Pravne osobe
OBAVIJEST PRAVNIM OSOBAMA

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe da je na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 18. lipnja 2020. godine usvojen Izmijenjen i dopunjen Godišnji programa rada i Financijski plana Zaklade „Hrvatska za djecu“ za 2020. godinu.

Temeljem istog, obzirom na novonastale okolnosti izazvane epidemijom bolesti COVID-19, Zaklada ne će raspisati Javni natječaj za (su)financiranje programa ili projekata pravnih osoba, raspisivanje kojeg je bilo predviđeno za travanj 2020. godine. Time su sredstva planirana u financijskom planu Zaklade za (su)financiranje programa i projekta pravnih osoba u 2020. godini značajno umanjena, te Zaklada nije u formalno pravnoj mogućnosti izravno (su)financirati programe i projekte pravni osoba male vrijednosti.

Isto proizlazi iz članka 6. stavka 3. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15.) temeljem kojeg se financijska sredstva bez objavljivanja javnog natječaja mogu dodjeljivati izravno na način da ukupni iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga. Također, članak 52. stavak 1. točka (iii) Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (Klasa: 023-04/19-01/07, Urbroj: ZHZD/01-19-02 od 29. rujna 2019.) kojim se regulira izravno (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba kaže: „Ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava tijekom kalendarske godine iznosi najviše 5% sredstava planiranih u financijskom planu Zaklade za (su)financiranje projekata i programa pravnih osoba za tekuću godinu.“

Želimo izraziti duboko žaljenje zbog trenutne nemogućnosti da financijski podržimo rad pravnih osoba. Napominjemo kako će u slučaju promijenjenih okolnosti obavijesti o istome biti na našim web stranicama u rubrici Obavijesti.
Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financira projekte i programe pravnih osoba putem javnog natječaja i/ili javnog poziva za podnošenje prijava, koji se raspisuje temeljem prethodne odluke Upravnog odbora Zaklade, u pravilu, jedanput godišnje. Na ovaj način dodjeljuju se novčane potpore za one projekte i programe koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, pri čemu Zaklada „Hrvatska za djecu“ svakim pojedinim javnim natječajem, odnosno pozivom, određuje područja djelovanja pravnih osoba koja će financijski podržati u tom trenutku, a koja mogu biti široko i općenito utvrđena, kao što mogu biti i usko specijalizirana.

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje projekata/programa na prethodno opisani način su:

 1. organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji
 2. pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i sličnih djelatnosti
 3. javne ustanove
 4. tijela državne uprave
 5. tijela jedinica lokalne samouprave
 6. tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Zaklada je do danas provela ukupno pet javnih poziva, prvi krajem 2014. godine, drugi u kolovozu 2016. godine, treći u travnju 2018. godine, četvrti u kolovozu 2018. godine te peti u svibnju 2019. godine.

 1. Na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz svibnja 2019. godine (objavljen 13. svibnja) valjano je podnesena 108 prijava, temeljem kojih je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala 34 projekata i programa, ukupne vrijednosti 1.999.999,98 kuna.
 2. Na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz kolovoza 2018. godine (objavljen 31. srpnja) valjano je podnesena 101 prijava, temeljem kojih je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala 28 projekata i programa, ukupne vrijednosti 2.000.000,00 kuna.
 3. Na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz travnja 2018. godine (objavljen 2. travnja) valjano je podneseno 114 prijava, temeljem kojih je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala 28 projekata i programa, ukupne vrijednosti 3.309.325,64 kuna.
 4. Na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata iz kolovoza 2016. godine (objavljen 1. kolovoza) valjano je podneseno 107 prijava, temeljem kojih je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (su)financirala 24 projekta i programa, ukupne vrijednosti 1.912.261,25 kuna.
 5. Na Javni poziv za iskaz interesa za dostavu projektnih prijedloga pravnih osoba iz rujna 2014. godine (objavljen 22. rujna) valjano je podneseno 77 projektnih prijedloga, temeljem kojih je Zaklada "Hrvatska za djecu" (su)financirala 70 projekata i programa, ukupne vrijednosti 5.940.208,55 kuna.

Pozivamo sve zainteresirane pravne osobe da nastave pratiti rad i obavijesti Zaklade kako bi se pravovremeno i valjano pripremili za sljedeći javni poziv za pravne osobe (u 2020. godini).

DOJMOVI KORISNIKA

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI