Preskočite na glavni sadržaj

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI
 
1. PREDGOVOR

Zaklada „Hrvatska za djecu“ (dalje u tekstu: Zaklada) obvezna je osigurati pristupačnost svojeg mrežnog sjedišta u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, br. 17/19.; dalje u tekstu: Zakon), kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., str. 1.-15.; dalje u tekstu: Direktiva).

Ova izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište www.zhzd.hr

2. STATUS USKLAĐENOSTI

Ova mrežna lokacija (zhzd.hr) je djelomično usklađena sa Zakonom i Direktivom zbog određenih neusklađenosti odnosno iznimki koje su navedene u nastavku.

2.1. Nepristupačan sadržaj
 
Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz sljedećih razloga:

a) neusklađenost sa Zakonom

Mrežno sjedište www.zhzd.hr Zaklade velikim dijelom usklađeno je sa Zakonom, a iznimke od toga očituju se u sljedećem:

- Izuzev slika, kontrast teksta i tekstualnih okvira na mrežnim stranicama u odnosu na pozadinu mrežne stranice je dobar odnosno jak te postoji opcija za promjenu kontrasta.

- U osiguranju zahtjeva za pristupačnost na audio i videozapisima mrežnog sjedišta koristi se službeni YouTube kanal Zaklade „Hrvatska za djecu“ te posljedično dostupne funkcionalnosti odnosno ograničenja platforme YouTube

- PDF datoteke na svim mrežnim stranicama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Worda, uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata te nisu pristupačni jer nisu prikladno pripremljeni za čitače ekrana.

- Nema prikladnog tekstualnog opisa slika. Trenutno, slike su medij koji je na www.zhzd.hr isključivo prikazan putem integriranih galerija, najčešće na kraju samih objava. Međutim, slike su proizvoljno nazvane u CMS sustavu.

- U nekoliko iznimnih instanca, tekst je prikazan u obliku slike. U nekoliko slučajeva su slike na webu skenirani dokumenti sa vidljivom JPEG kompresijom.

- Na mrežnoj stranici koristi se vizualna provjera i potvrđivanje (engl. captcha) no ne koristi se i alternativna auditivna provjera. Stranica koristi treću inačicu vizualne provjere (Captcha v3) gdje je potvrđivanje svedeno na jedan klik, no alternativa za auditivnu provjeru nije prisutna.
 
b) nerazmjerno opterećenje

Zaklada se za sve neusklađenosti navedene u točki a) privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

c) sadržaj nije unutar opsega Zakona

Zaklada, u skladu s člankom 3. Zakona sadržaje mrežnih stranica, uključujući različite oblike uredskih datoteka (npr. PDF datoteke), prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio i/ili videozapisa i ostalo kvalificira kao arhivu te se kao takva izuzima od primjene Zakona. Pod arhivom u smislu ovoga Zakona smatraju se svi sadržaji koji nisu potrebni Zakladi za postupke u tijeku, niti se ažuriraju niti se uređuju nakon 23. rujna 2018.

2.2. Podizanje razine pristupačnosti
 
Zaklada nastavlja sa stalnim poboljšanjima dostupnosti mrežnog sjedišta www.zhzd.hr kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežno sjedište, a sve iz plemenitog uvjerenja da svaka osoba ima pravo na neovisan, dostojanstven, ravnopravan i udoban život.
 
Unatoč uloženim iznimnim naporima i resursima Zaklade da sve mrežne stranice i dostupni sadržaji na mrežnom sjedištu www.zhzd.hr učini u najvećoj mogućoj mjeri dostupnim, odnosno pristupačnim, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti, a u potpunom skladu sa Zakonom. To može biti posljedica nepronalaženja ili trenutačnog nepostojanja najprikladnijeg i optimalnog tehnološkog rješenja.
 
U daljnjim kontinuiranim nadogradnjama i poboljšavajući korisničko iskustvo mrežnog sjedišta www.zhzd.hr Zaklada će implementirati što je moguće veći broj preporuka za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvišoj mogućoj mjeri, primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1), inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C).

3. Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 26. svibnja 2020.

Izjava je 14. rujna 2023. zadnji put preispitana i ažurirana u skladu s implementiranim poboljšanjima na mrežnim stranicama mrežnog sjedišta www.zhzd.hr
 
3.1. Povratne informacije i podaci za kontakt

Ako na internetskim stranicama Zaklade uočite nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti koja nije navedena u ovoj Izjavi o pristupačnosti, ukoliko želite ostvariti pristup informacijama iz članka 3. stavka 2. Zakona ili nekim drugim informacijama kojima ne možete pristupiti zbog nepristupačnosti sadržaja, možete nas o tome obavijestiti putem pošte ili mail-a. Prilikom dostave obavijesti  ili upita obavezno navedite sljedeće podatke:
  • vaše ime i e-mail adresu
  • adresu (URL) stranice ili dokumenta koja sadrži nesukladnost sa zahtjevima pristupačnosti
  • opis uočene nesukladnosti sa zahtjevima pristupačnosti.
Obavijesti, upite ili zahtjeve možete uputiti na kontakt:
  • adresa: Zaklada „Hrvatska za djecu“, Park Stara Trešnjevka 4, 10 000 Zagreb
  • e-adresa: ppi@zhzd.hr
Osoba odgovorna za pristupačnost i obradu zahtjeva je gđa Josipa Živčić, samostalni suradnik za opće i pravne poslove.

Zaklada je dužna na obavijest ili zahtjev korisnika vezano za osiguranje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikove obavijesti ili zahtjeve.
 
3.2. Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnog sjedišta www.zhzd.hr  možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske:
  • telefonom:  +385 1 46 09 041
  • telefaksom:  + 385 1 46 09 096
  • elektroničkom poštom:  ppi@pristupinfo.hr
  • poštom na adresu:  Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10 000 Zagreb.
 
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana