Preskočite na glavni sadržaj

Ustrojstvo Zaklade i kontakti podaci

USTROJSTVO ZAKLADE

Zakladu je 2008. godine posebnim Zakonom o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08, 145/10) osnovala Republika Hrvatska. Osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. 1. kolovoza 2015. godine stupio je snagu novi Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), kojim zakonom se propisuju način i uvjeti rada Zaklade te uređuju njezina svrha, tijela Zaklade, osnovna imovina, načini i izvori financiranja.
 
Zaklada je pravna osoba, upisana u Zakladnu knjigu dana 3. travnja 2009. godine, pod registarskim brojem 139. Zaklada je također upisana i u Registar neprofitnih organizacija, dana 10. kolovoza 2009. godine, pod RNO brojem 0005207.
 
Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade, dok ju upravitelj Zaklade zakonski zastupa i vodi njezine poslove sukladno odlukama Upravnog odbora Zaklade. Zaklada se financira sukladno članku 18. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15 i 80/22; dalje u tekstu: Zakon).
 
Sukladno članku 5. Zakona tijela Zaklade su Upravni odbor Zaklade i upravitelj Zaklade. Sukladno članku 6. Zakona, Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade sastavljen od ukupno sedam članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske i to na prijedlog: ministra nadležnog za socijalnu politiku - tri člana, ministra nadležnog za obrazovanje - jednog člana, ministra nadležnog za zdravlje - jednog člana, radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za obitelj - jednog člana i radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za socijalnu skrb - jednog člana.
 
Aktualni članovi Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ su kako slijedi:

gđa Margareta Mađerić, predsjednica Upravnog odbora Zaklade
gđa Marija Barilić, zamjenica predsjednice Upravnog odbora Zaklade
gđa Marija Pletikosa, članica Upravnog odbora Zaklade
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članica Upravnog odbora Zaklade
gđa Ivana Bošnjak, članica Upravnog odbora Zaklade
gđa Dunja Skoko-Poljak, dr. med., članica Upravnog odbora Zaklade
gđa Ljubica Lukačić, članica Upravnog odbora Zaklade.
 
Sukladno članku 11. stavku 1. Zakona, Zakladu zastupa i vodi njezine poslove, u skladu s odlukama Upravnog odbora, upravitelj Zaklade. Upravitelj Zaklade odgovara za zakonitost rada Zaklade te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Zaklade. Upravitelja Zaklade imenuje i razrješuje dužnosti Upravni odbor Zaklade.
 
Na sjednici održanoj dana 25. veljače 2022. godine Upravni odbor Zaklade donio je odluku o imenovanju upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/22-01/02, URBROJ: ZHZD/01-22-02), koja odluka je stupila na snagu danom donošenja te kojom je na mjesto upravitelja Zaklade, temeljem prethodno provedenog javnog natječaja, imenovana gđa Renata Gubić, dipl. oec. Renata Gubić je na funkciju upravitelja Zaklade stupila s danom 01. ožujka 2022. godine.
Sukladno članku 13. Zakona, Zaklada ima Stručnu službu utvrđenu općim aktima Zaklade. Slijedom toga, unutarnji ustroj Zaklade detaljno je uređen Pravilnikom o ustroju Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-03/23-01/04; URBROJ: ZHZD/01-23-02) koji je donio Upravni odbor Zaklade dana 12. lipnja 2023. godine.
 
KONTAKT PODACI
T: 01/ 581 1640
F: +385 1 3692 763
info@zhzd.hr
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana