iz područja sustava obiteljskih potpora, skrbi za djecu, zdravstvene zaštite majke i djeteta, odgoja i obrazovanja, izvanškolskih aktivnosti učenika i korištenja slobodnog vremena djece. Slijedom navedenog, ukoliko su programi/projekti prijavitelja u skladu sa navedenim smjernicama, prijavitelj je prihvatljiv za podnošenje zahtjeva za (su)financiranje.
 
Što se tiče prihvatljivosti pravnog oblika prijavitelja kao ustanove, pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem točke I., podtočke d) Javnog poziva su, između ostalog,  pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti sve sa svrhom promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji, u što spadaju i ustanove.
 
(Odgovor je objavljen dana 09.04.2024. u 12:46 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P6:
Poštovani,
Ljubazno molimo odgovore na sljedeća pitanja:
  1. Naš projekt usmjerili bismo na zdravstvenu zaštitu majke i djeteta. Da li u tom slučaju ciljna skupina mogu biti majke trudnice te za njih organizirati radionice/edukaciju ili ciljnu skupinu moramo poistovjetiti sa krajnjim korisnicima - djecom?
  2. Da li je tečaj engleskog jezika za provoditelje aktivnosti prihvatljiv trošak?
Unaprijed zahvaljujemo.
S poštovanjem
 
(Pitanje zaprimljeno dana 10.04.2024.)

 
O6:
Vezano uz pitanje broj 1), sukladno točki III., podtočki c)  Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv), aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. (Su)financiranje programa/projekata se između ostalog može dodijeliti za (su)financiranje zdravstvene zaštite majke i djeteta slijedom čega ciljna skupina mogu biti i majke trudnice.
Vezano uz pitanje broj 2), sukladno točki IV., podtočki d) Javnog poziva, planirani troškovi trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti. Slijedom navedenog, troškove tečaja engleskog jezika za provoditelje aktivnosti ne smatramo prihvatljivim troškom te predlažemo da za prijavljeni projekt/program angažirate provoditelje aktivnosti sa odgovarajućim kvalifikacijama (znanjem engleskog jezika).
 
(Odgovor je objavljen dana  10.04.2024. u 22:44 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P7:
Pošovani,
kao udruga planiramo prijavu na navedeni poziv (JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRAVNIH OSOBA ZA (SU)FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA) . Naime imamo spreman projektni prijedlog koji uključuje mobilnost i izlazak na teren u ruralna područja. Kao udruzi ključan faktor i financijski trošak u projektu za sve redovne i navedene aktivnosti u projektu nužna je nabava prijevoznog sredstva. Obzirom da smo zelena i tehnološki nastrojena udruga razmatramo opcije elektrifikacije, odnosno nabave hibridnog ili električnog vozila.
Postoji li uopće mogućnost nabave prijevoznog sredstva (ako da, koje kategorije)?
Postoji li opcija kupnje rabljenog/testnog prijevoznog sredstva u nekom od ovlaštenih prodavača?
Hvala unaprijed na dostavljenim odgovorima!
 
(Pitanje zaprimljeno dana 10.04.2024.)

 
O7:
Sukladno točki IV., podtočki d) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv), planirani troškovi trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti. Ukoliko postoji nužnost nabave prijevoznog sredstva radi realizacije projekta/programa, trošak (su)financiranja istog može se smatrati opravdanim. Zaklada temeljem Javnog poziva (su)financira programe/projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 1.500,00 € (riječima: jedna tisuća petsto eura i nula centi), odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 20.000,00 € (riječima: dvadeset tisuća eura i nula centi), a kategoriju prijevoznog sredstva Zaklada ne propisuje. Također postoji mogućnost (su)financiranja rabljenog/testnog prijevoznog sredstva u nekom od ovlaštenih prodavača.


(Odgovor je objavljen dana 10.4.2024. u 22:46 sati.)
______________________________________________________________________________________________________

P8:
Poštovani, želim prijaviti projekt na vaš otvoreni natječaj , ali imam  pitanje u vezi linka za obrazac troškovnika. Kada ga spremim u dokument otvara se radna verzija . 
Je li mi možete pomoći ???
U očekivanju odgovora
srdačno,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 11.04.2024.)

 
O8:
Uvidom u obrazac troškovnika, utvrdili smo da ne postoje tehničke poteškoće te da je dokument ispravan. Molimo da provjerite sa svojim pružateljem informatičkih usluga opisani problem.
 
(Odgovor je objavljen dana 11.04.2024. u 18:44 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P9:
Poštovani
Imam problem sa exelicom za troškovnik projekta koji želim prijaviti.
Otvara mi se samo radna verzija troškovnika.
Molim vas za pomoć.
U očekivanju odgovora
Hvala & srdačno
 
(Pitanje zaprimljeno dana 11.04.2024.)

 
O9:
Uvidom u obrazac troškovnika, utvrdili smo da ne postoje tehničke poteškoće te da je dokument ispravan. Molimo da provjerite sa svojim pružateljem informatičkih usluga opisani problem.


(Odgovor je objavljen 11.04.2024. u 18:46 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P10:
Poštovani, predsjednik udruge koji je osoba ovlaštena za zastupanje udruge nedavno je dao ostavku te je trenutno lošeg zdravstvenog stanja i nije u mogućnosti predati uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega vodi kazneni postupak. 
Skupština za imenovanje novog zamjenika predsjednika predviđena je sljedeći mjesec te se u Registru udruga zamjenik udruge koji je dao ostavku još vodi kao osoba ovlaštena za zastupanje.
Možemo li umjesto traženog uvjerenja zamjenika predsjednika dostaviti potpisano objašnjenje predsjednika udruge o navedenim okolnostima nedostavljanja traženog dokumenta.
Unaprijed zahvaljujemo na odgovoru. 
 
(Pitanje zaprimljeno dana 11.04.2024.)

 
O10: 
Predsjednik udruge koji je dao ostavku i dalje se vodi kao ovlaštena osoba za zastupanje udruge do imenovanja i upisa novog predsjednika udruge u Registar udruga. Žao nam je zbog novonastale situacije, no nismo u mogućnosti prihvatiti navedeni zamjenski dokument. Budući da je uvjerenje da se protiv predsjednika udruge ne vodi kazneni postupak moguće pribaviti putem sustava e-Građani, predlažemo da predmetni dokument ishodite na navedeni način.


(Odgovor je objavljen 11.04.2024. u 18:48 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P11:
Poštovani
Imam problem sa exelicom za troškovnik projekta koji želim prijaviti.
Otvara mi se samo radna verzija troškovnika.
Molim vas za pomoć.
U očekivanju odgovora
Hvala & srdačno
 
(Pitanje zaprimljeno dana 12.04.2024.)

 
O11:
Molimo pogledajte odgovor pod brojem #9. Predlažemo da se prijavite na radionicu koja će se održati dana 15.04.2024. godine s početkom u 10:00 sati.

(Odgovor je objavljen 12.04.2024. u 16:05 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P12:
Poštovani, ljubazno Vas molim pomoć. Je li obavezno uz prijavu priložiti i ponude ili se ponude dostavljaju naknadno? Sukladno UZP: "Za planirane stavke Troškovnika za koje se traži (su)financiranje od strane Zaklade u pojedinačnom iznosu od 2.650,00 € ili više, pravna osoba - prijavitelj je dužna pribaviti najmanje tri ponude, preslike kojih je dužna dostaviti Zakladi na njezino traženje." Hvala. S poštovanjem,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 15.04.2024.)

 
O12:
Sukladno točki IV., podtočki f) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javi poziv): „Za planirane stavke Troškovnika za koje se traži (su)financiranje od strane Zaklade u pojedinačnom iznosu od 2.650,00 € ili više, pravna osoba - prijavitelj je dužna pribaviti najmanje tri ponude, preslike kojih je dužna dostaviti Zakladi na njezino traženje.“ Navedena odredba znači da prijavitelj dužan pribaviti ponude, kako bi udovoljio formalno-pravnim uvjetima, ali ponude nije potrebno  dostaviti uz prijavu na Javni poziv. S druge strane, Povjerenstvo I ima pravo naknadno zatražiti dostavu preslika triju ponuda. Ukoliko Povjerenstvo I zatraži prijavitelja  dostavu ponuda na uvid, iz ponuda mora biti vidljivo da su iste pravovremeno pribavljene jer će se u suprotnom smatrati da nisu zadovoljeni formalno-pravni uvjeti.
 
(Odgovor je objavljen dana 18.4.2024. u 9:36 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P13:
Poštovani, Planiramo prijaviti program na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata.
Kada skidamo detaljni prikaz programa, skida nam ga u pdf verziji, a ne dopušta nam word verziju.
Da li je obrazac potrebno ispunit u pdf ili word verziji. Ukoliko je potrebna word verzija možete li nam ju dostaviti.
Unaprijed zahvaljujemo.
S poštovanjem,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 15.04.2024.)

 
O13:
Sukladno točki VII., podtočki d) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javi poziv): „Prilozi prijavi kada su pribavljeni i valjano popunjeni trebaju se u elektroničkom formatu PDF učitati uz prijavu. Drugi elektronički formati neće se priznavati.“ Slijedom navedenog, obrazac je potrebno ispuniti i učitati uz prijavu u PDF formatu.
 
(Odgovor objavljen dana 18.04.2024. u 12:31 sati)
______________________________________________________________________________________________________
 
P14:
Poštovani, zahvaljujem što ste nam omogućili sudjelovanje na radionici danas. Obzirom da imam još jedno pitanje a odnosi se na preporuku poslovnih partnera ne stariju od 2 godine na dan podnošenja prijave, želim pitati možemo li priložiti preporuku naših partnera i donatora - Ureda grada Zagreba za socijalnu zaštitu, branitelje I osobe  s invaliditetom koju smo dobile prošle godine u ovu svrhu (od 12.lipnja 2023.). Hvala na odgovoru i lijepi pozdrav,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 15.04.2024.)

 
O14:
Što se tiče preporuke Ureda grada Zagreba za socijalnu zaštitu, branitelje i osobe s invaliditetom koju ste dobili prošle godine, s obzirom da je izdana unutar zadnjih dvije godine, ista je prihvatljiva za priložiti uz prijavu.
 
(Odgovor objavljen dana 18.04.2024. u 12:32 sati)
 ______________________________________________________________________________________________________

P15:
Poštovani, U  Izjavi o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2024. godini točka A) u tabličnom dijelu nije jasno da li upisati projekte za koje je ostvarena potpora i ranije,  npr.2022., ali se provedba projekta/programa realizirala u 2023 i 2024. Ili se upisuju samo oni projekti/programi za koje je u 2023. i 2024. g. potpisan Ugovor odnosno ostvarena potpora. Također, u navedenoj tablici stupac  „Iznos odobrene potpore“ upisuje se cijeli iznos vrijednosti Ugovora (potpore) projekta ili samo  prihodi koji su za taj projekt ostvaren u 2023. odnosno 2024. godini. Zahvaljujemo na odgovoru. S poštovanjem,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 15.04.2024.)

 
O15:
U Izjavi o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2024. godini (u daljnjem tekstu: Izjava), pod točkom A) u tablici, potrebno je upisati i one projekte koji se provode u 2023. i 2024. godini neovisno o tome što je  2022. godine sklopljen ugovor o financiranju odnosno dobivena novčana potpora. U Izjavi je pod točkom A), u tablici pod stupcem: „Iznos odobrene potpore“, potrebno upisati cjelokupni iznos odobrene potpore.
 
(Odgovor objavljen dana 18.04.2024. u 12:33 sati)
 ______________________________________________________________________________________________________

P16:
Poštovani, Prema Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, sukladno točki 4., stavka f) navedeno je kako je prijavitelj dužan pribaviti najmanje tri ponude, preslike kojih je dužna dostaviti Zakladi na njezino traženje. Naše prvo pitanje je, 
  1. to znači da trenutno ne trebamo prilagati ponude za sve radove i usluge? 
  2. ako je potrebno priložiti tri ponude, to znači da trebamo priložiti i tri ponude za građevinske radove kao što su npr. pripreme podloge za igralište, s iznosom većim od 2.650,00 €? U tom području je teško dobiti ponude jer većinom izvođači trebaju izraditi troškovnike.
Hvala, lijep pozdrav!
 
(Pitanje zaprimljeno dana 15.04.2024.)

  
O16:
  1. Točno, trenutno nije potrebno prilagati ponude za sve radove i usluge.
  2. Molimo pogledajte odgovor #12.
(Odgovor objavljen dana 18.04.2024. u 12:34 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P17:
Poštovani, obzirom da je u obrascu Izjave o partnerstvu moguće upisati samo dva partnera, znači li to da su u provedbi dozvoljena samo dva partnera? Ukoliko ih je dozvoljeno više, na koji način ih možemo sve upisati u Izjavu o partnerstvu?
Unaprijed hvala na odgovoru!
 
(Pitanje zaprimljeno dana 15.04.2024.)

 
O17:
U Obrascu Izjave o partnerstvu u PDF formatu, moguće je upisati ukupno tri  partnera, no to ne znači da je moguće imati samo tri partnera u programu/projektu. Za svaki slučaj dostavljamo na linku obrazac Izjave o partnerstvu u word formatu koji se može dodatno prilagoditi ovisno o broju partnera na programu/ projektu.

(Odgovor objavljen dana 18.04.2024. 
u 12:55 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P18:
Poštovani,
 
javljam se vezano za dokument PRILOG PRIJAVI B1 koji je u pdf formatu. Naime, dok dođem do kraja kućice u kojoj opisujemo tražene podatke kao npr. 1. detaljan opis programa/projekta, umjesto da se kućica proširuje, ona smanjuje font slova. Da li to tako treba biti ili to znači kad se smanjuje font slova da je to maksimalan broj znakova koje možemo upisati?
 
(Pitanje zaprimljeno dana 16.04.2024.)

 
O18:
Smanjenje fonta slova u dokumentu PRILOG PRIJAVI B1 u PDF formatu,  ima za cilj poticanje učinkovitog i svrhovitog iznošenja relevantnih informacija i činjenica, te izbjegavanje nepotrebnog nadopunjavanja podataka. Ključno je fokusirati se na bitne činjenice i informacije radi osiguranja kvalitete prijave.
 
(Odgovor je objavljen dana  18.04.2024. u 15:55 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P19:
Poštovani, Udruga trenutno provodi projekt financiran sredstvima Zaklade koji završava s danom 31.10.2024.godine, da li možemo prijaviti nastavak s datumom 01.11.2024. s obzirom da u uputama piše da provedba kreće od 01.10.2024.godine?
 
(Pitanje zaprimljeno dana 16.04.2024.)

 
O19:
Poštovani, sukladno točki III. stavak d) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 29. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv) vremensko razdoblje za provedbu programa/projekta prijavljenih u sklopu Javnog poziva može trajati najduže 14 mjeseci i to u razdoblju od početno 1. listopada 2024. godine do zaključno 1. prosinca 2025. godine.  Radi izbjegavanja dvojbe, kada se radi o programima, isti mogu započeti i prije 1. listopada 2024. godine, ali aktivnosti i povezani troškovi za koje se podnosi prijava na Javni poziv trebaju biti planirani, tj. provedeni u unaprijed utvrđenom vremenskom razdoblju, a kada se radi o projektima, isti moraju započeti i završiti u unaprijed utvrđenom vremenskom razdoblju. Slijedom navedenog, projekt može započeti 01.11.2024..g., ali ne smije započeti prije 01.10.2024.g.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:36 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P20:
Poštovani, vezano uz natječaj za pravne osobe postavila bih upit. Zanima me da li udruga koja se prijavljuje na natječaj treba imati kakvo "odobrenje za rad sa djecom" od strane Ministarstva? Hvala,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 17.04.2024.)

 
O20:
Prema Zakonu o udrugama Republike Hrvatske, udruge koje se bave zaštitom i promicanjem dobrobiti djece i njihovih osobnih prava ne moraju nužno imati odobrenje nadležnog ministarstva da bi djelovale odnosno obavljale „rad s djecom“. Međutim, ovisno o naravi, specifičnosti i području djelovanja, udruge mogu biti podložne određenim drugim zahtjevima za izdavanje određenih odobrenja od strane nadležnih ministarstava.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:38 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P21:
Poštovani,
Kao javna ustanova Dječji vrtić planiramo se javiti na Vaš javni poziv - Zaklada Hrvatska za djecu - javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba ( su)financiranje programa i projekata) kod dokumentacije traži se i Preslika ovjerenog temeljnig akta pravne osobe , kod nas je Statut Dječjeg vrtića, jeli treba preslika samo zadnje stranice akta da je ovjeren ili treba i cijeli statut poslati skenirano?
Lijepi pozdrav
 
(Pitanje zaprimljeno dana 18.04.2024.)

 
O21:
Prema članku VII., stavku e), točki A, podtočki 1. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 29. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv); dokumenti koji se pribavljaju i čine prilog prijavi su između ostalog: 1. Preslika ovjerenog temeljnog akta pravne osobe (izjava o osnivanju, društveni ugovor, statut i sl.) koji je na snazi u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv, zajedno sa svim eventualnim izmjenama i dopunama. Isključivo u slučaju ako nisu dostupni u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka. Slijedom navedenog, potrebno je dostaviti presliku cijelog Statuta, a ne samo zadnje stranice, osim ukoliko ne postoji javna elektronička baza podataka u kojoj se Statut nalazi.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:39 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P22:
Poštovani, Čitajući Tekst Vašeg javnog poziva, točnije dijela o pravnim osobama, I.D (str. 2/26),  nije nam jasno jesmo li prihvatljivi prijavitelji na vaš Javni poziv.
Naša udruga je, među ostalim,  statutom određena za brojne i različite aktivnosti koje uključuju izvaninstitucionalno obrazovanje djece i mladih, zaštitu okoliša i prirode i slično, ali u statutu nije eksplicitno navedeno da nam je cilj „promicanja dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji“
Naš statut:
https://XXXXXXXXX
 
Molim vas odgovor možemo li se kao udruga javiti na Vaš javni poziv.
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
 
(Pitanje zaprimljeno dana 18.04.2024.)

 
O22:
Budući da iz Statuta proizlazi da je djelatnost udruge između ostalog: „organizacija i provedba edukativnih aktivnosti u otvorenom i zatvorenom prostoru za djecu“ što je jedan od načina promicanja dobrobiti osobnih prava djeteta, smatramo da se kao udruga možete prijaviti na Javni poziv.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:40 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P23:
Poštovani, Vezano za javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba molim Vas uputu na koji način popuniti tablicu u obrascu IZJAVA o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2024. godini, s obzirom da imamo više od 5 odobrenih financijskih potpora.

(Pitanje zaprimljeno dana 18.04.2024.)

 
O23:
Dostavljamo na linku: obrazac IZJAVA  o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2024. godini koji se može dodatno prilagoditi ovisno o broju financijskih potpora.

(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:41 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P24:
Poštovani,  Imam pitanje vezano uz Vaš javni poziv za prijavu programa/projekta. Zanima me je li prihvatljivi trošak plaća administratora projekta koji bi radio na ugovor o radu? 
Unaprijed hvala na odgovoru 
 
(Pitanje zaprimljeno dana 18.04.2024.)

 
O24:
Sukladno članku IV., stavku e) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 29. ožujka 2024. godine (dalje u tekstu: Javni poziv), troškovi koji se neće (su)financirati su, uključujući, ali ne ograničavajući su  bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe - prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem Javnog poziva. Slijedom navedenog, troškovi plaće administratora projekta, mogu biti prihvatljiv trošak uz navedena ograničenja te ako objektivno postoji svrsishodnost i korisnost njihovog angažmana vezano za postupak provedbe prijavljenog programa/projekta.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:42 sati)
______________________________________________________________________________________________________


P25:
Poštovani,
zbog velikog broja projekata koje je XXXX provodila u 2023. i 2024. molim vas dostavu obrasca IZJAVA o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2024. godini u word verziji kako bi nadodali  retke u tablici točke A).
Unaprijed zahvaljujem,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 19.04.2024.)

 
O25:
Dostavljamo na linku: obrazac IZJAVA  o programima/projektima financiranim iz javnih izvora u 2024. godini koji se može dodatno prilagoditi ovisno o broju financijskih potpora.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 13:44 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P26:
Poštovani, vezano uz natječaj za pravne osobe postavila bih upit. Zanima me da li udruga koja se prijavljuje na natječaj treba imati kakvo "odobrenje za rad sa djecom" od strane Ministarstva?
Hvala,
 
(Pitanje zaprimljeno 19.04.2024.)

 
O26:
Molimo pogledajte odgovor #20.
 
(Odgovor je objavljen dana 19.04.2024. u 14:28 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P27:
Poštovani, Da li je za manje stavke (manje troškove) moguće samo online istraživanje u vidu spremanja linkova internetske stranice ili je za svaku stavku troškovnika potrebna ponuda? Npr. radi se o trošku za prehrambene namirnice, trošku boje za zidove i sl.  Unaprijed zahvaljujemo.
S poštovanjem
 
(Pitanje zaprimljeno dana 19.04.2024.)

 
O27:
Sukladno članku IV., točki f) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javi poziv): „Prilikom planiranja troškova programa/projekta pravna osoba - prijavitelj dužna je uložiti najbolje napore kako bi valjano i sveobuhvatno istražila tržište ponude proizvoda, usluga i radova za one troškove koje očekuje da će imati u svrhu provedbe programa/projekta, kao i pribaviti ponude za sve planirane stavke Troškovnika za koje se traži (su)financiranje od strane Zaklade.“ Dakle, za planirane stavke Troškovnika za koje se traži (su)financiranje od strane Zaklade u iznosu do 2.650,00 €, nije strogo propisana forma prikupljanja ponuda, ali prijavitelj - pravna osoba mora moći dokazati da je uložio najbolje napore u istraživanje tržišta i odabir najpovoljnijih opcija. Slijedom navedenog, za manje stavke koje su u sklopu troškovnika, poput prehrambenih namirnica ili boje za zidove, moguće je koristiti online istraživanje kako biste prikupili informacije o cijenama i dostupnosti proizvoda, ali isto tako je za sve planirane stavke troškovnika potrebno osigurati transparentnost i valjanost načina utvrđivanja troškova.
 
(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:21 sati )
______________________________________________________________________________________________________

P28:
Poštovani,
molimo vas da nam pojasnite stavku:
  2. bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe - prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva
Da li se u 20%  uračunavaju  i honorari koji će biti isplaćeni po ugovoru o djelu?
S poštovanjem,

(Pitanje zaprimljeno dana 19.04.2024.)

 
O28:
U bruto II troškove plaća zaposlenika pravne osobe koji ne smiju biti u iznosu većem od 20,00% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta, ne uračunavaju se honorari koji će biti isplaćeni po ugovoru o djelu.
 
(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:23 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P29:
Poštovani,  planiramo prijaviti projekt kojim bi se omogućilo korisnicama i korisnicima javne ustanove  Centra za pružanje usluga u zajednici Rijeka (bivši Dom za odgoj djece i mladeži) besplatno pohađanje glazbenih radionica. Zadaća Centra bi bila odabir korisnika te eventulano organiziranje pratnje korisnika.  
Trebamo li Centar navesti kao partnera na projektu?
Hvala Vam.
S poštovanjem, 
 
(Pitanje zaprimljeno dana: 21.04.2024.)

 
O29:
Zaklada se suzdržava od sudjelovanja u odlukama o potencijalnim partnerstvima te je način regulacije poslovnog odnosa između Vaše organizacije i Centra za pružanje usluga u zajednici Rijeka (bivši Dom za odgoj djece i mladeži)  samostalna odluka pravne osobe - prijavitelja.

(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:24 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P30:
Poštovani,
Imamo upit vezano za (su)financiranje troškova od strane Zaklade u pojedinačnom iznosu većem od 2.650,00€ ili više. Naime, radi se o nabavi usluga vanjskog stručnjaka psihologa za koji ćemo objaviti poziv na službenim stranicama udruge, no s obzirom na sredinu u kojoj živimo možemo očekivati da ćemo dobiti manje od 3 ponude koliko Zaklada traži kako bi trošak bio opravdan. Kako ne možemo utjecati na broj dostavljenih ponuda, možemo li smatrati ovaj trošak opravdanim ako smo zadovoljili pravila nabave odnosno javno smo objavili poziv na dostavu ponuda?
Srdačan pozdrav,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 22.04.2024.)

 
O30:
Sukladno članku IV., točki f) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javi poziv): „U slučaju ako/kada iz objektivnog razloga nije moguće pribaviti tri ponude (npr. u slučajevima kada dokazivo postoji samo jedan izvršitelj/proizvođač/ponuditelj na tržištu), pravna osoba - prijavitelj je dužna isto obrazložiti u sklopu dokumenta Detaljan prikaz programa/projekta.“ Slijedom navedenog, trošak se može smatrati opravdanim ukoliko ste poduzeli sve što je potrebno da bi ste pribavili ponude sukladno Javnom pozivu, te isto obrazložili i dokazali u dokumentu Detaljan prikaz programa/projekta.
 
(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:25 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P31:
Poštovani
Imam problem sa exelicom za troškovnik projekta koji želim prijaviti.
Otvara mi se samo radna verzija troškovnika.
Molim vas za pomoć.
U očekivanju odgovora
Hvala & srdačno
 
(Pitanje zaprimljeno dana 22.04.2024.)

  
O31:
Molimo pogledajte odgovore pod brojem #9 i #11. Svi prijavitelji su dobili istu mogućnost preuzimanja dokumenta i identičan dokument.

(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:26 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P32:
Poštovani,
je li obavezno za voditelja projekta koji je volonter na projektu kod prijave zajedno sa ostalom dokumentacijom uz europass CV priložiti i ugovor o volontiranju za voditelja projekta ili se to dostavlja naknadno na zahtjev Zaklade?
Hvala.
S poštovanjem,

(Pitanje zaprimljeno dana 22.04.2024.)

 
O32:
Navedenu dokumentaciju je potrebno priložiti uz prijavu.

(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:27 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P33:
Poštovani, Molim informaciju je li potvrda SOL 2 preuzeta elektroničkim putem (iz sustava Zagrebačke banke) valjana bez pečata i potpisa? (u privitku)
Molim informaciju vezano za uključivanje roditelja djece predškolske dobi u radionice u sklopu projekta. Naime, projekt se bazira na 8 radionica za djecu predškolske dobi s ciljem doprinosa socio-emocionalnom sazrijevanju kod djece pred polazak u školu te je važno na početku održati radionicu za roditelje i jednu zajedničku radionicu za djecu i roditelje na kraju projekta. Je li radionica za roditelje prihvatljiva aktivnost te možemo li uključiti trošak provedbe u budžet?
Unaprijed hvala na odgovoru,

(Pitanje zaprimljeno dana 22.04.2024.)

 
O33:
Potvrda SOL 2 preuzeta elektroničkim putem nije valjana bez pečata i potpisa. Naime, na potvrdi stoji: „Vjerodostojnost ispisa ovog dokumenta na papiru svojim potpisom potvrđuje ovlaštena osoba Banke.“ Vezano uz pitanje o prihvatljivosti navedene aktivnosti te opravdanosti troška, smatramo da je aktivnost provođenja radionice za roditelje prihvatljiva i da troškovi radionice mogu biti uključeni u trošak provedbe projekta/programa.

(Odgovor je objavljen dana 23.04.2024. u 11:29 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P34:
Poštovani/a, molimo vas da nam potvrdite da li je potrebno pravdati bankovnim izvatcima sve resurse koji se koriste u okviru projekta, neovisno o tome jesu li ti resursi direktno financirani kroz ovaj projekt ili ne? 
Dio troškova u našem troškovniku ćemo financirati iz vlastitih resursa pa nas zanima moramo li prilagati izvatke i za te troškove.
Također, zanima nas da li se troškovi osiguranja za vozilo (koje bi bilo nabavljeno projektom) smatraju prihvatljivim troškom unutar projektnih smjernica?
Unaprijed zahvaljujemo na vašem odgovoru i razumijevanju.
S poštovanjem,

(Pitanje zaprimljeno dana 22.04.2024.)


O34: 
Sukladno članku 8., stavku 8.2. Ugovora o dodjeli financijskih sredstava: „Financijsko izvješće mora dati jasni prikaz svih pojedinačno ostvarenih troškova tijekom provedbe Programa/Projekta, prateći strukturu Troškovnika, uz istovremenu usporedbu planiranih i ostvarenih troškova te navođenje i pojašnjenje eventualno nastalih razlika. Radi izbjegavanja dvojbe, Korisnik je dužan prikazati i dokazati namjensko korištenje financijskih resursa Programa/Projekta za sve stavke Troškovnika, a ne samo za one koje je sufinancirala Zaklada, pri čemu se dokazivanje vrši na isti način za sve troškove.“ Slijedom navedenog, potrebno je pravdati bankovnim izvatcima sve resurse koji se koriste u okviru projekta, neovisno o tome jesu li ti resursi direktno financirani kroz projekt ili ne. 
Troškovi osiguranja za vozilo koje bi bilo nabavljeno projektom smatraju se prihvatljivim troškom.

(Odgovor objavljen dana 24.04.2024. u 16:08 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P35:
Poštovani, 
Nekoliko puta sam vam poslala mail u kojemu vas molim.za.pomoć u vezi troškovnika koji se popunjava u exel.tablici.
Naime , kada spremim tablicu pokaže se samo radna verzija
 Molim za upute !
U očekivanju odgovora,
Hvala&.srdačno

(Pitanje zaprimljeno dana 23.04.2024.)


O35:
Molimo pogledajte odgovore pod brojem #9, #11 i #31. Svi prijavitelji su dobili istu mogućnost preuzimanja dokumenta i identičan dokument.  Sukladno točki X., podtočki a) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv): „Tijekom trajanja Javnog poziva pravne osobe - prijavitelji imaju pravo zatražiti dodatna pojašnjenja u svezi teksta Javnog poziva i natječajne dokumentacije, samo i isključivo pisanim putem i to elektroničkom poštom na e-adresu: potpore.po@zhzd.hr. Upite je na naprijed opisani način moguće postavljati do najkasnije 24. travnja 2024. godine 23:59:59 sati. Svi upiti koje Zaklada zaprimi na naprijed opisani način bit će u roku najviše dva radna dana objavljeni u citiranom sadržaju na službenim internetskim stranicama Zaklade - www.zhzd.hr - u rubrici Pravne osobe, podrubrici Otvoreni javni pozivi, dio Javni poziv, Pitanja i odgovori. Uz citirani navod zaprimljenog, bez iznošenja ikakvih osobnih podataka o fizičkoj i/ili pravnoj osobi koja je postavila upit, Zaklada će istovremeno uz zaprimljeno pitanje objaviti i odgovor na isto. Radi izbjegavanja dvojbe, Zaklada neće odgovarati neposredno i pojedinačno fizičkim i pravnim osobama koje eventualno postave upite, već samo i isključivo na naprijed opisani način, čime se osigurava jednaka i istovremena dostupnost bitnih informacija sveukupno zainteresiranoj javnosti, odnosno potencijalnim pravnim osobama - prijaviteljima.“

(Odgovor je objavljen dana 24.04.2024. u 16:09 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P36:
Poštovani,
U Javnom pozivu naznačeno je da se opći troškovi koje pravna osoba nužno ostvaruje za potrebe redovitog poslovanja pravne osobe - prijavitelja, primjerice trošak najma prostora, te režijski troškovi (struja, komunalne naknade, plin, internet i telefon, pošta i sl.) neće (su)financirati, dok su u obrascu Troškovnika navedene stavke 16.1. Najam prostora i 16.2. Režijski troškovi. Ljubazno molimo informaciju je li se u konačnici troškovi najma prostora i režijski troškovi (su)financiraju ili ne.
Hvala.

(Pitanje je zaprimljeno 23.04.2024.)


O36:
Sukladno točki IV., podtočki e) 8. Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv): „Troškovi koji se neće (su)financirati su, između ostalog,  opći troškovi koje pravna osoba nužno ostvaruje za potrebe redovitog poslovanja pravne osobe - prijavitelja, primjerice trošak najma prostora, te režijski troškovi (struja, komunalne naknade, plin, internet i telefon, pošta i sl.). Slijedom navedenog troškovi najma prostora i režijski troškovi koji se odnose na redovito poslovanje pravne osobe - prijavitelja Zaklada ne (su) financira, dok je moguće realizirati (su)financiranje troškova najma prostora i režijskih troškova koji su proizišli isključivo iz projekta/programa u kom slučaju je isto potrebno detaljno obrazložiti i dokazati u Detaljnom prikazu programa/projekta.

(Odgovor je objavljen dana 24.04.2024. u 16:10 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P37:
Poštovani,  u privitku dostavljam dio gdje se vidi elektronički potpis na BON2, molim Vas informaciju da li je to u redu ili treba baš biti vlastoručni potpis i pečat banke?
Srdačan pozdrav.

(Pitanje je zaprimljeno dana 23.04.2024.)


O37:
Iz priložene fotografije nije dovoljno jasno vidljiv potpis te nismo u mogućnosti dati informaciju na navedeno pitanje.

(Odgovor je objavljen dana 24.04.2024. u 16:11 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P38:
Poštovani,
Molim informaciju je li potvrda SOL 2 izdana elektroničkim putem valjana bez pečata i potpisa ako na istoj potvrdi stoji napomena  „Dokument je izrađen elektronički i bez potpisa Banke smatra se vjerodostojnim.“ Ili je je isti potrebno ovjeriti potpisom i pečatom banke kako bi se potvrdila vjerodostojnost istog. 
Unaprijed se zahvaljujem. 

(Pitanje je zaprimljeno dana 23.04.2024.)


O38:
Načelno napomena na potvrdi SOL 2: „Dokument je izrađen elektronički i bez potpisa Banke smatra se vjerodostojnim.“ znači da bi takva potvrda Banke bila valjana bez pečata i potpisa, ali bez uvida u konkretni dokument nismo u mogućnosti sa sigurnošću potvrditi točnost navedenog.

(Odgovor je objavljen dana 24.04.2024. u 16:11 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P39:
Poštovani/a, molimo vas da nam potvrdite da li je potrebno pravdati bankovnim izvatcima sve resurse koji se koriste u okviru projekta, neovisno o tome jesu li ti resursi direktno financirani kroz ovaj projekt ili ne?
Dio troškova u našem troškovniku ćemo financirati iz vlastitih resursa pa nas zanima moramo li prilagati izvatke i za te troškove.
Također, zanima nas da li se troškovi osiguranja za vozilo (koje bi bilo nabavljeno projektom) smatraju prihvatljivim troškom unutar projektnih smjernica?
Unaprijed zahvaljujemo na vašem odgovoru i razumijevanju.
S poštovanjem,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 24.04.2024.)

 
O39:
Molimo pogledajte odgovor pod brojem #34.
 
(Odgovor objavljen dana 25.04.2024. u 16:01 sati)
______________________________________________________________________________________________________
 
P40:
Poštovani 
ljubazno Vas molimo potvrdu je li dokument o solventnosti koji se nalazi u privitku ispravan obzirom da na njemu piše da sadrži elektronički potpis?
Unaprijed hvala na odgovoru!
 
(Pitanje zaprimljeno dana 24.04.2024.)

 
O40:
Dokument o solventnosti iz privitka sa elektroničkim potpisom je ispravan.
 
(Odgovor objavljen dana 25.05.2024. u 16:01 sati)
______________________________________________________________________________________________________

P41:
Poštovani, temeljem točke X. ZAKLJUČNE UPUTE ZA PRAVNE OSOBE - PRIJAVITELJE, stavka a), raspisanog Javnog poziva ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRAVNIH OSOBA ZA (SU)FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA i točke  II. OSNOVNE ODREDNICE PRIJAVITELJA PROGRAMA/PROJEKATA gdje se navodi 3. aktivno djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci (od datuma registracije do datuma objave ovog Javnog poziva je proteklo najmanje 12 mjeseci), potencijalni prijavitelj SAMOSTAN XXXXXX je osnovan XX.XX. 1923. godine od strane Družbe sestara malog Isusa - Zagrebačka provincija te od tada do danas neprekidno djeluju, no u registar Pravnih osoba katoličke crkve su upisane 19. ožujka 2024. godine.
Je li  SAMOSTAN XXXXX prihvatljiv prijavitelj? I možemo li u prijavi kod datuma registracije navesti datum osnivanja?

(Pitanje zaprimljeno dana 24.04.2024.)

 
O41:
Sukladno točki II. podtočki a) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv), prihvatljiv prijavitelj je pravna osoba koja svojim pravnim oblikom, svrhom osnivanja i djelokrugom rada odnosno posebno u sklopu prijavljenog programa/projekta, djelomično ili u potpunosti posvećena promicanju dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanju obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno podupiranju kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih te koja pritom ispunjava između ostalog  uvjete: „3. aktivno djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje 12 mjeseci (od datuma registracije do datuma objave ovog Javnog poziva je proteklo najmanje 12 mjeseci)“. Slijedom navedenog, mjerodavno je vrijeme upisa u registar Pravnih osoba katoličke crkve, što je ujedno i vrijeme osnivanja pravne osobe iz čega proizlazi da prijavitelj ne ispunjava uvjete za prijavu na Javni poziv, budući od vremena registracije prijavitelja - pravne osobe do objave Javnog poziva nije prošlo 12 (dvanaest) mjeseci.
 
Kod datuma registracije treba upisati datum upisa u odgovarajući registar, što je ujedno i datum osnivanja pravne osobe - prijavitelja.
 
(Odgovor objavljen dana 25.05.2024. u 16:02 sati)

______________________________________________________________________________________________________

P42:
Poštovani/a, možete li mi pojasniti što točno mislite pod imovinska prava djece?
Hala i lp,
 
(Pitanje zaprimljeno dana 24.04.2024.)

 
O42:
Pod imovinskim pravima djece u smislu (su)financiranja od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“ podrazumijeva se osiguravanje ekonomskog i materijalnog poboljšanja životnih okolnosti djece putem pružanja ekonomskih dobara poput odjeće, obuće, te osiguravanja kvalitetnijeg smještaja, poboljšanja higijenskih uvjeta života djece i slično. Ukratko, to znači rad na podizanju kvalitete ekonomskih uvjeta u kojima djeca žive radi unapređenja njihove dobrobiti i pravne zaštite.
 
(Odgovor objavljen dana 26.04.2024. u 14:43 sati)
______________________________________________________________________________________________________
 
P43:
Poštovani,
imala bih nekoliko pitanja u svezi javnog poziva za pravne osobe.
1. Možete li mi pojasniti što treba upisati u troškovniku u stupcu "Naziv drugog izvora" te upisuje li se naziv samo za određene iznose?
2. Naznačuju li se u troškovniku i najmanji iznosi poput olovaka, bojica i sl. ili je moguće naznačiti kao grupu materijala, primjerice, Pribor za crtanje te staviti iznos svih stavaka?
3. Ukoliko se materijali naznačeni u prethodnom pitanju (bojice, olovke i sl.) moraju svaki za sebe naznačiti u troškovniku, trebaju li se i za njih pribaviti ponude?
Unaprijed hvala na odgovoru!
Lijep pozdrav
 
(Pitanje zaprimljeno dana 24.04.2024.)

 
O43:
1.U stupcu „Naziv drugog izvora“ u Troškovniku upisuje se naziv pravne osobe koja sufinancira projekt/program, ukoliko takva pravna osoba postoji, a različita je od vlastitih izvora financiranja i/ili Zaklade. Naziv pravne osobe potrebno je upisati za sve stavke Troškovnika koje takva pravna osoba eventualno sufinancira.
2.U Troškovniku nije potrebno upisati iznose za pojedinačne olovke, bojice i sl. već se upisuju iznosi za set/komplet pribora za bojanje, crtanje i sl.
3.Pogledajte odgovor pod brojem #2, a vrijedi pravilo da za planirane stavke Troškovnika za koje se traži (su)financiranje od strane Zaklade u iznosu do 2.650,00 €, nije strogo propisana forma prikupljanja ponuda, ali prijavitelj - pravna osoba mora moći dokazati da je uložio najbolje napore u istraživanje tržišta i odabir najpovoljnijih opcija. Slijedom navedenog, za stavke troškovnika, poput seta/kompleta za bojanje i crtanje, moguće je koristiti online istraživanje kako biste prikupili informacije o cijenama i dostupnosti proizvoda, ali isto tako je za sve planirane stavke troškovnika potrebno osigurati transparentnost i valjanost načina utvrđivanja troškova.
 
(Odgovor objavljen dana 26.04.2024. u 14:44 sati)

______________________________________________________________________________________________________


26.04.2024.

 
OBAVIJEST O PRESTANKU MOGUĆNOSTI SLANJA UPITA
 
Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe da je sukladno točki X., stavka a) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, upite bilo moguće postavljati do najkasnije 24. travnja 2024. godine 23:59:59 sati. 
 

Na upite koji su pristigli nakon 24. travnja 2024. godine 23:59:59 sati, zainteresirane pravne osobe neće dobiti odgovore

______________________________________________________________________________________________________

08.04.2024. 

PRIPREMNA RADIONICA - JAVNI POZIV ZA PRAVNE OSOBE

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe - prijavitelji da će Zaklada „Hrvatska za djecu“ održati pripremnu radionicu iz točke X. stavka b) Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Radionica).

Radionica će se održati online u preko Microsoft Teams aplikacije u ponedjeljak, 15. travnja 2024. godine, s početkom u 10:00 sati.

Radi valjane organizacije, prijava na Radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-adresu: potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu - 15.04.2024.“.

Prijavu je potrebno izvršiti najkasnije do petka, 12. travnja 2024. godine, 14:00 sati.
 

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana