Preskočite na glavni sadržaj

Prigovori i Prijave nepravilnosti

Povjerenik za etiku Zaklade "Hrvatska za djecu" je gđa Silva Kantor, tajnik Zaklade „Hrvatska za djecu“.
Građani i pravne osobe te zaposlenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje zaposlenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa. Pritužba se može podnijeti pisanim putem, na jedan od sljedećih načina:
  • putem poštanske/kurirske pošiljke na adresu sjedišta Zaklade: Zaklada "Hrvatska za djecu", Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb
  • E-adresa: info@zhzd.hr
 
 
Osoba za nepravilnosti u Zakladi "Hrvatska za djecu" je gđa Ozrenka Čolić, suradnik za potpore i projekte Zaklade „Hrvatska za djecu“.
Zaposlenici, građani ili anonimni prijavitelji mogu osobi za nepravilnosti prijaviti nepravilnosti u radu Zaklade „Hrvatska za djecu“.
Nepravilnost je nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta Zaklade, koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru, a klasificira se kao nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe, nepravilnost koja ima obilježje prekršaja i nepravilnost kod koje postoji sumnja na kazneno djelo.
Nepravilnost se može prijaviti pisanim putem, na jedan od sljedećih načina:
  • putem poštanske/kurirske pošiljke na adresu sjedišta Zaklade: Zaklada "Hrvatska za djecu", Park Stara Trešnjevka 4, HR-10000 Zagreb
  • E-adresa: info@zhzd.hr
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana