Pravne osobe


AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI

Na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz svibnja 2019. godine valjano je podneseno ukupno 108 prijava, temeljem kojih je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala 34 projekata i programa, ukupne vrijednosti 2.000.000,00 kuna.

Projekt: Ciklus besplatnih glazbenih seminara i radionica

Projekt 'Ciklus besplatnih glazbenih seminara i radionica za djecu i mlade u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske' koncipiran je kao niz seminara koji će se provesti u osnovnim školama općina iz dviju hrvatskih županija, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj, koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti najniže rangirane. Radi se o edukativnom glazbenom sadržaju primjerenom dobi osnovnoškolske djece u kojem ih se na zabavan način uči kako pravilno koristiti svoj glas, kako pravilno disati za vrijeme pjevanja, što je to dijafragma i zašto nam je važna, kroz razne vježbice disanja i vježbe pjevačke tehnike djeca stječu nova znanja i vještine, te će na seminarima i radionicama sudjelovati i profesori glazbenog i učitelji razredne nastave koji svakako način rada mogu primijeniti i na svojim satovima glazbene kulture jer će se kroz brojne glazbene primjere djecu upoznati sa važnim hrvatskim, ali i stranim skladateljima te raditi na pravilnom zapjevu, interpretaciji pjesama i sl.

Glazbeni centar Papandopuline

Projekt: Lajkaj Jednakost

Projekt je zamišljen kao druženje mladih osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji s učenicima osnovnih škola, a sve kako bi se razbile predrasude o osobama s invaliditetom koje postoje u društvu, osobito kod mlađe populacije. Uglavnom se javljaju predrasude kako osobe s invaliditetom ništa ne mogu te kako nisu ravnopravne s njima. Stoga bi ovim projektom pokušali našim članovima pružiti mogućnost inkluzije kako bi aktivno i ravnopravno sudjelovali u društvu, a osnovnoškolce bi senzibilizirali za one kojima je potrebna podrška, ukazali na sve njihove kvalitete te ih obogatili za život u budućnosti.

50 (70) djece

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske

Projekt: Opera u gostima - „CRVENKAPICA“

Projekt je zamišljen kao gostovanje interaktivne operne predstave za djecu na temu poznate dječje pripovijetke "Crvenkapica", a na glazbene motive Jacquesa Offenbacha. Predstava je prvenstveno namijenjena djeci predškolskog uzrasta te učenicima osnovnih škola. Izvodi se na hrvatskom jeziku uz glasovirsku pratnju uživo. Koncept scenske postave omogućava iznimnu pokretljivost i jednostavnu prilagodbu raznovrsnim kazališnim i ne kazališnim prostorima. Predviđena je uska suradnja s odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima glazbenog odgoja kojima će unaprijed biti dostavljen materijal za pripremu. Također, osim upoznavanja s klasičnom glazbom mali gledatelji bit će upoznati s procesom nastanka kazališne predstave kao i s temama iz područja ekologije i građanskog odgoja.

3000 djece

Udruga MALA OPERA

Projekt: Biram čitanje, znam znanje

Čitalačke navike kao i jezične kompetencije djece u ruralnim sredinama Đakovštine su na nižoj razini od djece u gradu koja pohađaju vrtić i roditelji imaju na raspolaganu Gradsku knjižnicu . Djeca i roditelji iz ruralnih sredina Đakovštine imaju na raspolaganju samo školske knjižnice kao izvor knjiga i slikovnica, a one su ograničene prostorom i knjižnim fondom. Grad Đakovo je udaljen od 5-20 km od njihovog mjesta stanovanja što iziskuje trošak vremena i novca roditeljima za odlazak njihove djece u knjižnicu ili radionice stranih jezika. Projekt je osmišljen kao suradnja škola Đakovštine (školskih knjižnica) na podizanju kvalitete školskih kurikuluma sa ciljem uvođenja novih sredstava i metoda rada u nastavi stranih jezika kod učenika nižih razreda osnovne škole.

800 djece

OŠ Đakovački Selci

Projekt: Asistivne tehnologije u Dječjem vrtiću Zvončić

Dječji vrtić Zvončić svake godine bilježi porast prijava djece s teškoćama u razvoju za upise u ustanovu, te su iz tog razloga veliki zagovornici uključivanja djece s teškoćama u redovite programe vrtića. Primjenom i implementacijom asistivnih tehnologija kroz projekt uvelike će se poboljšati inkluzivno odgojno-obrazovna praksa i djeci pružiti mogućnost kvalitetne edukacije u skladu s njihovim razvojnim statusima. Projektom se planira i nabava opreme za rad s djecom s poteškoćama, te će se ista oprema implementirati u sobi dnevnog boravka i biti će dostupna odgajateljima i djeci.

Dječji vrtić Zvončić

Projekt: Opremanje multifunkcionalnog prostora za poticanje motoričkog i senzornog razvoja

Djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju Dječji vrtić Ražanac imaju razne motoričke i senzoričke teškoće, te je postojeća didaktika u vrtiću neprimjerena za poticanje njihovog razvoja. Također, vrtić pohađa i jedno dijete koje zbog zdravstvenih teškoća ne može provoditi vrijeme na vanjskom igralištu. Na temelju svega navedenog, opremanjem multifunkcionalnog prostora s raznim didaktičkim materijalima koji su primjereni djeci s teškoćama u razvoju osigurao bi im se prostor za slobodno kretanje, senzomotoričko poticanje razvoja, te spontanu igru. U planu je i uređenje hodnika, te opremanje istog kako bi se dobio multifunkcionalni prostor za rad s djecom namijenjen za senzomotoričko poticanje djece s teškoćama u društvu njihovih vršnjaka. Predviđaju se i edukacije odgojitelja i stručnih suradnika kako bi im se omogućilo da steknu potrebna znanja i vještine u radu s djecom koja imaju teškoće u razvoju.

3 (55) djece

Dječji vrtić Ražanac

Projekt: Eko vrtić

Dječji vrtić „Maruškica“ iz Škabrnje prijavljuje Program pod nazivom „Eko vrtić“ vezan za promicanje ekoloških spoznaja i odgoj djece o potrebi i načinu očuvanja okoliša kod djece od treće do šeste godine života. Dobivanjem sredstava koja se dodjeljuju putem ovog Poziva opremila bi se tri prostora za sadnju s kvalitetnom zemljom, malim plastenikom i komposterom. Provedbom programa „Eko vrtić“ kod djece bi se razvijala briga za biljke i okoliš, a istraživačkim aktivnostima kod djece bi se poticalo sudjelovanje u radu. Rezultat uloženog rada i truda bit će uzgojene biljke i cvijeće odnosno zdravi plodovi voća i povrća od kojih će biti u mogućnosti napraviti nova jela, marmelade i ostale slične prerađevine koje će u konačnici i pojesti.

Dječji vrtić „Maruškica“

Projekt: Istražimo svoj zavičaj (moja općina) kraj

Projekt je zamišljen kao kombinacija više vrsta radionica i posebnih aktivnosti koje se određenom dinamikom i redoslijedom izvode kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Terenske radionice koncipirane su tako da se vezuju za naselje ili djelatnost, i povezuju različite aspekte i znanja. Kreativne radionice uz podučavanje različitih tehnika struke, oslanjaju se na prethodno provedene terenske radionice i usko su vezane za temu projekta, pa će shodno tome biti i postavljeni likovni odnosno pisani zadaci u radu. Svrha koja se želi postići je ispuniti slobodno vrijeme djece u dijelu godine u kojem nema baš drugih organiziranih aktivnosti, te upoznati svoj zavičaj sa različitih aspekata: povijest, kulturne i povijesne znamenitosti, tradicijske djelatnosti i zanimanja, prirodna raznolikost. Razviti kreativnost kroz likovne radionice i radionice pisanja i pričanja i svjesnost o ekologiji i održivom razvoju.

30 djece

Udruga Vrućiški Bali

Projekt: Postani paraolimpijac

Cilj i svrha programa je uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu kroz sportsku aktivnost, što će ostvariti nudeći osobama s invaliditetom razne mogućnosti u trenažnim procesima. Jedan od ciljeva i svrhe je buđenje svijesti građana o važnosti unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, te svih osoba u nepovoljnom položaju. Kroz provedbu ovoga programa očekuje se trajno uključivanje oko 30% obuhvaćenih sudionika akcije u provedbu svakodnevne sportske aktivnosti. Primarni cilj kroz provedbu ovoga programa je uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu kroz sport. Također, primarni cilj je omogućiti i drugim budućim potencijalnim zainteresiranim osobama s invaliditetom na uključivanje u aktivan život zajednice te doprinos njihovom psiho-socijalnom razvoju te promocija i popularizacija sportske aktivnosti kod osoba s invaliditetom te buđenje svijesti građana o važnosti usmjerenja i unapređenja kvalitete života kod osoba s invaliditetom.

Atletski klub osoba s invaliditetom Vinkovci

Projekt: Kotačić koji nedostaje

Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost djece s PSA te doprinijeti boljoj i bržoj integraciji i inkluziji djece s PSA u sve aspekte društvenog života. Ovaj program pruža mogućnosti djeci s PSA da dožive sport, zabavu, igru i veselje ali kroz sve navedeno i veliki napredak u socijalizacijskim i motoričkim vještinama. Program se provodi kao nadopuna terapijama i ranoj intervenciji jer pruža najbolju priliku za međusobnu interakciju djece, učenje i jačanje njihovih komunikacijskih i socijalizacijskih vještina.

80 djece

Udruga za autizam "Pogled"

Projekt: Malim koracima do jednakosti

Projektom „Malim koracima do jednakosti“ provodit će se aktivnosti samozbrinjavanja djece i mladih s teškoćama u razvoju i s intelektualnim teškoćama, koja uključuje aktivnost podrške kod hranjenja i aktivnost osobne higijene te ćemo u tom smislu biti podrška roditeljima u svakodnevnom životu. Svrha ovoga projekta je povećati kvalitetu života i zadovoljstvo djece i mladih s intelektualnim teškoćama i teškoćama u razvoju izvan odgojno-obrazovnog sustava kroz povećanje njihove samostalnosti i bolju integraciju u društvo te osposobljavanje roditelja za pružanje pomoći u samozbrinjavanju kod kuće.

20 djece

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Latice"

Projekt: Učenje međugeneracijske solidarnosti

Svrha projekta je praktično učenje djece vrijednostima međugeneracijske solidarnosti kroz razvijanje empatije i brige za starije osobe, osvještavanje stereotipa i predrasuda o starijim osobama te poticanje međugeneracijske integracije i aktivnosti. Sekundarni cilj je doprinijeti povećanju međugeneracijske aktivnosti i međugeneracijske integracije učenika uključenih u provedbu projekta i starijih osoba u njihovom okruženju te poticanje kreativnog i stvaralačkog izražavanja uključene djece kroz pisanje literarnog uratka.

7500 djece

Zaklada Zajednički put

Projekt: Ćoci i medijska pismenost

Primarni cilj je osigurati djeci kvalitetne sadržaje, upoznati djecu sa svim medijima, koristiti medije za svoje aktivnosti te kod djece poboljšati korištenje medija na siguran način. Također, jedan od ciljeva je definiranje opcija koje imaju uređaji/usluge koje djeca koriste. Djeca su aktivni korisnici medijskih sadržaja i stoga je iznimno važno njihovo upoznavanje sa sadržajima koji mogu imati pozitivan i negativan utjecaj na njihov cjeloviti rast i razvoj.

30 djece

Dječji vrtić Ćok

Projekt: IGROM DO ŠKOLE - VG

Program „Igrom do škole – VG“ namijenjen je predškolskoj djeci iz siromašnih i socijalno isključenih obitelji, koja ne pohađaju redovne vrtiće, na administrativnom području Grada Velike Gorice. Aktivnosti programa provode se s tri grupe djece i njihovih majki, na tri lokacije: u Velikoj Gorici, Velikoj Mlaki i Vukovini. Program je, uz pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao kraći preventivno-kompenzacijski program predškolskog odgoja. Svrha programa je omogućiti dostupnim kvalitetan predškolski odgoj djeci iz socijalno depriviranih obitelji, koja ne pohađaju redovne vrtiće, te na taj način ostvariti promjene u njihovim životnim šansama i spriječiti dugotrajne nepovoljne posljedice izloženosti dječjem siromaštvu.

45 (75) djece

Udruženje "Djeca prva"

Projekt: Senzorni centri za pomoć djeci s teškoćama iz spektra autizma u procesu inkluzije

Primarni cilj Programa „Senzorni centri za pomoć djeci s teškoćama iz spektra autizma u procesu inkluzije“ je omogućiti poticanje razvojne dobrobiti za djecu s autizmom koja pokažu tendenciju napretka uključujući ih u redovne skupine. Time bi proces njihovog razvoja bio kvalitetniji jer je senzorni program najvažniji program za djecu s autizmom odnosno pomagala senzornog programa potiču uključenost djece kroz inkluziju s ostalom djecom. Sekundarni cilj Programa je opremanje soba sa senzornim pomagalima koja će koristiti i djeca redovnog razvoja. Svrha Programa „Senzorni centri za pomoć djeci s teškoćama iz spektra autizma u procesu inkluzije“ je inkluzija djece s poteškoćama iz spektra autizma na najsuvremeniji način među vršnjake urednog razvoja te pomoć roditeljima.

Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru

Projekt: Moj komadić sreće koji sve pokreće

Dodjelom novog psa pomagača dijete ostvaruje se svrha Projekta kroz nastavak prethodno potvrđenih aktivnosti koje su bile usmjerene na poboljšanje motoričkih vještina, socijalnih i komunikacijskih vještina, povećanje imuniteta i emocionalnog stanja, što je doprinijelo njegovom samopouzdanju i boljoj prihvaćenosti u školi. Unaprijediti djetetovo opće zdravstveno stanje i emocionalnu stabilnost, potičući tako njegovu bolju socijalnu uključenost u zajednici. Iz dosadašnjih iskustava Udruge u senzibiliziranju zajednica korisnika pasa pomagača, procjenjujemo iznimno vrijednim edukativne radionice provoditi u školama, kako bismo poboljšali među vršnjačku solidarnost, potakli ih na volontiranje i empatiju. Držimo da je te vrijednosti posebno važno razvijati u adolescentskoj dobi, što će sigurno ostaviti traga u formiranju njihovih ličnosti.

1 (230) učenika

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Projekt: Ambasadori modernog turizma

Fokus ovog projekta je osvijestiti i naučiti djecu ključne elemente važne za turizam u smislu što zapravo znači živjeti u turističkom gradu, tko je turist i koja su njegova očekivanja, koje su prednosti i nedostatci turizma kao karijere, što je moderni turizam, što je multikulturalnost te ih naučiti ključne povijesno-tradicijsko-kulturološke značajke vezane za Grad Poreč i Istru. Uključivši djecu u osnovnim školama, ovim projektom se želi djelovati i nacionalno s ciljem poticanja svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja u domeni turizma. Na ovaj se način najmlađe generacije pripremaju za turizam novog doba te se potiče popularizacija ove struke koja je prilično degradirana u RH, a s druge strane iznimno važna za gospodarstvo.

Grad Poreč

Projekt: Poučavanjem do inkluzije

Svrha projekta je osiguravanje kvalitetne podrške prevoditelja HZJ-a gluhoslijepoj, gluhoj i nagluhoj djeci tijekom cijelog obrazovnog procesa. Kako bi bili ravnopravno uključeni u obrazovni sustav, potrebno im je omogućiti podršku u školovanju na materinjem jeziku – HZJ-u. Primarni je cilj povećanje kvalitete obrazovnog programa HZJ-a. Ovaj cilj jasno proizlazi iz svrhe projekta jer da bi podrška bila kvalitetna, odnosno da bi prevoditelji bili kompetentni i osposobljeni za ova posao, potrebno ih je educirati pružajući im relevantnu i dobru poduku iz HZJ-a. Također, ciljevi su promocija HZJ-a i kulture Gluhih te promicanje kulture solidarnosti, senzibilizacija javnosti te promicanje i zaštita ljudskih prava. Također, educirat ćemo mlade polaznike tečajeva HZJ-a koji će usvojiti nova.

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Projekt: Moje mjesto pod suncem

Svrha predloženog programa jest doprinos borbi protiv siromaštva djece na području grada Rijeke, kao ne samo moralnoj dužnosti zajednice, već i pitanju održivosti zajednice. Ova svrha se postiže kroz dolje navedene primarne i sekundarne ciljeve programa. Direktna podrška 40-tero djeci i 35 obiteljima koje žive u siromaštvu na području grada Rijeke za njihovo osnaživanje za jednakopravnu participaciju u društvu, od kojih se svaki ostvaruje pripadajućim setom aktivnosti.

40 djece

Udruga ''Centar za kulturu dijaloga''

Projekt: Alternativni centar podrške za djecu i roditelje

Program „Alternativni centar podrške za djecu i roditelje“ usmjeren je na jačanje suradnje Centra za socijalnu skrb Osijek, osnovnih škola grada Osijeka i Dječje osječke kreativne kućice za provedbu alternativnih socijalnih usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje. U programu će sudjelovati 20 djece. Aktivnosti za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje obuhvatit će: podršku u učenju i svladavanju školskog gradiva, razvoju socijalnih vještina, organiziranju kvalitetnog slobodnog vremena te podršku roditeljima u odgoju djece kroz Školu za roditelje. Rad s korisnicima obuhvaća individualni i grupni rad temeljen na inovativnim pristupima i kreativnim metodama rada uz naglašen participativan model rada te individualno i grupno savjetovanje.

20 djece

Dječja osječka kreativna kućica

Projekt: Program zdravstvene i socijalne skrbi djece s teškoćama

Program zdravstvena i socijalne skrbi djece s teškoćama u razvoju u vidu rane intervencije i rehabilitacije usmjeren je na pružanje niz programa i usluga iz domene psihosocijalne podrške i edukacijsko – rehabilitacijske skrbi, kao i socijalizacija djece kroz igraonicu neformalnog predškolskog odgoja. Djeca s TUR bez rane intervencije, bez dodatne podrške i usluga u pružanju psihosocijalne podrške i edukacijsko - rehabilitacijske skrbi nesumnjivo ne mogu dosegnuti ili održati zadovoljavajuću razinu zdravlja, razvoja i napretka, kao ni postići punu socijalnu inkluziju.

170 djece

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Projekt: Samo kreativno

Program "Samo kreativno" za svrhu ima podići kvalitetu života djece u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske. Slijedom navedenog program se provodi u četiri Općine u Republici Hrvatskoj niskog indeksa razvijenosti: Općina Donja Voća, Općina Tounj, Općina Orle i Općina Zagorska sela, koje se odabralo kako bi se pridonijelo kvalitetnijem odrastanju djeci u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske. Program sadrži ukupno 20 edukativno kreativnih radionica u trajanju 2,5 sata (u svakoj Općini po 5 radionica). Radionice imaju naglasak na usvajanju novih kreativnih tehnika, ali koje mogu biti važan faktor za razvoj životnih vještina. Kreativne tehnike mogu pomoći pri otkrivanju unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvoja pozitivnih, jakih strana koje pomažu u suočavanju s problemima, njihovu sagledavanju u novom svjetlu, boljem razumijevanju i nošenju s njima na konstruktivniji način.

100 djece

"Temativ krea" Udruga za promicanje kvalitetnog življenja

Projekt: Opremanje igraonice za provedbu odgojno-obrazovnog programa

Svrha projekta je stvoriti uvjete koji će omogućiti djeci učenje i obogaćivanje svih oblika komunikacije u sredini bogatoj interakcijom, naročito s obzirom na različite dobi istodobno prisutne djece. Širiti spoznaje djeteta, razvijati njegove intelektualne i tjelesne sposobnosti, te omogućiti djetetu da emocionalno sazrijeva uz prirodno, postupno odvajanje od roditelja i uključivanje u organizirane aktivnosti s djecom. U programu igraonice se djeca druže s ostalom djecom i uče biti samostalna, poštivati jedni druge i prihvaćati različitost. Uče se kulturno ophoditi i izražavati na različite načine. Primarni cilj je omogućiti djeci igru i socijalizaciju u društvu vršnjaka, stjecanje osjećaja zajedništva i pripadnosti skupini djece.

32 djece

Općina Bebrina

Projekt: KOŠUN za sretnu obitelj

Svrha projekta „KOŠUN za sretnu obitelj“ je osnažiti vezu između roditelja i djece te potaknuti roditelje na veću uključenost u život njihove djece, kao i aktivnosti u kojima su djeca uključena tijekom svojeg odgoja i obrazovanja. Nadalje, povećati socijalnu uključenost, osjećaj za pripadnost te osjećaj za drugu djece i okolinu. S obzirom da učenici u navedenoj školi nemaju školsku knjižnicu niti adekvatno mjesto za čitanje, ali i druženje te provedbu kreativnih radionica, prva aktivnost projekta bilo bi uređenje multifunkcionalne knjižnice. Provedbom edukativnih radionica na kojima bi sudjelovala djeca i njihovi roditelji povećati će se povezanost roditelja i djece te potaknuti na njihovo međusobno druženje, učenje, izražavanje kreativnosti i sl.

40 djece

Katolička osnovna škola u Novskoj

Projekt: #PitajMeKakoSam

#PitajMeKakoSam je projekt usmjeren na prevenciju nasilja među mladima. Ovaj projekt usmjeren je na primarnu razinu intervencije te je osmišljen skup intervencija usmjeren na mlade osobe s ciljem podupiranja njihovog pozitivnog razvoja. Usmjerenosti na uže socijalno okruženje, odnosno školu kroz provođenje intervencija poboljšavanja socijalnih i kognitivnih vještina vodeći se postavkama kognitivno bihevioralnog pristupa, postizanja grupne kohezije i poticanje na prosocijalno djelovanje vodeći se teorijom socijalnog učenja i socijalno razvojnim modelom djelovanja. Slijedom navedenog cilj ovog projekta je potaknuti razvoj pozitivnih ponašanja učenika Srednje škole u Metkoviću putem individualnog i grupnog rada.

140 djece

Zajednica Pape Ivana XIII

Projekt: Razvijaj se i rasti, penji se do vrha!

Svrha programa je briga o djeci i mladima te o njihovom zdravlju koja bi se ostvarila uvođenjem novog i atraktivnog sadržaja, sportskog penjanja. Udruga je projektom usmjerena prema djeci, njihovom tjelesnom i zdravstvenom boljitku, te stjecanje novih vještina, tehnika. Dovođenjem novog sadržaja u općinu Radoboj potiče se mlađa populacija na veću fizičku aktivnost, trening, sudjelovanje u sportu te samim time usađivanje radnih navika kod djece i mladih.

237 djece

Društvo Naša djeca Radoboj

Projekt: Sportskom rekreacijom do zdravlja

Sportski program Sportskom rekreacijom do zdravlja zamišljen je u svrhu animiranja i aktiviranja osnovnoškolske djece i mladih do 18 godina na bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću. Osnovni motiv za pokretanje programa je okupiti što veći broj djece i omogućiti djeci da se organizirano, pod stručnim vodstvom rekreiraju i druže s vršnjacima te uključivanje i poticanje što većeg broja djece na tjelesnu aktivnost radi stvaranja zdravih životnih navika i povećanja interesa za tjelesnom aktivnošću uz istovremenu prevenciju ovisnosti. Aktivnosti programa odvijat će se na dvije lokacije – u školi i studiju Udruge koji će biti adekvatno opremljen i prilagođen razvojnim potrebama djece i mladih.

200 djece

Zdravi život

Projekt: Znanje i vještine - najsigurnija imovina

Projekt „Znanje i vještine – najsigurnija imovina“ usmjeren je na povećanje konkurentnosti mladih osoba koje se nalaze u sustavu skrbi SOS Dječjeg sela Ladimirevci na tržištu rada, a kroz financiranje vozačkog ispita kojim bi stekli preduvjet za veću mogućnost zapošljavanja i osamostaljivanja. Projekt je usmjeren na provedbu aktivnosti kojima bi se osigurala logistička pomoć i financijska sredstva za realiziranje obuke desetero mladih osoba koje se nalaze u sustavu skrbi SOS Dječjeg sela Ladimirevci za stjecanje vozačke dozvole „B“ kategorije. Mlade osobe kojima je namijenjen projekt učenici su završnog razreda srednje škole kao jedna kategorija, a druga kategorija su mlade osobe koje su završile srednju školu te trenutno rade ili studiraju.

37 djece

Dječji dom SOS-Dječje selo Ladimirevci

Projekt: Trogirska učilica

Projekt „Trogirska učilica“ osigurat će dodatnu podršku u učenju za učenike od 1. do 4. razreda koji pohađaju nastavu u OŠ Petar Berislavić u Trogiru i područnoj školi u Okrugu (otok Čiovo), a koji se iz različitih razloga suočavaju s teškoćama u učenju. Projekt je nastao kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci s teškoćama u učenju u savladavanju nastavnog programa. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu školovanja, omogućiti bolju i kvalitetniju socijalnu uključenost djece s teškoćama u učenju i podići njihovu cjelokupnu uspješnost kroz dostupnost stručne pomoći.

30 djece

Udruga tjelesnih invalida TOMS

Projekt: „Glas za prijatelja“

Osnaživanje razine socijalne inkluzije mladih slijepih osoba na području Istarske županije. Kroz senzibilizaciju i informiranje stvara se prihvaćenost i ne socijalna izolacija mladih slijepih osoba. Projekt predviđa uključivanje učenika u volonterski rad kroz snimanje pričanih knjiga za slijepu mladež, no ono može služiti i široj populaciji. Naime, Udruga slijepih Istarske županije otvorila je studio za snimanje zvučnih knjiga. U samoj Udruzi zaposlene su tri videće pratiteljice, od kojih je jedna po struci učiteljica razredne nastave. U dogovoru sa školskim nastavnicima, učenici bi dolazili u studio snimati priče za djecu u pratnji videćih pratiteljica.

15 djece

Udruga slijepih Istarske županije

Projekt: Kamp foruma mladih SDDH

Kamp se provodi po programu koji predsjednica Foruma mladih SDDH usuglašava putem društvenih mreža sa zainteresiranima. Kamp se provodi kroz četiri modula od kojih je jedan pod nazivom Prevenirajmo! a obuhvaća školu i trening plivanja, tečaj pravilnog pozicioniranja u invalidskim kolicima, vježbe na Thera-vital uređaju koji omogućava aktivno i pasivno razgibavanje te vježbe istezanja koje su jedini siguran oblik vježbanja koji barem donekle usporava progresiju bolesti. Posebnost organiziranog Edukacijsko-rehabilitacijskog kampa jest i činjenica da se vrlo racionalno koriste posebno prilagođena vozila udruga bez kojih je djeci i mladima putovanje nemoguće. Svrha koja se želi Projektom ostvariti je stvaranje navike redovnog provođenja rehabilitacije, osobito vježbi istezanja te kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja.

Savez društava distrofičara Hrvatske

Projekt: Izrazi se medijima i emocijama

Primarni cilj projekta je primjenom medijskog i emocionalnog odgoja povećati razinu medijske i emocionalne pismenosti i socijalnih vještina te time pridonijeti socijalnoj uključenosti djece u društvo, prevenciji (elektroničkog) nasilja među djecom te povećanju sigurnosti i odgovornosti u virtualnom svijetu. Sekundarni cilj projekta je potaknuti djecu na stvaralaštvo i na međusobno dijeljenje stečenog znanja. Također, projektom se želi stvoriti kritički osviještene korisnike koji će promišljati o medijskim sadržajima koji im se nude.

600 djece

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu

Projekt: Savjetovalište Igra

Savjetovalištem Igra pruža korisnicima mogućnost drugačijeg pristupanja problemu od pristupa koji su do tada koristili. Polazište je da se ljudi nađu u poteškoćama kada uobičajeni obrasci njihovog ponašanja i nošenja sa svakodnevnim situacijama zbog specifičnih okolnosti prestanu biti učinkoviti i potrebno je da učine promjenu kako bi prevladali krizu tj. da pristupe nastaloj situaciji na novi, drugačiji način. Savjetovalište Igra pruža visokokvalitetne i dugotrajne psihosocijalne usluge koje su usmjerene na očuvanje i zaštitu mentalnog zdravlja.

Udruga "Igra" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socio-pedagoške pomoći

Projekt: Zadarski mudraci

Projekt je zamišljen kao poticaj djeci i roditeljima, o važnosti čitanja, prepričavanja, pripovijedanja priče, uključujući i dramske improvizacije. Radionice unutar projekta namijenjene su djeci predškolske dobi, djeci prvih razreda osnovne škole, te roditeljima. Svrha projekta je pomoći djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi. Priča razvija spoznajni svijet djeteta, izaziva emocije, razvija govor i bogati rječnik, zadovoljava djetetovu potrebu za nečim novim. Putem priče dijete spoznaje svijet oko sebe, pojave i odnose u ljudskoj okolini na njemu primjeren način. Svrha projekta je djeci pomoći da oslobode svoju sposobnost stvaralaštva, da se usredotoče na svoje misli, razvijaju moć koncentracije i vizualizacije te da nauče više o osjećajima, da nauče više o svojim snagama i slabostima, o tome što vole i što ne vole te da sama sebe dožive punije.

Europska udruga za kulturu, turizam i umjetnost "EACTA"

ARHIVA PROJEKATA I PROGRAMA

POVRATAK

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI