Preskočite na glavni sadržaj

Aktualni projekti i programi

Na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz svibnja 2021. godine valjano je podneseno ukupno 77 prijava, temeljem kojih je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala 40 projekata i programa, ukupne vrijednosti 2.497.518,68 kn.

Primarni je cilj programa ostvarivanje i promicanje prava djece i mladih s intelektualnim teškoćama, dok je sekundarni cilj povećanje sposobnosti uporabe jezika s pozitivnim utjecajem na jezične sposobnosti korisnika shodno njihovim kognitivnim i kreacijskim sposobnostima. Budući da posjeduju poteškoće, djeca i mladi s teškoćama ne uključuju se na ravnopravnoj razini u proces kreacije jezičnoga sadržaja, čime se stvara stereotipno vjerovanje kako ne posjeduju potrebne vještine da bi kreirali jezični sadržaj: slikovnicu, priču, likove i popratne ilustracije. Isto tako, slikovnica u kojima su glavni likovi djeca i/ili mladi s teškoćama, vidno nedostaje na književnom tržištu Hrvatske. Ovim programom djeca uključena u aktivnosti samostalno kreiraju abecedarij shodno svom kajkavskom dijalektu te slikovnicu, a oba pisana materijala likovno oblikuju stvarajući materijal za tisak.

100 ( 12 ) djece

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ”

Projekt „Kotači koji (su)život znače“ odnosi se na sufinanciranje kupnje novog kombi vozila prilagođenog sa rampom/liftom za kolica i podnicama za prihvat kolica za osobe s invaliditetom. Projektom je osigurano neprekidno pružanje usluga (terapije, radionice, edukacije) čime su pružene jednake mogućnosti za sve potrebite korisnike sa šireg područja doline Neretve (gradovi Metković, Opuzen, Ploče, pripadajuće općine te poluotok Pelješac). Svrha projekta je osigurati prometnu sigurnost, promicanje dobrobiti i unapređenje očuvanja psihofizičkih sposobnosti korisnika. Projekt ima direktan utjecaj na 76 korisnika koji su mahom djeca s poteškoćama u rastu i razvoju i mlađe osobe s invaliditetom do 29. godina starosti.

80 ( 0 ) djece

Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković 

Projekt je zamišljen kao niz sportskih i edukativnih aktivnosti u sklopu druženja mladih osoba s invaliditetom i  članova njihovih obitelji s osnovnoškolcima u svrhu omogućavanja inkluzije, odnosno ispunjavanja socijalnih potreba djece i mladih. Time su mlade osobe s invaliditetom aktivno i ravnopravno sudjelovale u društvu, a osnovnoškolce se senzibiliziralo za one kojima je potrebna pomoć i podrška, ukazalo se na njihove kvalitete, te su tako stekli iskustvo koje će moći primjenjivati u svom daljnjem životu. Ovakav oblik međusobnog druženja se pokazao iznimno uspješan, osnovnoškolci su pokazali empatiju i bez imalo suzdržavanja bili prava podrška svojim vršnjacima koji su ograničeni u nekim aktivnostima. Tako je ispunjen cilj projekta – inkluzija djece s poteškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u društvu.
 
200( 80 ) djece

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško - slavonske
 

Projekt „Zdravo zdravlje!“ je niz aktivnosti vođen pozitivnim vibracijama, razvojem motoričkih aktivnosti, praćen veseljem i mnoštvom igara koji će dovesti do razvoja zdravijih životnih navika. Aktivna tjelovježba za predškolce i pravilna prehrana predstavljaju najbolji početak za svako dijete u dobi od 3 do 6 godina starosti. To je vrijeme kada se intenzivno razvijaju motoričke vještine i zdrave navike, a sudjelovanje u organiziranim sportskim i vrtnim aktivnostima dodatno će pomoći razvoju navedenih vještina.
Projekt je zamišljen na način da se aktivnosti grupiraju u dvije važne skupine aktivnosti. Jedan se odnosi na tjelesne aktivnosti, a drugi na zdrave navike. Tjelesne aktivnosti će izvoditelj provoditi s predškolskom djecom kroz treninge koji se sastoje od raznih tipova vježbi – npr. vježbe za pravilan rast i razvoj lokomotornog sustava, vježbe za pravilan položaj kralježnice i pravilno držanje, jednostavni motorički zadatci sastavljeni od osnovnih oblika kretanja, psihomotorne sposobnosti kroz puzanje, provlačenje, hodanje, trčanje, skakanje, bacanje lopte, penjanje i sl. Aktivnosti zdravih navika se odnose na radionice o održavanju higijene, potrebe za spavanjem, važnosti zdrave prehrane, ali i jednim inovativnim pristupom gdje bi djeca sudjelovala u stvaranju i uzgoju zdravih proizvoda u lončanicama i povišenim gredicama. Djeca bi imala svoj vlastiti „Zdravi vrt“ o kojemu bi se brinuli (sadnja, održavanje, zalijevanje, gnojidba itd.) Takav pristup od najranije dobi ostavlja pozitivne tragove i navike za njihov daljnji razvoj za pravilnom ishranom, zdravijim životom, kreativnim načinom razmišljanja te dizanjem ekološke osviještenosti. U sklopu projekta održalo bi se i dva edukativna predavanja za roditelje polaznika kako bi i oni imali uvid u zdrav i pravilan rast i razvoj vlastite djece.
Svrha projekta je pružiti djeci priliku da shvate sportsko – zdravstvene aktivnosti kao zabavu, učeći se pritom zdravim životnim navikama i zdravoj prehrani od malih nogu. Projektnim aktivnostima ćemo utjecati na rani razvoj funkcionalno motoričkih sposobnosti što će djeci koristiti kao podloga za uspjeh u raznim sportovima, ali i kao podloga za kvalitetnije kretanje u svakodnevnim aktivnostima.
 
154 ( 0 ) djece

Dječji vrtić Tratinčica

Projektom Igrom kroz dan za miran san opremila se igraonica jednog od prigradskih naselja Grada Pleternice, podigla se svijest o važnosti socijalnog uključivanja te predškolskog odgoja djece. Nabavili smo  opremu za rad s djecom (stolovi i stolice, ploče za pisanje- razni oblici, tepih, projektor, platno, te ostale materijale kako bi korisnicima bilo što udobnije polaziti igraonicu. Opremanjem igraonice te održavanjem aktivnosti potaknula su se djeca predškolskog uzrasta na razvijanje talenata, stjecanje  samopouzdanja, socijalno uključivanje te stjecanje drugih kvaliteta. Svi navedeni kriteriji odnosno činjenice proizlaze iz potrebe stvaranja uvjeta za zdrav i aktivan razvoj djece. CILJANA SKUPINA projekta su djeca od 3 do 6 godina.
 
10 ( 20 ) djece

Hrvatsko žensko društvo Pleternica

Projekt Samo KREAtivno II provodi se u 5 općina u Republici Hrvatskoj niskog indeksa razvijenosti: općina Donja Voća, općina Kamanje, općina Orle ,Općina Zagorska Sela i općina Kraljevec na Sutli .S navedenim Općinama stupili smo u kontakt te su iste iskazale veliki interes za sudjelovanje u projektu.
Projekt sadrži ukupno 20 edukativno kreativnih radionica u trajanju 1,5 sata (u svakoj Općini po 4 radionica):
1. Radionica Izrada nakita i dekorativnih predmeta od ovčje vune tehnikom mokrog i suhog filcanja
2. Radionica izrade modernog nakita ( Djeca savladavaju vještinu sklapanja nakita)
3. Radionica dekoriranja drvene škrinjice (Tehnika pirografija -paljenje drveta pirografom u kombinaciji sa salvetnom tehnikom)
4. Radionica izrade torbice ili pernice uz pomoć različitih metoda izrade( šivanje, lijepljenje, bušenje, kombinirane tehnike, potaknuti inovativnost kod djece)
Projekt ima naglasak na usvajanju novih kreativnih tehnika, ali koje mogu biti važan faktor za razvoj životnih vještina. Kreativne tehnike mogu pomoći pri otkrivanju unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvoja pozitivnih, jakih strana koje pomažu u suočavanju s problemima, njihovu sagledavanju u novom svjetlu, boljem razumijevanju i nošenju s njima na konstruktivniji način. Navedenim tehnikama, osim usvajanja novih načina kreativnog izražavanja, djeca razvijaju finu motoriku, strpljenje i koncentraciju, a što se pokazalo kao važnim faktorima za postizanje boljeg školskog uspjeha. Djeca usvajaju nova znanja i vještine, a to ih čini samostalnijim, imaju više samopouzdanja i njihova kvaliteta življenja raste.

120( 100 ) djece

"TEMATIV KREA" UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG ŽIVLJENJA

Škola u prirodi stvara poticajnu atmosferu djeci jer ono što dožive i nauče ostaje im nezaboravna uspomena.Samo okruženje prirode omogućuje djeci stjecanje svijesti o njezinoj vrijednosti i očuvanju. Boravkom u prirodi djeci se pruža veselje i radost kroz igru, pjesmu, ples, natjecanje i dr.Doba tehnologije i pandemije dovodi do smanjenja dječje aktivnosti, razigranosti, socijalizacije, javlja se manjak socijalnih vještina i koncentracije, radnih navika i osjećaja odgovornosti.Tu smo problematiku riješili inovativnim sadržajima za djecu prilagođenu njihovom uzrastu, ali i djecu s posebnim potrebama kako bi se naglasila ne diskriminacija. S ciljem boljeg razumijevanja djeteta roditelji pohađaju edukacije o utjecaju pandemije na razvoj djeteta s psihološkog aspekta.Škola u prirodi nudi djeci odgojni, obrazovni, sportski i kulturno-zabavni dio.

40( 20 ) djece

Udruga za pomoć djeci s posebnim potrebama i poteškoćama u učenju „Osmjeh“

Projekt je osmišljen na način da se suradnjom udruge Brački pupoljci i Centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju SIGURAN KORAK iz Splita, stvori mreža podrške svim osobama uključenim u život i rad s djecom s teškoćama u razvoju na otoku Braču.
Projekt se odvijao u tri faze
1. faza-  kroz edukativna predavanja i radionice obuhvaćeni su:
- svi zainteresirani odgojno-obrazovni djelatnici na otoku Braču,
- pomoćnici u nastavi i izvoditelji projekata udruge Brački pupoljci, koji s djecom provode izvanškolske aktivnosti. Na predavanjima obrađene su sudionicima najzanimljivije teme.
2. faza- kroz praktične radionice, savjetovanja i psihološke podrške obuhvaćeni su:
-obitelji svih članova udruge Brački pupoljci ( djece s teškoćama u razvoju)
3. faza- stručnom obradom s izdanim nalazom priznatim od svih institucija obuhvaćeno je dvadeset i petoro djece (manja djeca, predškolci i djeca do trećeg razreda osnovne škole s teškoćama u razvoju).
Ciljevi ovog projekta su:
1. Educirati odgojno-obrazovne djelatnike. Mnogi od odgojnih djelatnika koji godinama rade u malim otočkim sredinama, nisu se do sada imali prilike susretati s djecom s poteškoćama, u svom obrazovanju nisu dobili dovoljno informacija i praktičnog iskustva za rad s djecom iz spektra autizma. 2. Napraviti stručnu obradu članova udruge Brački pupoljci( dvadeset i petoro djece predškolske i rane školske dobi)  te na taj način omogućiti roditeljima da dobiju mjerodavni nalaz nužan za upise u škole i vrtiće bez da putuju na kopno, a odgojno-obrazovnim institucijama stručne upute za rad sa svakim djetetom na temelju dijagnoze.
3. Kroz savjetodavne radionice obiteljima olakšati izazove roditeljstva koje odgajanje djeteta s teškoćama sobom nosi.
 
 
25 ( 82 ) djece

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju Brački pupoljci

Projekt „Plivajmo do cilja“ – terapijsko plivanje odnosi se na provođenje terapije u vodi po Halliwick konceptu – filozofija za unaprjeđenje motoričkog učenja i funkcionalne neovisnosti. Glavni cilj projekta je podizanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i mladih osoba s invaliditetom u smislu poboljšanja zdravlja i integracije u zajednicu kroz sport i druženje, te pružanja podrške njihovim obiteljima kroz edukaciju i uključivanje u proces rehabilitacije. U projekt smo uključili 20 korisnika s različitim nivoima i stupnjevima teškoća. Naglašavamo kao najveću i najbitniju promjenu poboljšanu kvalitetu života najprije korisnika a potom i njegove obitelji, zatim osjećaj samopouzdanja i važnosti korisnika, postizanje napretka i veće samostalnosti korisnika a samim time aktivnije i bogatije sudjelovanje u sportskim i drugim aktivnostima s obitelji i zajednicom.
 
20( 0) djece

Udruga Sveta Ana za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i osobama  s invaliditetom Krapinsko- zagorske županije

Posljednjih godina, a posebice s dolaskom pandemije te iskustva potresa u RH, u sklopu udruge „Igra“ bilježimo porast broja korisnika koji traže podršku za brigu o svom mentalnom zdravlju. Veliki i mali govore o tome kako se teško suočavaju sa svakodnevicom, zadaci iz okoline im znaju biti preizazovni, emocije preplavljujuće, a osjećaj samoće u problemima teško izdrživ. Upravo iz navedenih razloga provodimo projekt „Centar za brigu o mentalnom zdravlju“, a čiji cilj jest onim najranjivijim – djeci i mladima (od 5 do 29 godina) pružiti potrebne psihosocijalne usluge za očuvanje i zaštitu mentalnog zdravlja! Kroz savjetovanje i grupne radionice nastojimo im biti podrška u prevladavanju teškoća, dok usmjeravanjem roditelja nastojimo osigurati da potrebnu podršku dobivaju i u najužoj okolini – svojoj obitelji.
 
8( 24 ) djece

Udruga “Igra” za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći

Kroz projekt “Radionica za 5“ djeca se upoznaju I uče dalekoistočne vještine savijanja papira Origami I pisanja Kineske kaligrafije. Doticaj sa različitim kulturama I umjetnosti potiče otvorenost I toleranciju prema različitostima što čini veliki doprinos u suzbijanju diskriminacije I socijalne isključenosti, te pomoć u suzbijanju međuvršnjačkog nasilja, a to su prioriteti Nacionalnog plana za prava djece RH. Također ove vještine potiču razmišljanje, učenje i memoriju i tako pridonose dječjem općem i specifičnom razvoju, pomažu u otkrivanju individualnih potencijala djeteta i kreativnih resursa za suočavanje i rješavanje novih zadataka i problema.
Projekt se provodi u područnoj školi u Općini Tounj I odlično je prihvaćen među osnovnoškolcima I među njihovim učiteljima I profesorima koji su prepoznali puni potencijal učenja ovih vještina I potakli svoje đake na što veći odaziv.
 
70( 100 ) djece

Aiki En udruga za promicanje skladnog življenja  

Projekt „More bećarca“ ima za cilj motiviranje djece za učenje tradicijskog izražavanja te upoznavanje s nematerijalnom kulturnom baštinom. U ovom projektu djeca uče što je to bećarac, gdje je nastao, zašto se izvodio, a zatim bi i sama pisala i pjevala svoje bećarce, samostalno ili uz pomoć edukatora. Održavaju se edukativna predavanja u osnovnim školama na području Grada Pleternice u kojima učenici uče o bećarcu, narodnim običajima, nošnjama i tradicijskim instrumentima. Tim predavanjima potiču se učenici koji su voljni saznati više o tim temama. Nakon predavanja skupina zainteresiranih učenika pohađaju pjevačke i dramske radionice na kojima saznaju više o tradicijskim glazbalima i bećarcu te uvježbavaju igrokaz, plesanje kola i pjevanje bećarca uz kreativno druženje.

21 (100) djece

Javna ustanova Pleternica  

Projekt 'Slatko srce' okuplja djecu i mlade od 3 do 29 godina, koji boluju od dijabetesa tipa 1 te si svakodnevno moraju mjeriti razinu glukoze u krvi i davati inzulin. Projektom se pruža potpora djeci i mladima koji boluju od dijabetesa te njihovim obiteljima, kroz različite edukacije, kako bi se što bolje pripremili za samostalni život s ovom bolešću. Radionicama u školama, učenici su učili o dijabetesu dok su u obiteljskom kampu roditelj dobili savjete od liječnika o pravilnom odnosu prema djetetu, bolesti i hrani te su međusobno razmijenili iskustva. Rekreativnim druženjima potaknut će se djecu da što više vremena provode u prirodi i sportskim aktivnostima. Projektnim aktivnostima oboljeloj djeci i mladima dat će se dodatna podrška usmjerena na njihovu dobrobit, a koja je od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj s obzirom da će ih dijabetes pratiti cijeli život.

20 (197) djece

Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije

Ovim će se projektom, kroz organizaciju ljetnog i zimskog kampa, omogućiti djeci u dobi od 6 do 12 godina iz siromašnih obitelji s područja grada Koprivnice da promijene perspektivu provođenja slobodnog vremena na način da kroz programski osmišljene i sadržajno strukturirane praznike dožive raznovrsne poticaje i potpuno nova iskustva koja će ih obogatiti novim spoznajama te ujedno obogatiti školske praznike. Na taj način sprječava se socijalna isključenost djece slabijeg imovinskog statusa. Kamp je zamišljen kao idealna kombinacija i spoj odmora i edukacije, sporta i rekreacije, prijateljstva i zabave. Svaki kamp imat će 20 polaznika, a sastojat će se od tri programa: „Sportski kamp", „Kreativno-edukativni kamp" i „Aktivni odmor".
 
40 ( 0 ) djece

Grad Koprivnica

Svrha projekta ''Druga dimenzija slobodnog vremena'' bila je razviti društvene te emocionalne vještine djece i mladih, povećati socijalizaciju uključivanjem djece i mladih u zajedničke aktivnosti. Projektom se podupiru kulturni, obrazovni, rekreacijski te kreativni sadržaji od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih te se smanjuje razina anksioznosti i depresije kod djece  i mladih, s ciljem postizanja zajedničkih ciljeva animacije djece i mladih te stvaranja ugodnijeg, pametnijeg i suosjećajnijeg svijeta. Djeca i mladi stekli su nova znanja i vještine koje će im koristiti da se samostalno i samoinicijativno aktivno i odgovorno uključe u stvaranje kulturne i umjetničke scene u vlastitoj zajednici.
 
30 ( 1000) djece

Pučko otvoreno učilište Daruvar 

Djeci s poremećajem iz spektra autizma (PSA) zbog njegovih osnovnih značajki može biti otežano i/ili onemogućeno uključivanje u izvanškolske aktivnosti, odnosno u samom procesu postoje brojne barijere i izazovi (potreba za individualnim pristupom, poznavanje problematike PSA, nerazumijevanje okoline, potreba za drugačijim načinom učenja i sudjelovanja). Upravo iz navedenih razloga, a s ciljem prevencije socijalne isključenosti djece s PSA kroz edukativne aktivnosti, projektom „Osnaživanje djece s poremećajem iz spektra autizma kroz učenje i igru“ tijekom školske godine i za vrijeme ljetnih praznika djeci s PSA omogućavamo uključivanje u kvalitetne i stručno vođene aktivnosti slobodnog vremena (STEM radionice i engleski jezik), a odabir baš ova dva područja temelji se na poznavanju najčešćih jakih strana djece s PSA.
 
20( 20 ) djece

Udruga za autizam - Zagreb

Ponosni smo što je naš projekt  U mala mjesta, kultura smjesta! prepoznat od Zaklade „Hrvatska za djecu“ koja nam pruža mogućnost da kulturne sadržaje dovedemo u mala mjesta Dalmatinske zagore i otoka srednje Dalmacije na području triju županija: splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske te zadarske. Cilj projekta je približiti djeci i mladima na navedenom području glazbeno/kulturne sadržaje, kako bi na taj način obogatili nastavni proces i kulturnu ponudu te dostupnost kulturnih sadržaja. Glazbeni tim Glazbene mladeži Split odlazi u različita mjesta gdje kroz kulturne programe, koji su posebno osmišljeni  za djecu i mlade, radi na razvoju publike i približavanju kulturnog sadržaja djeci izvan velikih urbanih središta.

600 (400) djece

Glazbena mladež Split  

Projektom „Moja prilika da rastem“ provode se aktivnosti pružanja podrške djeci s teškoćama u razvoju prilikom provođenja osobne higijene i poticanja aktivnosti unaprjeđenja tjelesnog zdravlja, samozbrinjavanje djece i mladih te osiguravanje podrške roditeljima i skrbnicima u svakodnevnom životu. Projekt obuhvaća provođenje izvanškolskih edukativno-obrazovnih aktivnosti tijekom kojih je pružena pomoć djeci prilikom usvajanja nastavnog sadržaja i vještina te podrška oko izvršavanja domaćih radnih zadataka. Kroz projekt se provode aktivnosti na otvorenom u sklopu organiziranja radionica u prirodi uz korištenje didaktičkih sprava prilagođenih za djecu s teškoćama u razvoju s ciljem poticanja motoričkih i senzoričkih sposobnosti. Sukladno dijagnozama korisnika aktivnosti su planirane i prilagođene individualno svakom djetetu. U projektu surađujemo s gradskom knjižnicom „Fran Galović“ i OŠ „Braća Radić“ iz Koprivnice.
Ovim je projektom obuhvaćeno 15 djece s teškoćama u razvoju u dobi od 5 do 21 godine od čega 9 dječaka i 6 djevojčica. Šestero djece je u invalidskim kolicima. Korisnici su polaznici Centra za odgoj i obrazovanje „Podravsko sunce“ iz Koprivnice dok je manji broj djece uključen u redovni školski obrazovni program. Djeca i mladi dolaze iz Koprivnice i okolice te iz okolnih ruralnih područja koja gravitiraju Koprivnici.
Korisnici su s različitim dijagnozama, kao što su: tuberozna skleroza, intrakardijalni tumor, cerebralna paraliza, epilepsija, umjerena mentalna retardacija, ADHD, teška mentalna retardacija, sljepoća, sindrom West, hidrocefalus, usporen razvoj govora, motoričke poteškoće, elementi autizma, pervazivni razvojni poremećaji. Projekt ima indirektan utjecaj na djecu iz OŠ „Braća Radić“ koja su dolazila na radionice. Ukupno je sudjelovalo 23 djece kroz period trajanja aktivnosti.
 
15( 23 ) djece

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Latice"

Ovaj je Projekt u cijelosti odgovorio postavljenom cilju unapređenja funkcionalnog razvoja djece, kao pretpostavke njihovoj boljoj socijalnoj uključenosti u zajednicu. Budući da su aktivnosti s terapijskim psom usmjerene na poticanje spontanog korištenja nedovoljno razvijenih potencijala te podizanju motivacije za često teške i djetetu dosadne vježbe - to ove aktivnosti čini posebno vrijednim i jedinstvenim. Ciljana skupina su djeca različitih razvojnih teškoća (cerebralna paraliza, autizam, ADHD, intelektualne teškoće, epilepsija, motoričke teškoće) te su polaznici dječjih vrtića. Ciljevi aktivnosti formirani su na temelju individualnih potreba svakog djeteta, a ostvarene su promjene u razvojnim procesima, npr. u području govorno-jezičnog i kognitivnog razvoja, razvoja motorike, u socio-emocionalnom aspektu kao i u ponašanju.

Uz terapijskog psa Benija, svaka vježba je lakša i veselija

16( 150 ) djece

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet   

Projekt Raznoliki sadržaji-osnaženi naraštaji, obuhvaća djecu i mlade osobe s teškoćama s područja grada Sv. Ivana Zeline, općine Bedenica te okolnih naselja. Kroz ovaj projekt omogućili smo izbor aktivnosti slobodno vremena, organizirani prijevoz djece na radionice i aktivnosti projekta, uključenje braće i sestara na radionice te pružanje podrške roditeljima u izazovima roditeljstva, organizirali ljetne radionice te nabavili pametnu ploču za posebno odjeljenje u OŠ Ksavera Šandora Đalskog. Posebno smo ponosni što smo po prvi puta uspjeli organizirati izlet autobusom za djecu s teškoćama što je pozitivno utjecalo na organiziranje i uključivanje djece s teškoćama na izlete u dječjim vrtićima i školama koja pohađaju.
 
40 (350) djece

SRCE-Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji

Program „Riba ribi grize rep“ je usmjeren na jezično-govornu terapiju i rehabilitaciju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Svrha programa je osigurati djeci sa dijagnosticiranim poremećajima komunikacije, jezika, govora i glasa razvoj sposobnosti i vještina za uspješno svladavanje obrazovnog programa te razvoj pozitivne slike o sebi. Programom se osigurava logopedska terapija za desetero djece predškolske i rane osnovnoškolske dobi (5-11 godina), koja su smještena u Caritasovoj Kući sv. Franje u Zagrebu.

10 (0) djece

Caritas Zagrebačke nadbiskupije   

Primarni cilj projekta je primjenom medijskog i emocionalnog obrazovanja povećati razinu medijske emocionalne pismenosti i socijalnih vještina te time doprinijeti socijalnoj uključenosti djece u društvo, prevenciji (elektroničkog) nasilja među djecom te povećanju sigurnosti i odgovornosti u virtualnom svijetu. Sekundarni cilj projekta je potaknuti djecu na stvaralaštvo i na međusobno dijeljenje stečenog znanja. Također, projektom želimo stvoriti kritički osviještene korisnike koji će promišljati o medijskim sadržajima koji im se nude.

500 (300) djece

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu

Projekt „Aktivno u Sokaku“ provodi se na dječjem igralištu u ulici Zrinskih i Frankopana (od davnina zvana „Sokak“) u Novoj Bukovici, na k.č.br. 24/3, k.o. Gornja Bukovica,a kojem je cilj omogućiti pristup interdisciplinarnim aktivnostima u svrhu provođenja što kvalitetnijeg slobodnog vremena.Utjecaj ovog projekta, uzevši u obzir sve ciljane skupine, reflektirati će se u cijelosti na lokalnu zajednicu, a time i na motiviranje mladih osoba na ostanak na našem području. Aktivnostima na projektu ujedno će se potaknuti razvoj i popularizacija sporta, ali i proširenje vrsta i mogućnosti osobne rekreacije i to proširenjem športskog sadržaja za mlade osobe i razvoj i poticanja njihova interesa za bavljenjem sportom, što će dodatno utjecati i na razvoj drugih vrsta športskih aktivnosti.
 
30(50) djece

Malonogometni klub Apokalipsa Nova Bukovica

Djelatnost i program rada GLAZBENE RADIONICE NOTA  (skraćeno GR NOTA)  ogleda se u provođenju glazbenih edukacija iz instrumenta gitare kroz popularne i klasične skladbe. Cilj je stjecanje vještina iz osnova muziciranja, razvijanje interesa za sve vrste glazbene umjetnosti (klasičnu, narodnu i popularnu), obogaćivanje te razvijanje interesa za aktivno bavljenje glazbom. Također Programi edukacije u GR NOTA namijenjeni su djeci i mladima do 29 godina. Putem projekta „Veseli akordi Požege” obnovili smo, odnosno nabavili nove instrumente gitare (električne, akustične i klasične) za različite dobne skupine kao i opremu za glazbeni studio u svrhu snimanja. Na taj smo se način bolje prilagoditi željama naših polaznika, uključili smo veći broj djece i mladih u same glazbene radionice te dali jedan novi smisao njihovom slobodnom vremenu i mogućnost zabavne izvanškolske aktivnosti. Projekt „Veseli akordi Požege” je znatno unaprijedio rad i interes polaznika GR Nota. 
 
50 ( 200) djece

Glazbena radionica Nota

Projektom „KOŠUN za sretnu obitelj  2“ primiče se osobna dobrobit kod djece te je jedan od  glavnih ciljeva projekta osnažiti obitelj i povezati roditelje i djecu kroz različite organizirane jednodnevne događaje na kojim će zajednički sudjelovati i obavljati kreativne zadatke.  Nadalje, cilj je i povećanje socijalne uključenost i povezanost same djece međusobno, ali i njihove integraciju u društvo u cjelini provedbom kontinuiranih edukativno-kreativnih radionica kroz osmišljene 4 teme. Osiguranjem adekvatnog prostora KOŠUN-ovog školskog dnevnog boravka djeci se osigurava neometano odvijanje kreativnih i edukativnih sadržaja u sklopu navedenog projekta.

80 (80) djece

Katolička osnovna škola u Novskoj 

Projektom  “Me youth” Mirovne grupe mladih Dunav, želimo potaknuti asertivno i odgovorno odrastanje otkrivanjem vlastitih potencijala i njegovo ispunjavanje kako bi pozitivno utjecali na mindset mladih, usmjerili ih na izbore u skladu s njihovim profilom te optimizirali njihovu učinkovitost i kvalitetu života. Projekt omogućuje profesionalno usmjeravanje 20 mladih HBDI testom nakon čega se provode motivirajuće radionice i mentorstvo. Kroz edukaciju mladih o ulozi mozga i uma u njihovom životu te kako iskoristiti njihove kapacitete prema Whole Brain metodi, mladi će osvijestiti  svoje potencijale, izgradili samopouzdanje, ubrzavali razvoj svojih vještina, omogućili učenje integriranja različitih perspektiva s kojima se mladi susreću kako bi stvorili zdrave odnose i bolje razumijevanje. U sklopu projekta izdatat će se priručnik Me Youth- moje junačko putovanje.
 
20( 220 ) djece

Mirovna grupa mladih Dunav    

Vodeći se nastojanjima da pomognemo obiteljima u krizi te stavljajući na prvo mjesto potrebe i boljitak djece, programom „Vila rođendanka“ želimo djeci čiji si roditelji to ne mogu priuštiti osigurati bar jedan rođendanski poklon te ukoliko to žele i rođendansku proslavu s prijateljima. Svrha programa je poboljšati kvalitetu života djece u potrebi, osigurati im jednake mogućnosti za proslavu rođendana onima kakve imaju njihovi vršnjaci te uveseljavanje djece iz najranjivijih društvenih struktura.

400( 1000 ) djece

Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece  «MALI ZMAJ»

Provedba glazbenih edukativnih radionica u Zagrebu i Petrinji putem kojih bi djeci ponudili novi sadržaj u odrastanju te ih međusobno povezali. S učenicima četiri osnovnih škola partnera- OŠ Dugave i Frana Galovića iz Zagreba te 1. osnovne škole Petrinja i OŠ Dragutina Tadijanovića iz Petrinje tijekom školske godine 2021./2022. pripremit će se program za završne nastupe na obje lokacije te uvježbati snimanje zajedničke autorske pjesme i videospota s porukom nade i optimizma. Želja je djeci koja su prošla traumu potresa prije svega, ali i pandemije ispuniti život novom, kreativnom strašću koja ih međusobno povezuje- glazbom. Projektom bi bili osigurani instrumenti i oprema, a dio bi ostao kao trajna infrastruktura za glazbeni razvoj djece u Petrinji.

40( 400 ) djece

Šutka

Eko edukativne predstave "Plavi planet" i "Naš zeleni svijet",  te eko-edukativna radionica „Zelena patrola – čistimo i zabavljamo se!“ na kojoj se sadi mladica drveta, uče djecu o postanku planete Zemlje i mora,što sve moramo činiti kako bismo ih zaštitili od raznog otpada koje završava u  prirodi i moru, posebice plastika.Djeca upoznaju spremnike za recikliranje otpada, te ih se poziva da odlažu različite vrste otpada u spremnik određene boje. Uz osmišljeni song, koji se zajedno sa djecom izvodi, djeci se nastoji usaditi potreba i obaveza recikliranja otpada. Kako bi izvedbe bile dostupne i širem krugu djece, surađujemo sa vrtićima, školama , knjižnicama,kult.centrima. U svim dosadašnjim projektima izvedbi edukativnih predstava za najmlađe KD „Smješko „stječe iskustva o konstantnoj potrebi educiranja djece za ekološke teme, a što im se treba predstaviti na zabavan način kako bi što bolje usvojila naučeno. Cilj projekta je doprinijeti očuvanju i zaštiti okoliša i održivosti lokalne zajednice, ali i obogatiti život u ruralnim sredinama kvalitetnim kulturnim sadržajem, gdje posebno želimo ukazati na važnost očuvanja okoliša kroz kazališni izričaj, kao dodatnu vrijednost, usaditi djeci ljubav prema očuvanju prirode, te osvijestiti odgovornost  za očuvanje okoliša od malih nogu i  ujedno im  pružiti kulturni i edukativni sadržaj u vrhunskoj umjetničkoj izvedbi.
 
500 (1000) djece

Umjetnička organizacija kazališna družina Smješko

Kroz projekt „Od svirke do publike“ provode se radionice sviranja gitare, bubnjeva i klavijatura namijenjene djece školske dobi (osnovna i srednja škola). Cilj projekta je stvaranje kvalitetne publike budućih kulturnih događaja u Kninu i RH, te stvaranje budućih nositelja gradske kulturne scene, jer glazbeni ukus formiran u ranoj mladosti i tinejdžerskim danima, posebice kod onih koji su se i sami oprobali u sviranju, dugoročno utječe na formiranje odnosa prema kulturi. Pri osmišljavanju i realizaciji projekta vođeni smo činjenicom da je većina mladih u Kninu orijentirana ka kič i šund glazbi. Stoga smo kroz radionice sviranja bubnjeva, gitare i klavijature potakli djecu da se, uz pomoć mentora, kroz susret s glazbenim instrumentima educiraju o glazbi i razviju vlastiti glazbeni ukus. Kroz projekt, također, želimo omogućiti svakom djetetu da se oproba u sviranju glazbenog instrumenta, besplatno, na neformalan način, budući da sviranje instrumenata i glazba pozitivno utječu na razvoj djece. Jedan od ciljeva projekta je i formiranje dječjih glazbenih sastava. Naime, u Kninu je prije devet godina postojalo nekoliko tinejdžerskih glazbenih bendova dok do provedbe projekta „Od svirke do publike“ nije postojao niti jedan. Čak i djeca koja pokazuju interes prema drukčijoj vrsti glazbe i žele svirati određeni instrument, često doživljavaju podsmijeh i osudu vršnjaka, pa ostaju pasivna. Stoga nas je vrlo pozitivno iznenadio broj djece zainteresirane za sviranje navedenih instrumenata. Kao rezultat provedbe projekta imamo trideset djece koja su prošla radionice i oformljena dva kvalitetna dječja/omladinska glazbena sastava. U pitanju je bend „Kninci“ koji čini petero djece osnovnoškolskog uzrasta te bend „In the zone“ koji čine četiri srednjoškolke. Oba benda već su imala javni nastup. Pored direktnog utjecaja na 30 djece koja pohađaju radionice, provedba projekta ima indirektan utjecaj na oko 100 djece. Naime, djeca se posredstvom svojih prijatelja, braće i/li sestara koji pohađaju radionice, kroz druženje, razgovor o glazbi, ali i kao publika na njihovim nastupima, imaju priliku upoznati s drugačijom vrstom glazbe. Od početka provedbe projekta primjetno je narastao broj djece (srednjoškolaca) koja posjećuju koncerte koje udruga Atribut organizira kroz projekt Svirka je u petak!

30( 100 )

Udruga kreativnog alternativnog razvoja kulture "Atribut"   

Svrha Projekta je pružanje alata i znanja mladima s mišićnom distrofijom (MD) za jačanje preostalih sposobnosti i usporavanje progresije bolesti radi poboljšanja kvalitete života.  Primarni je cilj stvaranje navike redovnog provođenja rehabilitacije i značaja praćenja zdravstvenog stanja te osnaživanje mladih s MD za veću ulogu u zajednici. Sekundarni ciljevi su povećanje socijalne uključenosti mladih osoba s MD, unapređenje tehnika vježbanja i svladavanje tehnika plivanja kao i pomagačkih tehnika za članove njihovih obitelji te osnaživanje mladih za aktivnije sudjelovanje u lokalnim udrugama i unapređenje kvalitete i svrsishodnosti provođenja slobodnog vremena. Glavna aktivnost je provedba osmodnevnog edukacijsko-rehabilitacijskog ljetnog kampa mladih uz održavanje online Fokus grupa radi pripreme za Kamp te praćenje stanja i napretka nakon održavanja Kampa.
 
10( 16 ) djece

Savez društava distrofičara Hrvatske    

Pored redovne dječje folklorne sekcije u sklopu ovoga projekta provodile su se i dječje radionice: radionica tradicijske kuhinje zavičaja, kaligrafska i lutkarska radionica. U tisku je Tradicijska kuharica zavičaja u čijoj su izradi sudjelovala i djeca, u rujnu organizira se izlet u Rijeku, a posljednja aktivnost je završna svečanost u listopadu, na kojoj će se predstaviti kuharica, izvest će se lutkarska predstava i prikazati rezultati rada dječje folklorne sekcije. Nabavljeno je i 10 kompleta dječjih narodnih nošnji Korduna koje će se trajno koristiti. Svrha projekta je omogućiti djeci kulturne sadržaje u slobodno vrijeme; razvijati vještinu lijepog pisanja; poticati kreativno izražavanje te sklonost za kazališni izričaj. Cilj je bio i da se djeca bolje upoznaju i druže, da se zabave, a provedene aktivnosti ojačale su napore očuvanja tradicije na širem prostoru općine Vojnić.
 
60(200) djece

Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" 

Svrha Projekta je osnaživanje mladih osoba s invaliditetom za razvijanje liderskih potencijala kroz unapređenje znanja, vještina i kompetencija radi unapređenja njihovog položaja u društvu i većeg sudjelovanja u životu zajednice te jačanje njihovih liderskih potencijala. Projektne radionice su o temama na čemu je zasnovano liderstvo te način djelovanja, prepoznavanja i postajanja liderom u organizaciji. Liderski potencijali mladih osoba s invaliditetom jačaju se kroz edukacije o vještinama komunikacije te trening javnog nastupa i govorništva. Dodanu vrijednost Projektu daju izrada Kviz aplikacije „Testiraj svoja liderska znanja“ i Animirani Whiteboard film „Budi lider“. Direktan utjecaj Projekt ima na 10 mladih osoba s invaliditetom u dobi od 15 do 29 godina, a indirektan na one koji se zapošljavaju ili žele postati lideri. 
 
10( 38 ) djece

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023. Sva prava pridržana