Preskočite na glavni sadržaj

Arhiva projekata i programa pravnih osoba

Projekt ZUM! promovira i popularizira umjetnost, znanost, inovatorstvo kroz pružanje neposrednog uvida u znanstvena postignuća i umjetnička djela te životni put aktera tih postignuća. I to na potpuno drugačiji način nego školski obrazovni pristup – integrirano, kreativno i iskustveno. K tome, radionice se planiraju održavati ne samo u Samoboru, već i u okolnim mjestima poput Bregane, Svetog Martina pod Okićem, Ruda i sl. u kojima djeca imaju smanjenu mogućnost pristupa kreativnim programima zbog geografskih i socioekonomskih prilika.

200 (200) djece

Pučko otvoreno učilište Samobor

„Prica u gostima“ projekt je Pučkog otvorenog učilišta Samobor kojim se na nov i inovativan način želi približiti zbirka slika Zlatka Price (koja se nalazi u sklopu Galerije Prica, POU Samobor) djeci i mladima. Projekt je zamišljen da se u vrtiće i škole na području grada Samobora na jedan dan donosi jedna odabrana slika iz bogate Zbirke Zlatko i Vesna Prica čime se djeci pruža neposredni susret s umjetničkim djelom na temelju čega se dalje uz pomoć pripremljenih edukativnih materijala obrađuje likovna tema. Samom tom akcijom nudimo kulturni sadržaj reprezentativne kvalitete čime izravno osnažujemo obrazovne i kulturne potrebe djece i mladih, te ih podupiremo u njihovom duhovnom rastu i razvoju.

200 (200) djece

Pučko otvoreno učilište Samobor

Projekt je zamišljen kao druženje mladih osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji s učenicima osnovnih škola, a sve kako bi se razbile predrasude o osobama s invaliditetom koje postoje u društvu, osobito kod mlađe populacije. Uglavnom se javljaju predrasude kako osobe s invaliditetom ništa ne mogu te kako nisu ravnopravne s njima. Stoga bi ovim projektom pokušali našim članovima pružiti mogućnost inkluzije kako bi aktivno i ravnopravno sudjelovali u društvu, a osnovnoškolce bi senzibilizirali za one kojima je potrebna podrška, ukazali na sve njihove kvalitete te ih obogatili za život u budućnosti.

50 (70) djece

Udruga osoba s invaliditetom Grada Požege i Županije Požeško-slavonske

Projekt je zamišljen kao gostovanje interaktivne operne predstave za djecu na temu poznate dječje pripovijetke "Crvenkapica", a na glazbene motive Jacquesa Offenbacha. Predstava je prvenstveno namijenjena djeci predškolskog uzrasta te učenicima osnovnih škola. Izvodi se na hrvatskom jeziku uz glasovirsku pratnju uživo. Koncept scenske postave omogućava iznimnu pokretljivost i jednostavnu prilagodbu raznovrsnim kazališnim i ne kazališnim prostorima. Predviđena je uska suradnja s odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima glazbenog odgoja kojima će unaprijed biti dostavljen materijal za pripremu. Također, osim upoznavanja s klasičnom glazbom mali gledatelji bit će upoznati s procesom nastanka kazališne predstave kao i s temama iz područja ekologije i građanskog odgoja.

3000 djece

Udruga MALA OPERA

Projekt „Looking for Cooking“ za cilj ima osposobiti 20 polaznika - djece/mladih s invaliditetom za pripremu brzih i zdravih obroka, uključiti ih u rad ugostiteljskog sektora te na taj način povećati njihove sposobnosti. Prva i temeljna faza projekta je edukativni dio projekta te će glavna aktivnost u sklopu ovog dijela biti održavanje kuharskih radionica. Druge faze projekta za cilj imaju prezentaciju prema van – prikazivanje stečenih znanja i vještina većem broju ljudi. U sklopu toga, sudionici će sudjelovati na raznim događanjima te tako prezentirati naučeno. Sve aktivnosti projekta teže povećanju sposobnosti djece/mladih s invaliditetom u području ugostiteljstva, povećanju njihove vidljivosti, ali i povećanju interesa kod djece za navedeno područje.

200 (200) djece

Udruga nastavnika u djelatnosti ugostiteljskog obrazovanja

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica ustanova je socijalne skrbi s primarnim programom provođenja osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece i mladih s lakim i umjerenim intelektualnim teškoćama. Sve veći broj naših korisnika ima složene komunikacijske teškoće stoga se javila potreba za opremanjem kabineta za asistivnu tehnologiju u kojem će im se omogućiti, primjenom visoko sofisticiranih uređaja te izradom planova i programa rehabilitacije, izražavanje vlastitih potreba te im se pružiti prilika da postanu ravnopravni komunikacijski partneri. Asistivne tehnologije mogu se primjenjivati kod svih koji imaju poteškoća u komuniciranju, čitanju, pisanju, pamćenju, učenju, vizualnom ili slušnom percipiranju, a gotovo svi naši korisnici imaju barem jednu od navedenih teškoća. Konačno, opremanjem kabineta za asistivnu tehnologiju radimo iskorak u unapređenju rada naše ustanove.

90 (90) djece

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica

Čitalačke navike kao i jezične kompetencije djece u ruralnim sredinama Đakovštine su na nižoj razini od djece u gradu koja pohađaju vrtić i roditelji imaju na raspolaganu Gradsku knjižnicu . Djeca i roditelji iz ruralnih sredina Đakovštine imaju na raspolaganju samo školske knjižnice kao izvor knjiga i slikovnica, a one su ograničene prostorom i knjižnim fondom. Grad Đakovo je udaljen od 5-20 km od njihovog mjesta stanovanja što iziskuje trošak vremena i novca roditeljima za odlazak njihove djece u knjižnicu ili radionice stranih jezika. Projekt je osmišljen kao suradnja škola Đakovštine (školskih knjižnica) na podizanju kvalitete školskih kurikuluma sa ciljem uvođenja novih sredstava i metoda rada u nastavi stranih jezika kod učenika nižih razreda osnovne škole.

800 djece

OŠ Đakovački Selci

Dječji vrtić Zvončić svake godine bilježi porast prijava djece s teškoćama u razvoju za upise u ustanovu, te su iz tog razloga veliki zagovornici uključivanja djece s teškoćama u redovite programe vrtića. Primjenom i implementacijom asistivnih tehnologija kroz projekt uvelike će se poboljšati inkluzivno odgojno-obrazovna praksa i djeci pružiti mogućnost kvalitetne edukacije u skladu s njihovim razvojnim statusima. Projektom se planira i nabava opreme za rad s djecom s poteškoćama, te će se ista oprema implementirati u sobi dnevnog boravka i biti će dostupna odgajateljima i djeci.

Dječji vrtić Zvončić

Projekt Udruge Veličanka , Igraonica : „Velički mali genijalci „ namijenjen je djeci u dobi od navršene druge godine života pa do polaska u školu, a stanuju na području Općine Velika. Projekt čine kreativne i edukativne radionice koje za cilj imaju međusobno povezivanje roditelja i njihove djece, ali i razvoj različitih vještina posebno razvoj kreativnosti i inovativnosti, ali i pružiti jednu vrstu odgoja za svu djecu koja nisu u prilici pohađati vrtić. Sudionici projekta biti će djeca i njihovi roditelji. Igraonica bi u početku bila jednom tjedno po 2 sata, a kasnije 3-4 sata ovisno o planiranoj aktivnosti. Aktivnosti će pratiti godišnja doba i važne događaje u godini. Kroz projekt se planira potaknuti lokalno stanovništvo na volontiranje na projektu.

20 (20) djece

Udruga Veličanka

U projektu Od mature do studentske avanture pružiti ćemo podršku i pomoć maturantima s invaliditetom te brucošima s invaliditetom. Pomoć i podršku pružiti ćemo na način da ćemo provoditi pripreme za državnu maturu za maturante s invaliditetom na koje ćemo uključiti maturante s invaliditetom i volontere koji će s maturantima s invaliditetom učiti određeni predmet. Uz same pripreme organizirati ćemo 8 popratnih radionica jednom u 2 mjeseca po 2 sata za maturante. Nakon što sudionici priprema upišu fakultet organizirati ćemo Orijentacijski tjedan za brucoše s invaliditetom. Putem Orijentacijskog tjedna brucoše s invaliditetom želimo pripremiti na studentski život te ih upoznati s pravima i obvezama koje imaju prilikom upisa na fakultet.

20 (60) djece

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom ZAMISLI

Djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju Dječji vrtić Ražanac imaju razne motoričke i senzoričke teškoće, te je postojeća didaktika u vrtiću neprimjerena za poticanje njihovog razvoja. Također, vrtić pohađa i jedno dijete koje zbog zdravstvenih teškoća ne može provoditi vrijeme na vanjskom igralištu. Na temelju svega navedenog, opremanjem multifunkcionalnog prostora s raznim didaktičkim materijalima koji su primjereni djeci s teškoćama u razvoju osigurao bi im se prostor za slobodno kretanje, senzomotoričko poticanje razvoja, te spontanu igru. U planu je i uređenje hodnika, te opremanje istog kako bi se dobio multifunkcionalni prostor za rad s djecom namijenjen za senzomotoričko poticanje djece s teškoćama u društvu njihovih vršnjaka. Predviđaju se i edukacije odgojitelja i stručnih suradnika kako bi im se omogućilo da steknu potrebna znanja i vještine u radu s djecom koja imaju teškoće u razvoju.

3 (55) djece

Dječji vrtić Ražanac

Dječji vrtić „Maruškica“ iz Škabrnje prijavljuje Program pod nazivom „Eko vrtić“ vezan za promicanje ekoloških spoznaja i odgoj djece o potrebi i načinu očuvanja okoliša kod djece od treće do šeste godine života. Dobivanjem sredstava koja se dodjeljuju putem ovog Poziva opremila bi se tri prostora za sadnju s kvalitetnom zemljom, malim plastenikom i komposterom. Provedbom programa „Eko vrtić“ kod djece bi se razvijala briga za biljke i okoliš, a istraživačkim aktivnostima kod djece bi se poticalo sudjelovanje u radu. Rezultat uloženog rada i truda bit će uzgojene biljke i cvijeće odnosno zdravi plodovi voća i povrća od kojih će biti u mogućnosti napraviti nova jela, marmelade i ostale slične prerađevine koje će u konačnici i pojesti.

Dječji vrtić „Maruškica“

Projektom „Digitalna pismenost – ključna vještina za život u 21. stoljeću“, kojeg provodi Osnovna škola „Josip Pupačić“ Omiš u partnerstvu s Gradom Omišem, započima se s digitalnim opismenjavanjem učenika u razrednoj nastavi od 1. do 4. razreda i posebnom razrednom odjelu koji nisu usključeni u sustav informatičke i medijske pismenosti sa svrhom stvaranja temelja za razvoj digitalnih kompetencija putem primjene web alata u redovnom nastavnom procesu, čime se učenicima omogućuje aktivnija uloga u učenju, bolje razumijevanje kao i primjenjivanje obrazovnih sadržaja na inovativan i kreativan način. Projektom će biti obuhvaćen 451 učenik u dobi od 7 do 10 godina starosti, dok će utjecaj projekta biti indirektno usmjeren i na 500 učenika predmetne nastave.

451 (500) dijete (djece)

Osnovna škola Josip Pupačić Omiš

Dosadašnji terapijski pristup ne omogućuju adekvatnu potporu i liječenje djece s prekomjernom tjelesnom masom što može ostaviti dugotrajne fizičke i psihološke posljedice na zdravlje djeteta. Sve je veći broj stručnjaka zabrinut da terapijski pristup koji je primarno fokusiran na drastične promjene životnih navika nije samo bezuspješan, već potencijalno može imati i negativne posljedice, a štoviše, terapijski neuspjeh često dovodi i do smanjene motivacije za daljnjim liječenjem. Noviji pristup preporučuje micanje fokusa s gubitka tjelesne mase na usvajanje zdravih i održivih navika s naglaskom na uključivanje cijele obitelji u tretman. Ovaj projekt omogućiti će djetetu i njegovoj obitelji uključenje u multidisciplinarni terapijski tretman u trajanju od 5 mjeseci koji će se sastojati od nutritivnih edukacija, kulinarskih i psiholoških radionica te redovite tjelesne aktivnosti pod nadzorom educiranog kineziologa uz redovito praćenja od strane liječnika.

60 djece

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Projekt je zamišljen kao kombinacija više vrsta radionica i posebnih aktivnosti koje se određenom dinamikom i redoslijedom izvode kroz cijelo vrijeme trajanja projekta. Terenske radionice koncipirane su tako da se vezuju za naselje ili djelatnost, i povezuju različite aspekte i znanja. Kreativne radionice uz podučavanje različitih tehnika struke, oslanjaju se na prethodno provedene terenske radionice i usko su vezane za temu projekta, pa će shodno tome biti i postavljeni likovni odnosno pisani zadaci u radu. Svrha koja se želi postići je ispuniti slobodno vrijeme djece u dijelu godine u kojem nema baš drugih organiziranih aktivnosti, te upoznati svoj zavičaj sa različitih aspekata: povijest, kulturne i povijesne znamenitosti, tradicijske djelatnosti i zanimanja, prirodna raznolikost. Razviti kreativnost kroz likovne radionice i radionice pisanja i pričanja i svjesnost o ekologiji i održivom razvoju.

30 djece

Udruga Vrućiški Bali

Cilj i svrha programa je uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu kroz sportsku aktivnost, što će ostvariti nudeći osobama s invaliditetom razne mogućnosti u trenažnim procesima. Jedan od ciljeva i svrhe je buđenje svijesti građana o važnosti unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, te svih osoba u nepovoljnom položaju. Kroz provedbu ovoga programa očekuje se trajno uključivanje oko 30% obuhvaćenih sudionika akcije u provedbu svakodnevne sportske aktivnosti. Primarni cilj kroz provedbu ovoga programa je uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu kroz sport. Također, primarni cilj je omogućiti i drugim budućim potencijalnim zainteresiranim osobama s invaliditetom na uključivanje u aktivan život zajednice te doprinos njihovom psiho-socijalnom razvoju te promocija i popularizacija sportske aktivnosti kod osoba s invaliditetom te buđenje svijesti građana o važnosti usmjerenja i unapređenja kvalitete života kod osoba s invaliditetom.

Atletski klub osoba s invaliditetom Vinkovci

Projektom Dvorište po mjeri djeteta želi se osigurati djeci Dječjeg vrtića Viškovo dodatni multifunkcionalni vanjski prostor za slobodan pokret, poticanje razvoja te spontanu igru na svježem zraku. Navedenim će se pozitivno utjecati na cjelokupan psihofizički razvoj djeteta. Svrha projekta Dvorište po mjeri djeteta je podizanje kvalitete života djece uključene u Dječji vrtić Viškovo kroz opremanje i svakodnevno korištenje multifunkcionalnog vanjskog prostora dvorišta. Ciljevi projekta su: omogućiti djeci polaznicima vrtića kvalitetan i sadržajno bogat prostor izvan zgrade vrtića u kojem mogu slobodno istraživati i igrati čime se stvaraju preduvjeti neometanom učenju i razvoju te omogućiti svakodnevni boravak djece polaznika vrtića na otvorenom prostoru i svježem zraku što ima pozitivan utjecaj na cjelokupni psihofizički razvoj.

300 (300) djece

Dječji vrtić Viškovo

Projektom se planira urediti prostor u kojem će se pružati usluga haloterapije (slana soba) djeci i mladima oboljelim od neuromuskularnih bolesti (NMB). Haloterapija je terapija solju u takozvanoj slanoj špilji, obloženoj slanim pločama u kojoj halogenerator raspršuje suhi slani aerosol. Aerosoldospijeva do najdubljih dijelova respiratornog sustava, otpušta pretjeranu sluz i ubrzava sekretni transport u plućima, poboljšava mikrocirkulaciju i djeluje protuupalno. Djeci i mladima slabe međurebreni mišići i dijafragma, imaju progresivno slabljenje plućnih funkcija i zbog nemogućnosti produktivnog kašlja (slabi mišići) nakupljeni sekret u plućima se gomila te dovodi do upala pluća te akutnih ili kroničnih respiratornih problema. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu života djeci i mladima s NMB pružajući uslugu haloterapije čime im se smanjuje rizik od plućnih oboljenja.

33 (45) djece

Društvo distrofičara Zagreb

Svrha projekta je povećati socijalnu uključenost djece s PSA te doprinijeti boljoj i bržoj integraciji i inkluziji djece s PSA u sve aspekte društvenog života. Ovaj program pruža mogućnosti djeci s PSA da dožive sport, zabavu, igru i veselje ali kroz sve navedeno i veliki napredak u socijalizacijskim i motoričkim vještinama. Program se provodi kao nadopuna terapijama i ranoj intervenciji jer pruža najbolju priliku za međusobnu interakciju djece, učenje i jačanje njihovih komunikacijskih i socijalizacijskih vještina.

80 djece

Udruga za autizam "Pogled"

Projektom „Malim koracima do jednakosti“ provodit će se aktivnosti samozbrinjavanja djece i mladih s teškoćama u razvoju i s intelektualnim teškoćama, koja uključuje aktivnost podrške kod hranjenja i aktivnost osobne higijene te ćemo u tom smislu biti podrška roditeljima u svakodnevnom životu. Svrha ovoga projekta je povećati kvalitetu života i zadovoljstvo djece i mladih s intelektualnim teškoćama i teškoćama u razvoju izvan odgojno-obrazovnog sustava kroz povećanje njihove samostalnosti i bolju integraciju u društvo te osposobljavanje roditelja za pružanje pomoći u samozbrinjavanju kod kuće.

20 djece

Udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama "Latice"

SUPER Program 2.0 „Sudjelovati u svijetu koji nas okružuje, Usvajati znanja, Pridonijeti promjenama, Educirati svoju okolinu i Razumjeti različitosti“ je program kojim se kroz aktivnosti promicanja dječje participacije i njihovog aktivnog sudjelovanja u lokalnoj zajednici doprinosi tolerantnijoj sredini. Razumijevajući potrebe djece za aktivnim uključenjem u društvo, poštujući njihove interese i mogućnosti i usvajanje novih znanja na njima blizak način, prepoznali smo nove tehnologije kao metodu rada koja na prihvatljiv način spaja fizičke aktivnosti s njihovom sposobnošću planiranja, zaključivanja i participacije. Program je usmjeren na promicanje dječjeg dijaloga i uvažavanje njihovog kritičkog mišljenja. Nizom edukativnih radionica za djecu želimo kroz igru i nove tehnologije približiti mogućnosti i ograničenja djece s teškoćama u razvoju te ih usmjeriti da novim znanjima i iskustvima kritički utječu na svoju neposrednu okolinu (roditelje, učitelje, lokalnu zajednicu).

20 (250) djece

Fotografije su dostupne na sljedećoj POVEZNICI

CeDePe - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Projekt „Kroz igru do životnih vještina“ osmišljen je u svrhu razvoja socijalne kompetencije, učenja vještine samokontrole te nenasilnog rješavanja sukoba kod djece predškolske dobi. Cilj je da djeca naučena ponašanja koriste te da imaju dobre odnose u grupi (s ostalom djecom) i izvan nje (s roditeljima, obitelji i širom zajednicom). Roditelji će kroz projektne aktivnosti dobiti mogućnost stjecanja novih znanja i vještina koje će im olakšati bolje razumijevanje vlastite djece, prepoznavanje njihovih emocionalnih potreba te adekvatnije reagiranje na njihova ponašanja. Aktivnosti koje će se provoditi u prostorima dječjeg vrtića su psihosocijalne, sportske i kreativne radionice za djecu te edukativne radionice za roditelje. Projektne aktivnosti savjetovanja za djecu i njihove roditelje te igraonica za djecu omogućit će se u prostorima Udruge za kreativni socijalni rad.

20 () djece

Udruga za kreativni socijalni rad

Svrha projekta je praktično učenje djece vrijednostima međugeneracijske solidarnosti kroz razvijanje empatije i brige za starije osobe, osvještavanje stereotipa i predrasuda o starijim osobama te poticanje međugeneracijske integracije i aktivnosti. Sekundarni cilj je doprinijeti povećanju međugeneracijske aktivnosti i međugeneracijske integracije učenika uključenih u provedbu projekta i starijih osoba u njihovom okruženju te poticanje kreativnog i stvaralačkog izražavanja uključene djece kroz pisanje literarnog uratka.

7500 djece

Zaklada Zajednički put

Primarni cilj je osigurati djeci kvalitetne sadržaje, upoznati djecu sa svim medijima, koristiti medije za svoje aktivnosti te kod djece poboljšati korištenje medija na siguran način. Također, jedan od ciljeva je definiranje opcija koje imaju uređaji/usluge koje djeca koriste. Djeca su aktivni korisnici medijskih sadržaja i stoga je iznimno važno njihovo upoznavanje sa sadržajima koji mogu imati pozitivan i negativan utjecaj na njihov cjeloviti rast i razvoj.

30 djece

Dječji vrtić Ćok

Program Obitelj je IN! osmišljen je s ciljem promicanja razvoja djeteta koji obuhvaća intervencije usmjerene na rani razvoj i podršku djeci predškolske dobi u jačanju kognitivnog, emocionalnog, socijalnog i tjelesnog razvoja. Želimo pružiti kontinuirani program rane intervencije, programe pripreme za školu te programe prevladavanja emocionalnih teškoća i podupiranja socijalnog aspekta razvoja. Rana intervencija temelji se na činjenici da djelovanje na obitelj djeteta u najranijoj dobi ima dugoročne pozitivne posljedice za rast i razvoj. Ukoliko od najranije dobi počnemo rad s djecom, njihovim roditeljima i ostalim članovima obitelji te ukoliko osnažimo zdravstvene i djelatnike dječjih vrtića u stručnom pogledu za rad s djecom i roditeljima kao i rano prepoznavanje teškoća, posljedično umanjujemo mogućnost isključenosti djece s teškoćama iz društva te im pružamo bezbrižno djetinjstvo.

58 (200) djece

Centar za promicanje zdravog razvoja djece, mladih i obitelji "VRTULJAK"

Kvalitetno organiziranje slobodnog vremena djeci i osobama s teškoćama u razvoju na području općine Blato. Pružanje besplatne usluge radne terapije putem naše udruge .S obzirom na prometnu i kulturnu izoliranost otoka i nedostupnost potrebnih sadržaja za svi djecu na otoku, a posebno za djecu i osobe s teškoćama, osnovna ideja programa je da se djeca i osobe s teškoćama zadrže u obitelji i socijaliziraju u široj društvenoj zajednici. Ovisno o oštećenju djece i osoba s invaliditetom pomaže im se da prevladaju poteškoće individualnim radom i pristupom uz pomoć radne terapije. Potrebno je da se šira društvena javnost senzibilizira i uključi u socijalizaciju djece s teškoćama.

15 (10) djece

Humanitarna udruga osoba s posebnim potrebama "VINCENCA" Blato

Program „Igrom do škole – VG“ namijenjen je predškolskoj djeci iz siromašnih i socijalno isključenih obitelji, koja ne pohađaju redovne vrtiće, na administrativnom području Grada Velike Gorice. Aktivnosti programa provode se s tri grupe djece i njihovih majki, na tri lokacije: u Velikoj Gorici, Velikoj Mlaki i Vukovini. Program je, uz pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kao kraći preventivno-kompenzacijski program predškolskog odgoja. Svrha programa je omogućiti dostupnim kvalitetan predškolski odgoj djeci iz socijalno depriviranih obitelji, koja ne pohađaju redovne vrtiće, te na taj način ostvariti promjene u njihovim životnim šansama i spriječiti dugotrajne nepovoljne posljedice izloženosti dječjem siromaštvu.

45 (75) djece

Udruženje "Djeca prva"

Primarni cilj Programa „Senzorni centri za pomoć djeci s teškoćama iz spektra autizma u procesu inkluzije“ je omogućiti poticanje razvojne dobrobiti za djecu s autizmom koja pokažu tendenciju napretka uključujući ih u redovne skupine. Time bi proces njihovog razvoja bio kvalitetniji jer je senzorni program najvažniji program za djecu s autizmom odnosno pomagala senzornog programa potiču uključenost djece kroz inkluziju s ostalom djecom. Sekundarni cilj Programa je opremanje soba sa senzornim pomagalima koja će koristiti i djeca redovnog razvoja. Svrha Programa „Senzorni centri za pomoć djeci s teškoćama iz spektra autizma u procesu inkluzije“ je inkluzija djece s poteškoćama iz spektra autizma na najsuvremeniji način među vršnjake urednog razvoja te pomoć roditeljima.

Dječji vrtić "Biograd" Biograd na Moru

Opći cilj programa „Škola nogometa u Orahovici“ je potaknuti što veći broj mlađe populacije na veću fizičku aktivnost, trening, sudjelovanje u službenim natjecanjima i bavljenje sportom te usađivanje radnih navika kod djece i odgajanje istih u sportskom duhu. Programom se želi što više popularizirati bavljenje nogometnom igrom na području na kojem udruga djeluje te djeci osigurati zdravo i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Sudjelovanjem na različitim natjecanjima promovirat će se sport i aktivan način života, ali i promicati grad Orahovicu i sport u gradu Orahovici.

80 (50) djece

Škola nogometa "PAPUK" Orahovica

SURLA WORKSHOP micro:bit 2018./2019. je projekt roditelja inženjera kojima je cilj djecu različitih uzrasta (osnovna i srednja škola) upoznati sa raznim tehnologijama i procesima. Na radionicama djeca slažu „kitove“, prepoznaju komponente i njihovu funkcionalnost, promišljaju o problemu koji je potrebno riješiti, uče se primjeni analitičkih metoda i samostalno definiraju rješenje. Konkretno, učimo ih inženjerskom načinu razmišljanja. Potičemo metodu pokušaja kao osnovni znanstveni alat u kojem je „fail“/neuspjeh normalan put do stabilnog rješenja - uspjeha. Radionu kontinuirano opremamo alatima i materijalima, u čemu nam je pomogla i ZHZD. Radiona traje cijelu školsku godinu, uključuje tri izleta (Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb; Deutsches Museum, Munich; Circuitmess, Karlovac), barem 15 radionica po 3 puna sata, te sudjelovanje u CM ligi te na IRIM konferenciji.

40 (200) djece

Samoborska udruga roditelja za lokalne aktivnosti

Dodjelom novog psa pomagača dijete ostvaruje se svrha Projekta kroz nastavak prethodno potvrđenih aktivnosti koje su bile usmjerene na poboljšanje motoričkih vještina, socijalnih i komunikacijskih vještina, povećanje imuniteta i emocionalnog stanja, što je doprinijelo njegovom samopouzdanju i boljoj prihvaćenosti u školi. Unaprijediti djetetovo opće zdravstveno stanje i emocionalnu stabilnost, potičući tako njegovu bolju socijalnu uključenost u zajednici. Iz dosadašnjih iskustava Udruge u senzibiliziranju zajednica korisnika pasa pomagača, procjenjujemo iznimno vrijednim edukativne radionice provoditi u školama, kako bismo poboljšali među vršnjačku solidarnost, potakli ih na volontiranje i empatiju. Držimo da je te vrijednosti posebno važno razvijati u adolescentskoj dobi, što će sigurno ostaviti traga u formiranju njihovih ličnosti.

1 (230) učenika

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet

Fokus ovog projekta je osvijestiti i naučiti djecu ključne elemente važne za turizam u smislu što zapravo znači živjeti u turističkom gradu, tko je turist i koja su njegova očekivanja, koje su prednosti i nedostatci turizma kao karijere, što je moderni turizam, što je multikulturalnost te ih naučiti ključne povijesno-tradicijsko-kulturološke značajke vezane za Grad Poreč i Istru. Uključivši djecu u osnovnim školama, ovim projektom se želi djelovati i nacionalno s ciljem poticanja svijesti o važnosti cjeloživotnog obrazovanja u domeni turizma. Na ovaj se način najmlađe generacije pripremaju za turizam novog doba te se potiče popularizacija ove struke koja je prilično degradirana u RH, a s druge strane iznimno važna za gospodarstvo.

Grad Poreč

Projektom „Osnažimo ih!“ Savez izviđača Hrvatske želi omogućiti djeci i mladima s područja Sisačko-moslavačke županije kvalitetno provođenje slobodnog vremena sudjelovanjem u izviđačkom programu. Projekt obuhvaća naobrazbu budućih voditelja za provedbu izviđačkog programa, regionalni susret djece – učenika 1. do 4. razreda osnovne škole, organizaciju animacijskog kampa u Lekeniku za djecu bez roditeljske skrbi, zimovanja za djecu baziranog na stjecanju izviđačkih znanja i vještina kroz igru i zabavu, „šatorijade“ uz dan grada Siska te opremanje izviđačkog kampa koji će biti uvršten na aplikaciju GoScoutingCroatia. Cilj je projekta poboljšati socijalne vještine korisnika, potaknuti ih na prihvaćanje drugih i drugačijih te na pružanja pomoći kome je potrebna. Aktivnosti se provode uz podršku Grada Siska, Općine Lekenik, SOS Dječjeg sela Lekenik i Odreda izviđača „Kupa“ Petrinja.

75 (235) djece

Savez izviđača Hrvatske

Projekt „Mala djela za velike promjene, vol. 2”, nastavak je projekta koji se provodio od listopada 2016. do prosinca 2017. godine, a obuhvaća rad s gluhom i čujućom djecom s područja grada Zagreba sa svrhom razvoja tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba, organiziranja slobodnog vremena, prevencije neprihvatljivog oblika ponašanja, integracije i podizanja kvalitete života gluhe i čujuće djece i mladih kroz tri radionice - radionica badmintona, radionica razvijanja međuvršnjačke tolerancije i radionica znakovnog jezika. Kroz projekt je planirana prevencija vršnjačkog nasilja na tri razine: učenjem i upoznavanjem različitosti do tolerancije - učenjem hrvatskog znakovnog jezika i prihvaćanja te kanaliziranje problema i viška energije kroz bavljenje sportom (badminton).

15 (100) djece

Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba

Svrha projekta je osiguravanje kvalitetne podrške prevoditelja HZJ-a gluhoslijepoj, gluhoj i nagluhoj djeci tijekom cijelog obrazovnog procesa. Kako bi bili ravnopravno uključeni u obrazovni sustav, potrebno im je omogućiti podršku u školovanju na materinjem jeziku – HZJ-u. Primarni je cilj povećanje kvalitete obrazovnog programa HZJ-a. Ovaj cilj jasno proizlazi iz svrhe projekta jer da bi podrška bila kvalitetna, odnosno da bi prevoditelji bili kompetentni i osposobljeni za ova posao, potrebno ih je educirati pružajući im relevantnu i dobru poduku iz HZJ-a. Također, ciljevi su promocija HZJ-a i kulture Gluhih te promicanje kulture solidarnosti, senzibilizacija javnosti te promicanje i zaštita ljudskih prava. Također, educirat ćemo mlade polaznike tečajeva HZJ-a koji će usvojiti nova.

Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir

Svrha predloženog programa jest doprinos borbi protiv siromaštva djece na području grada Rijeke, kao ne samo moralnoj dužnosti zajednice, već i pitanju održivosti zajednice. Ova svrha se postiže kroz dolje navedene primarne i sekundarne ciljeve programa. Direktna podrška 40-tero djeci i 35 obiteljima koje žive u siromaštvu na području grada Rijeke za njihovo osnaživanje za jednakopravnu participaciju u društvu, od kojih se svaki ostvaruje pripadajućim setom aktivnosti.

40 djece

Udruga ''Centar za kulturu dijaloga''

Projekt se odnosi na izradu dječje edukativne slikovnice Dabar Perajko. Osmišljen je kako bi se djeci na njima razumljiv i interesantan način približile kategorije kojima se pridodaje vrlo malo pažnje: recikliranje, hendikepirane osobe i nezdrava prehrana. Dabar Perajko je ekološki osviještena bajka o marljivom dabru, koji se na neugodan način upozna s utjecajem ljudi na okoliš. Kroz bajku se ukazuje na negativnu, ali i pozitivnu stranu ljudskog utjecaja na okoliš. Slikovnica će biti donirana u 60 državnih vrtića u gradu Zagrebu, te u dva vrtića u gradovima i mjestima od posebne državne skrbi (Slunj, Josipdol, Rakovica). Planira se obuhvatiti oko 27.000 djece predškolske dobi, te se smatra da je indirektan broj djece na koji će projekt imati utjecaj oko 54.000.

27.000 (54.000) djece

Najsretnija beba Hrvatske

Kroz projekt će se provoditi edukacija roditelja o utjecaju medija na psihofizički razvoj i zdravlje djece. Kroz medijsko opismenjavanje roditelja, ukazivanje na važnost boravka u prirodi i nestrukturirane igre, direktno ćemo utjecati na djecu i njihovo odrastanje jer je to problem 21. stoljeća i od vitalne je važnosti edukacija roditelja. Kroz edukaciju roditelji će naučiti kako odabrati adekvatan sadržaj primjeren djetetovoj dobi, kako gledati medijski sadržaj s djecom, kako pravilno ograničiti pristup neadekvatnom internetskom sadržaju, kako pravilno olakšati pristup odgovarajućem internetskom sadržaju, o utjecaj animiranih filmova na djecu, o utjecaju nasilja u filmovima na djecu.

500 (500) djece

Najsretnija beba Hrvatske

Program „Alternativni centar podrške za djecu i roditelje“ usmjeren je na jačanje suradnje Centra za socijalnu skrb Osijek, osnovnih škola grada Osijeka i Dječje osječke kreativne kućice za provedbu alternativnih socijalnih usluga za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje. U programu će sudjelovati 20 djece. Aktivnosti za djecu u riziku i s problemima u ponašanju i njihove roditelje obuhvatit će: podršku u učenju i svladavanju školskog gradiva, razvoju socijalnih vještina, organiziranju kvalitetnog slobodnog vremena te podršku roditeljima u odgoju djece kroz Školu za roditelje. Rad s korisnicima obuhvaća individualni i grupni rad temeljen na inovativnim pristupima i kreativnim metodama rada uz naglašen participativan model rada te individualno i grupno savjetovanje.

20 djece

Dječja osječka kreativna kućica

Program zdravstvena i socijalne skrbi djece s teškoćama u razvoju u vidu rane intervencije i rehabilitacije usmjeren je na pružanje niz programa i usluga iz domene psihosocijalne podrške i edukacijsko – rehabilitacijske skrbi, kao i socijalizacija djece kroz igraonicu neformalnog predškolskog odgoja. Djeca s TUR bez rane intervencije, bez dodatne podrške i usluga u pružanju psihosocijalne podrške i edukacijsko - rehabilitacijske skrbi nesumnjivo ne mogu dosegnuti ili održati zadovoljavajuću razinu zdravlja, razvoja i napretka, kao ni postići punu socijalnu inkluziju.

170 djece

Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići

Projektom Sretno dijete provodi se edukacija roditelja putem webinara. Na taj način olakšavamo pristup edukaciji svim roditeljima bez obzira u kojem djelu Hrvatske žive. Kroz edukaciju roditelji će dobiti znanja i alate pomoću kojih će unaprijediti svoj odnos sa djecom, rješavati sukobe bez fizičkog kažnjavanja, više će se povezati sa svojom djecom i kod djece razvijati empatiju. Ovim projektom kroz roditelje direktno utječemo na sretniji život djeteta. Djeca koja odrastaju uz nasilje u obitelji, to nasilje usvajaju kao normalan obrazac ponašanja. Primjenjuju ga nad vršnjacima, kasnije i nad svojom obitelji i na radnom mjestu.

2.000 (2.000) djece

Najsretnija beba Hrvatske

Program Croatian Makers liga 2.0 jedinstveni je program za djecu koji se odvija kao nadogradnja jednog od najuspješnijih programa Instituta za razvoj i inovativnost mladih – Croatian makers liga koji je pokrenut 2014. godine. Oslanja se na donaciju robotičke opreme i edukaciju nastavnika te provedbu izvannastavnih aktivnosti s djecom u zainteresiranim ustanovama te unaprjeđuje edukacijske i natjecateljske aktivnosti i sadržaje za djecu. Svrha programa je omogućiti stjecanje STEM znanja i digitalnih kompetencija učenika osnovnoškolske dobi te doprinijeti rješavanju problema slabo razvijene digitalne pismenosti. Program promiče mogućnosti djece da sudjeluju i istražuju te razvijaju svoje kognitivne sposobnosti kroz holistički pristup koji povezuje i potiče izgradnju partnerstva između civilnog sektora, ustanova i obitelji.

5.500 (10.000) djece

Institut za razvoj i inovativnost mladih

Program "Samo kreativno" za svrhu ima podići kvalitetu života djece u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske. Slijedom navedenog program se provodi u četiri Općine u Republici Hrvatskoj niskog indeksa razvijenosti: Općina Donja Voća, Općina Tounj, Općina Orle i Općina Zagorska sela, koje se odabralo kako bi se pridonijelo kvalitetnijem odrastanju djeci u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske. Program sadrži ukupno 20 edukativno kreativnih radionica u trajanju 2,5 sata (u svakoj Općini po 5 radionica). Radionice imaju naglasak na usvajanju novih kreativnih tehnika, ali koje mogu biti važan faktor za razvoj životnih vještina. Kreativne tehnike mogu pomoći pri otkrivanju unutarnjih potencijala, kreativnih resursa, razvoja pozitivnih, jakih strana koje pomažu u suočavanju s problemima, njihovu sagledavanju u novom svjetlu, boljem razumijevanju i nošenju s njima na konstruktivniji način.

100 djece

"Temativ krea" Udruga za promicanje kvalitetnog življenja

Svrha projekta je stvoriti uvjete koji će omogućiti djeci učenje i obogaćivanje svih oblika komunikacije u sredini bogatoj interakcijom, naročito s obzirom na različite dobi istodobno prisutne djece. Širiti spoznaje djeteta, razvijati njegove intelektualne i tjelesne sposobnosti, te omogućiti djetetu da emocionalno sazrijeva uz prirodno, postupno odvajanje od roditelja i uključivanje u organizirane aktivnosti s djecom. U programu igraonice se djeca druže s ostalom djecom i uče biti samostalna, poštivati jedni druge i prihvaćati različitost. Uče se kulturno ophoditi i izražavati na različite načine. Primarni cilj je omogućiti djeci igru i socijalizaciju u društvu vršnjaka, stjecanje osjećaja zajedništva i pripadnosti skupini djece.

32 djece

Općina Bebrina

MakeX Hrvatska projekt je koji nagrađuje znanja i postignuća djece te unaprjeđuje njihove vještine u STEM području kroz dodatne edukacije. Dio je svjetskog MakeX robotičkog natjecanja u STEM edukaciji. Svrha projekta je omogućiti naprednoj djeci mogućnosti dodatne edukacije i natjecanja, potaknuti njihovu kreativnost i inovativnost te doprinijeti razvoju digitalne pismenosti. Projekt potiče suradnju ustanova koje rade s djecom, obitelji te organizacija civilnog društva koje zajedničkim radom osiguravaju obrazovne sadržaje za dobrobit djece čime se promiče i osigurava ostvarenje punog potencijala i kreativnosti djece. Projekt omogućuje djeci da sa lokalne razine, odnosno razine svojih regija dospiju do nacionalnog i svjetskog natjecanja. Na jednaki način, ne diskriminirajući potiče razvoj talenata i promiče kulturu rada i znanja kao ključnih varijabli za postizanje uspjeha.

250 (800) djece

Institut za razvoj i inovativnost mladih

Projekt 'Ciklus besplatnih glazbenih seminara i radionica za djecu i mlade u manje razvijenim područjima Republike Hrvatske' koncipiran je kao niz seminara koji će se provesti u osnovnim školama općina iz dviju hrvatskih županija, Sisačko-moslavačkoj i Virovitičko-podravskoj, koje su prema vrijednosti indeksa razvijenosti najniže rangirane. Radi se o edukativnom glazbenom sadržaju primjerenom dobi osnovnoškolske djece u kojem ih se na zabavan način uči kako pravilno koristiti svoj glas, kako pravilno disati za vrijeme pjevanja, što je to dijafragma i zašto nam je važna, kroz razne vježbice disanja i vježbe pjevačke tehnike djeca stječu nova znanja i vještine, te će na seminarima i radionicama sudjelovati i profesori glazbenog i učitelji razredne nastave koji svakako način rada mogu primijeniti i na svojim satovima glazbene kulture jer će se kroz brojne glazbene primjere djecu upoznati sa važnim hrvatskim, ali i stranim skladateljima te raditi na pravilnom zapjevu, interpretaciji pjesama i sl.

Glazbeni centar Papandopuline

Projekt Rastimo uz pokret i dodir namijenjen je djeci korisnicima Dječjeg vrtića Girice kod kojih su uočena odstupanja na području senzorne integracije koja može biti primaran problem, ali i sekundarni kao posljedica drugih poteškoća (npr. ADHD; autizam…). Projektom će direktno biti obuhvaćeno desetero djece, a indirektno sva ostala djeca za koja se ukaže potreba za poticanjem cjelokupnog razvoja. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je opremanje senzorne sobe u kojoj će se provoditi poticanje senzorne integracije. Planirano je predavanje za roditelje, izrada plakata i brošura. Prijavljenim projektom želimo djeci na otoku omogućiti kvalitetnu podršku i poticanje razvoja već od najranije dobi. Cilj nam je poticanjem senzorne integracije poticati razvoj i prevenirati moguće teškoće kod djece koja imaju predispozicije za razvoj određene teškoće.

10 (35) djece

Dječji vrtić Girice, ustanova za predškolski odgoj

Svrha projekta „KOŠUN za sretnu obitelj“ je osnažiti vezu između roditelja i djece te potaknuti roditelje na veću uključenost u život njihove djece, kao i aktivnosti u kojima su djeca uključena tijekom svojeg odgoja i obrazovanja. Nadalje, povećati socijalnu uključenost, osjećaj za pripadnost te osjećaj za drugu djece i okolinu. S obzirom da učenici u navedenoj školi nemaju školsku knjižnicu niti adekvatno mjesto za čitanje, ali i druženje te provedbu kreativnih radionica, prva aktivnost projekta bilo bi uređenje multifunkcionalne knjižnice. Provedbom edukativnih radionica na kojima bi sudjelovala djeca i njihovi roditelji povećati će se povezanost roditelja i djece te potaknuti na njihovo međusobno druženje, učenje, izražavanje kreativnosti i sl.

40 djece

Katolička osnovna škola u Novskoj

Svrha projekta „KOŠUN za sretnu obitelj“ je osnažiti vezu između roditelja i djece te potaknuti roditelje na veću uključenost u život njihove djece, kao i aktivnosti u kojima su djeca uključena tijekom svojeg odgoja i obrazovanja. Nadalje, povećati socijalnu uključenost, osjećaj za pripadnost te osjećaj za drugu djece i okolinu. S obzirom da učenici u navedenoj školi nemaju školsku knjižnicu niti adekvatno mjesto za čitanje, ali i druženje te provedbu kreativnih radionica, prva aktivnost projekta bilo bi uređenje multifunkcionalne knjižnice. Provedbom edukativnih radionica na kojima bi sudjelovala djeca i njihovi roditelji povećati će se povezanost roditelja i djece te potaknuti na njihovo međusobno druženje, učenje, izražavanje kreativnosti i sl.

40 djece

Katolička osnovna škola u Novskoj

Program Veseli „Tići“ usmjeren je ka poboljšanju sveukupne kvalitete pružanja usluga svim korisnicima Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, a prvenstveno djeci i mladima uključenim u poludnevni boravak te djeci uključenoj u projekt „Ambasadori Tića“. Programom se planira obogatiti sadržaj poludnevnog programa ustanove, omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje i supervizija djelatnika te modernizirati psihološku procjenu. Provesti će se tri aktivnosti sa djecom ambasadorima nenasilja („Ambasadori Tića“) (http://www.tic-za-djecu.hr/o-nama/preventivna-djelatnost/ambasadori-tica/), obilježiti 10. godišnjicu programa „Ambasadori Tića“ organizacijom stručnog skupa na temu uključenosti djece u prevenciju nasilja te provesti dva ciklusa „Škole za razvedene roditelje“ - programa psihološke podrške razvedenim roditeljima. Programom će se također oplemeniti i osuvremeniti dio unutarnjeg prostora čime će se kvalitetnije odgovoriti na specifične potrebe djece uključene u poludnevni boravak te unaprijediti kvaliteta i uvjeti realizacije preventivnih programa, prvenstveno programa „Ambasadori Tića“ koji se već 10 godina provodi u suradnji sa riječkim osnovnim školama.

(7.250) djece

Dječji dom "TIĆ" Rijeka

Projekt „Želim ti reći“ usmjeren je na opremanje naše ustanove asistivnom tehnologijom. Većina naših korisnika zbog osnovne dijagnoze ima otežan ili nerazvijen govor. Zbog specifičnih teškoća koje se odražavaju na verbalnu komunikaciju, nisu u mogućnosti na kvalitetan način komunicirati sa svojom okolinom i izražavati svoje želje i osjećaje. Upisujemo sve više djece kojima je potrebna asistivna tehnologija i metode potpomognute i nadomjesne komunikacije kako bi postigli svoj maksimalan potencijal i ostvarili komunikaciju s okolinom. Također, naši stručnjaci dodatno će se educirati za rad s nabavljenom opremom, a u rad ćemo uključiti i roditelje. Putem predavanja, radionica i letaka također ćemo osvijestiti lokalnu zajednicu o mogućnostima komunikacije za osobe s invaliditetom.

48 (50) djece

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci

#PitajMeKakoSam je projekt usmjeren na prevenciju nasilja među mladima. Ovaj projekt usmjeren je na primarnu razinu intervencije te je osmišljen skup intervencija usmjeren na mlade osobe s ciljem podupiranja njihovog pozitivnog razvoja. Usmjerenosti na uže socijalno okruženje, odnosno školu kroz provođenje intervencija poboljšavanja socijalnih i kognitivnih vještina vodeći se postavkama kognitivno bihevioralnog pristupa, postizanja grupne kohezije i poticanje na prosocijalno djelovanje vodeći se teorijom socijalnog učenja i socijalno razvojnim modelom djelovanja. Slijedom navedenog cilj ovog projekta je potaknuti razvoj pozitivnih ponašanja učenika Srednje škole u Metkoviću putem individualnog i grupnog rada.

140 djece

Zajednica Pape Ivana XIII

Svrha programa je briga o djeci i mladima te o njihovom zdravlju koja bi se ostvarila uvođenjem novog i atraktivnog sadržaja, sportskog penjanja. Udruga je projektom usmjerena prema djeci, njihovom tjelesnom i zdravstvenom boljitku, te stjecanje novih vještina, tehnika. Dovođenjem novog sadržaja u općinu Radoboj potiče se mlađa populacija na veću fizičku aktivnost, trening, sudjelovanje u sportu te samim time usađivanje radnih navika kod djece i mladih.

237 djece

Društvo Naša djeca Radoboj

Mali zmaj tokom cijele godine organizira besplatne aktivnosti za djecu koje uključuju i druženja, radionice i igraonice svih vrsta (likovno kreativne stvaraonice, plesne i glazbene te sportsko rekreativne "divljaonice") Svrha igraonica je socijalizacija djece, smanjenje izolacije i isključenja iz društva djece najranjivijih skupina kroz raznovrsne i zanimljive sadržaje namijenjene njihovoj dobi. Uz tjedne igraonice organiziramo i izdvojene aktivnosti koje su u sklopu:

-Priredbe za djecu s podjelom poklona (Božić i Uskrs)
-Facepainting, kostimiranje i ples pod maskama par puta godišnje
-Ljetne zmajske igre
-Proslave dječjih rođendana

50 (200) djece

Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece Mali zmaj

Program MOJ PRVI KORAK započet je uz podršku Zaklade još 2015.g. i od tada se uspješno provodi u kontinuitetu. Pokrenut je s ciljem da pravovremenim stručnim terapeutskim tretmanima pomognemo djeci sa sindromom Down od rođenja do navršene 8. godine života da što ranije i kvalitetnije ostvare svoje kognitivne potencijale. Program se provodi kroz individualne edukacijsko-rehabilitacijske vježbe koje provodi stručna osoba (edukacijski-rehabilitator) i to jednom tjedno za svako dijete u trajanju od 45 minuta. U program je uključeno ukupno 15 djece.

Kontinuiranim i stručnim individualnim radom djeca ostvaruju napredak u komunikaciji i socijalizaciji, pruža im se odgovarajuća priprema za vrtićki i školski sustav, te se provedbom programa ujedno nadograđuje sustav zdravstvene i socijalne skrbi kroz pružanje potrebnih terapija djeci.

15 djece

Udruga za Sindrom Down – 21

Sportski program Sportskom rekreacijom do zdravlja zamišljen je u svrhu animiranja i aktiviranja osnovnoškolske djece i mladih do 18 godina na bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću. Osnovni motiv za pokretanje programa je okupiti što veći broj djece i omogućiti djeci da se organizirano, pod stručnim vodstvom rekreiraju i druže s vršnjacima te uključivanje i poticanje što većeg broja djece na tjelesnu aktivnost radi stvaranja zdravih životnih navika i povećanja interesa za tjelesnom aktivnošću uz istovremenu prevenciju ovisnosti. Aktivnosti programa odvijat će se na dvije lokacije – u školi i studiju Udruge koji će biti adekvatno opremljen i prilagođen razvojnim potrebama djece i mladih.

200 djece

Zdravi život

Projekt „Znanje i vještine – najsigurnija imovina“ usmjeren je na povećanje konkurentnosti mladih osoba koje se nalaze u sustavu skrbi SOS Dječjeg sela Ladimirevci na tržištu rada, a kroz financiranje vozačkog ispita kojim bi stekli preduvjet za veću mogućnost zapošljavanja i osamostaljivanja. Projekt je usmjeren na provedbu aktivnosti kojima bi se osigurala logistička pomoć i financijska sredstva za realiziranje obuke desetero mladih osoba koje se nalaze u sustavu skrbi SOS Dječjeg sela Ladimirevci za stjecanje vozačke dozvole „B“ kategorije. Mlade osobe kojima je namijenjen projekt učenici su završnog razreda srednje škole kao jedna kategorija, a druga kategorija su mlade osobe koje su završile srednju školu te trenutno rade ili studiraju.

37 djece

Dječji dom SOS-Dječje selo Ladimirevci

Kontinuiranim programom „Iskustvom i znanjem do jednakosti" nastavljamo s održavanjem radionica o invaliditetu u osnovnim školama, a kojima potičemo kreativnost učenika u odnošenju prema invaliditetu. Ovim načinom izvođenja stručno - iskustvenih radionica za učenike (ali indirektno i nastavnike), iskustvom koje kroz osobno posjedovanje invaliditeta izvoditelji projekta imaju, te stručnim znanjem (profesorica rehabilitatorica), potičemo i educiramo sve sudionike kako se ravnopravno i adekvatno odnositi prema osobama s invaliditetom. Radionice će se provoditi u osnovnim školama za učenike od petog do osmog razreda, u trajanju od jednog školskog sata. Kroz to se vrijeme predstavlja pojam i značenje invaliditeta, razgovara s učenicima (prava i obveze osoba s invaliditetom, naša iskustva, pitanja učenika, samostalno razmišljanje), pokazuju metode i tehnike vođenja, pomoći u prometu, pomoći vršnjacima ili slučajnim prolaznicima, pokazuje specifična oprema za slijepe i načini služenja modernom tehnologijom. Uz sve navedeno, ukazuje se na normalno prisustvo osoba s invaliditetom kod različitih sportova i drugih zabavnih aktivnosti. Kroz cijelo vrijeme radionice učenici se kroz interaktivni pristup potiču da sami dolaze do zaključaka, te se kroz takav način osnaživanja njihove kreativnosti zajednički dolazi do inovativnih rješenja i odgovora. Tijekom radionice izravno se i trenutno reagira na pitanja učenika, njihove nedoumice, eventualne predrasude te tako postiže normalno odnošenje prema osobama s invaliditetom. Na kraju radionice dijele se info brošure Saveza SUMSI - o pristupu osobama s invaliditetom koje su rezultat našeg višegodišnjeg tematskog rada u ovakvim i srodnim radionicama."

300 (1000) djece

Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI

Projekt će omogućiti besplatne instrukcije iz matematike kroz jednu školsku godinu djeci iz socijalno ugroženih obitelji s područja Grada Požege. Cilj projekta je omogućiti djeci iz socijalno ugroženih obitelji iste uvjete za dodatno obrazovanje te poboljšanje kvalitete njihova života kako bi ostvarili što bolje rezultate u školi. Veliki broj učenika ne može redovitim putem savladati školsko gradivo te odlaze na instrukcije, a problem kod socijalno ugroženih obitelji je upravo nedostatak financijskih sredstava za plaćanje instrukcija. Stoga će se omogućiti besplatna usluga instrukcija iz matematike te će se pratiti napredak djece kroz jednu školsku godinu. Angažirat će se profesori matematike i time će se ciljanim skupinama omogućiti kvalitetna i besplatna usluga koja na našem području još nije dostupna.

40 (1000) djece

Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum

Projekt „Trogirska učilica“ osigurat će dodatnu podršku u učenju za učenike od 1. do 4. razreda koji pohađaju nastavu u OŠ Petar Berislavić u Trogiru i područnoj školi u Okrugu (otok Čiovo), a koji se iz različitih razloga suočavaju s teškoćama u učenju. Projekt je nastao kao rezultat povećane potrebe za podukom, usvajanjem vještina učenja i drugih oblika pomoći djeci s teškoćama u učenju u savladavanju nastavnog programa. Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu školovanja, omogućiti bolju i kvalitetniju socijalnu uključenost djece s teškoćama u učenju i podići njihovu cjelokupnu uspješnost kroz dostupnost stručne pomoći.

30 djece

Udruga tjelesnih invalida TOMS

Osnaživanje razine socijalne inkluzije mladih slijepih osoba na području Istarske županije. Kroz senzibilizaciju i informiranje stvara se prihvaćenost i ne socijalna izolacija mladih slijepih osoba. Projekt predviđa uključivanje učenika u volonterski rad kroz snimanje pričanih knjiga za slijepu mladež, no ono može služiti i široj populaciji. Naime, Udruga slijepih Istarske županije otvorila je studio za snimanje zvučnih knjiga. U samoj Udruzi zaposlene su tri videće pratiteljice, od kojih je jedna po struci učiteljica razredne nastave. U dogovoru sa školskim nastavnicima, učenici bi dolazili u studio snimati priče za djecu u pratnji videćih pratiteljica.

15 djece

Udruga slijepih Istarske županije

Folklorni ansambl Studentskog kulturno-umjetničkog društva „Ivan Goran Kovačić“ provodi projekt „Škola dječjeg folklora“ koji traje od 1. kolovoza 2018. do 15. lipnja 2019. godine. Program Škole dječjeg folklora sastojati će se od plesnih radionica, pjevnih radionica, radionica izrade tradicionalnog dječjeg nakita, radionice izrade dječjih instrumenata, upoznavanje običaja kroz godinu, upoznavanje narodnih nošnji i završnog koncerta polaznika škole folklora. Radionice će pokrivati područje cijele Republike Hrvatske, a tematski će biti podijeljene na folklorne zone: Alpska zona, Panonska zona, Jadranska zona i Dinarska zona. Početak Škole je 1. rujna 2018. g. Kao završni dio projekta, biti će organiziran koncert polaznika Škole dječjeg folklora na kojem će polaznici škole predstaviti naučeno u proteklih 9 mjeseci.

150 (400) djece

Studentsko kulturno-umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić"

Savjetodavna linija za djecu Hrabrog telefona, sa europskim harmoniziranim brojem 116 111 nacionalni je pozivni centar za djecu u Republici Hrvatskoj čija je svrha prevencija i zaštita djece od svih oblika nasilja i zanemarivanja. Kao takva, linija je namijenjena svoj djeci bez obzira na problem koji imaju i mjesto je gdje djeca mogu govoriti o svojim osjećajima, situacijama koje ih čine zbunjenima te situacijama zbog kojih stječu dojam da se njihova prava krše na bilo koji način. Savjetodavna i informativna pomoć dostupna je svakim radnim danom od 09h do 20h putem telefona, e-maila ili chata a pružaju je posebno educirani volonteri i volonterke kojih ima više od 100.

1.100 (14.100) djece

Hrabri telefon

Kamp se provodi po programu koji predsjednica Foruma mladih SDDH usuglašava putem društvenih mreža sa zainteresiranima. Kamp se provodi kroz četiri modula od kojih je jedan pod nazivom Prevenirajmo! a obuhvaća školu i trening plivanja, tečaj pravilnog pozicioniranja u invalidskim kolicima, vježbe na Thera-vital uređaju koji omogućava aktivno i pasivno razgibavanje te vježbe istezanja koje su jedini siguran oblik vježbanja koji barem donekle usporava progresiju bolesti. Posebnost organiziranog Edukacijsko-rehabilitacijskog kampa jest i činjenica da se vrlo racionalno koriste posebno prilagođena vozila udruga bez kojih je djeci i mladima putovanje nemoguće. Svrha koja se želi Projektom ostvariti je stvaranje navike redovnog provođenja rehabilitacije, osobito vježbi istezanja te kontinuiranog praćenja zdravstvenog stanja.

Savez društava distrofičara Hrvatske

Savjetovalištem Igra pruža korisnicima mogućnost drugačijeg pristupanja problemu od pristupa koji su do tada koristili. Polazište je da se ljudi nađu u poteškoćama kada uobičajeni obrasci njihovog ponašanja i nošenja sa svakodnevnim situacijama zbog specifičnih okolnosti prestanu biti učinkoviti i potrebno je da učine promjenu kako bi prevladali krizu tj. da pristupe nastaloj situaciji na novi, drugačiji način. Savjetovalište Igra pruža visokokvalitetne i dugotrajne psihosocijalne usluge koje su usmjerene na očuvanje i zaštitu mentalnog zdravlja.

Udruga "Igra" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socio-pedagoške pomoći

Projekt „U igri i sportu svi su jednaki“ osmišljen je kako bi pomogli djeci kojoj je potrebna podrška u ostvarenju njihovih želja i potreba kako bi odrasli u kvalitetne i zdrave ljude. Želimo ostvariti bolji život djece kroz bavljenje sportom. Pružiti svakom djetetu mogućnost, bez obzira na financijsko stanje obitelji, učenje igranja hokeja te bavljenja istim. Ovim bi programom željeli nabaviti potrebnu opremu za djecu čiji si to roditelji ne mogu priuštiti. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja hokeja na ledu i na rolama u gradu Samoboru i šire. Naš je program usmjeren na dobrobit djece i njihovih obitelji koje su različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba.

10 (30) djece

KLUB HOKEJA NA LEDU SAMOBOR SRAKE

Svrha projekta Pokret, osjet, igra je podizanje kvalitete života djece s teškoćama te ostale djece uključene u Dječji vrtić Viškovo kroz opremanje i svakodnevno korištenje multifunkcionalnog prostora za poticanje senzornog razvoja. Projektom Pokret, osjet, igra djeci Dječjeg vrtića Viškovo osigurat će se multifunkcionalni prostor za slobodan pokret, senzomotoričko poticanje razvoja te spontanu igru. Prostor bivše blagovaone i prostor hodnika ispred nje adaptirat će se i opremiti kako bi se dobio multifunkcionalni prostor za rad s djecom namijenjen za senzorno poticanje djece s teškoćama u društvu njihovih vršnjaka. Kako bi se omogućilo da odgojitelji Dječjeg vrtića Viškovo koji integriraju dijete s teškoćama u skupinu imaju potrebna znanja i vještine predviđaju se i aktivnosti edukacije odgojitelja i stručnih suradnika.

24 (300) djece

Dječji vrtić Viškovo

Projekt je zamišljen kao poticaj djeci i roditeljima, o važnosti čitanja, prepričavanja, pripovijedanja priče, uključujući i dramske improvizacije. Radionice unutar projekta namijenjene su djeci predškolske dobi, djeci prvih razreda osnovne škole, te roditeljima. Svrha projekta je pomoći djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi. Priča razvija spoznajni svijet djeteta, izaziva emocije, razvija govor i bogati rječnik, zadovoljava djetetovu potrebu za nečim novim. Putem priče dijete spoznaje svijet oko sebe, pojave i odnose u ljudskoj okolini na njemu primjeren način. Svrha projekta je djeci pomoći da oslobode svoju sposobnost stvaralaštva, da se usredotoče na svoje misli, razvijaju moć koncentracije i vizualizacije te da nauče više o osjećajima, da nauče više o svojim snagama i slabostima, o tome što vole i što ne vole te da sama sebe dožive punije.

Europska udruga za kulturu, turizam i umjetnost "EACTA"

Program “Integracija u društvo” obuhvaća djecu i mlade s intelektualnim teškoćama za koje su organizirane edukativne i psihološke radionice, posjeti institucijama, koncertima i kazališnim predstavama, sportski susreti, plesne večeri, izleti i sudjelovanje na manifestacijama. Aktivnosti se provode u suradnji s učenicima osnovne i srednje škole, djecom vrtićkog uzrasta, članovima gradskih udruga, volonterima i članovima gradskih institucija. Provedbom programa potiču se djeca i mlade osobe s teškoćama na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, informira ih se o mogućnostima koje im se nude u društvu, pruža im se podrška u stjecanju znanja i vještina te ih se na taj način osnažuje za djelovanje u lokalnoj zajednici i pridonosi povećanju njihove socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života njih i njihovih obitelji.

23 (70) djece

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji “Mali princ”

Kroz projekt „Uči živjeti“ djeca uče i usvajati životne vrijednosti, uključuju se u različite društvene aktivnosti, izrastaju u odgovorne mlade ljude, nositelje pozitivnih društvenih promjena. Iskustveno učenje o sebi, drugima i svijetu kroz interaktivne radionice glazbe, španjolskog jezika i dramskih grupa. Program sadrži praksu solidarnosti: posjeti osobama treće životne dobi, javne nastupe, izleti uz zajedničko druženje. SVRHA PROJEKTA je promicanje solidarnosti i usvajanje životnih vrijednosti kod djece kako bi ih osposobili za svjesno i odgovorno upravljanje svojim životom te ih ojačali za usmjerenost i djelovanje za opće dobro. Stvoriti djecu koja će biti svijetlo svijeta i sol zemlje.

200 (25) djece

Udruga ZDENAC

Program „Pomozimo zajedno za zdravlje djece i obitelji“ nastao je sa općim ciljem unaprjeđenja prava djece i aktivne podrške obiteljima s djecom u nepovoljnim životnim situacijama, čiji su inicijalni uzrok zdravstvene poteškoće i/ili invaliditet djeteta, roditelja ili drugog bliskog srodnika djeteta. Aktivnosti ovog programa usmjerene na zaštitu prava i pružanje podrške oboljeloj djeci i obiteljima s djecom čiji je jedan od članova oboljela osoba koja se liječi daleko od doma - u Zagrebu. Podrška se sastoji od besplatnog smještaja u prilagođenim smještajnim jedinicama uz prehranu, higijenske i kućanske potrepštine, prijevoza, administrativne i psihosocijalne podrške, pomoći u nastavku školovanja za oboljelu djecu te informiranja i senzibilizacije javnosti.

225 (100) djece

Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać"

 

Program „Prijatelji za Djecu Pelješca“ predstavlja suradnju UOSI „Prijatelj“ Metković sa udrugom djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „Djeca Pelješca“. Udruge su usmjerene na unapređenje, rehabilitaciju i zaštitu djece s teškoćama, mladeži te odraslih OSI. Programom pružamo psihosocijalne terapije kojima poboljšavamo kvalitetu svakodnevnog života djece koja imaju poteškoće u rastu i razvoju. Nabavkom potrebitih materijala osiguravamo adekvatno opremljene prostorije u kojima se terapije održavaju. Iste se provode na poluotoku Pelješcu (Janjina, Ston, Trpanj) te u Metkoviću. Uključivanjem djeteta u terapije povećavamo funkcionalnost i djelujemo na smanjenje utjecaja bioloških i okolišnih čimbenika koji utječu na različita oštećenja. Dobivanjem informacija vezanih uz svakodnevne aktivnosti i igru, te o poteškoćama s kojima se dijete i roditelji suočavaju vršimo proces intervencije.

60 (20) djece

Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković

Kroz iskustvo Udruge u radu s bolesnom djecom, razvidno je da djeca oboljela od malignih bolesti imaju značajne globalne teškoće mentalnog zdravlja te značajne emocionalne teškoće. Djeci i obiteljima, prijeko je potrebno osigurati konstantno dostupnu psihosocijalnu pomoć kroz terapije igrom, pričom, umjetnošću, terapije bio/neurofeedbackom. Također, tokom liječenja bitno je pružiti svakodnevnu podršku obitelji, pružiti psihosocijalnu pomoć koja će im biti dostupna u svakom trenutku liječenja do izlječenja djeteta, osigurati besplatni smještaj za vrijeme liječenja, prijevoz djece na kemoterapije i zračenja, osigurati financijsku i materijalnu podršku obiteljima za liječenje djeteta. Programom „Savjetovalište i psihosocijalna pomoć za obitelji i djecu oboljelu od malignih i kroničnih bolesti “ podižemo kvalitetu života obitelji i oboljele djece za vrijeme i nakon liječenja.

27 (120) djece

„Ljubav na djelu“ Udruga roditelja djece oboljele od malignih i kroničnih bolesti

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje prijavio je u kolovozu 2016. godine projekt "Opremanje dječjeg igrališta" na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade "Hrvatska za djecu", te opremio dječja igrališta uz centralni i područni objekt Vrtića. S obzirom da je projekt naišao na izvrsnu reakciju društvene zajednice, da je broj upisane djece u programu predškolskog odgoja porastao, te da je projekt bio iznimno koristan u odgojno-obrazovnom radu; Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje odlučio je projekt nastaviti. Projektom je predviđena integracija djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti program predškolskog odgoja kroz interakciju na ponuđenim igračkama, razvoj motoričkih aktivnosti, te razvoj empatije kod djece prema prijateljima u potrebi.

166 (400) djece

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje

SOS Mobilni tim i Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj u suradnji s institucijama na području Sisačko-moslavačke županije (Centri za socijalnu skrb Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica) program je SOS Dječjeg sela Hrvatska za provođenje kvalitetnih izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje se temelje na procijenjenim potrebama djece i obitelji koji se nalaze u riziku. Nastao je na temelju Studije izvedivosti (SOS DS Hrvatska, 2012), a s provedbom je započeo u lipnju 2014. godine. Usluge koje se pružaju kroz Program uključuju psihosocijalni rad sa obiteljima (SOS Mobilni tim), individualni rad za djecu i roditelje, škole za roditelje, grupni psihosocijalni rad s djecom, ljetne aktivnosti, pomoć u učenju, edukacije, predavanja i supervizije za stručnjake i nastavnike.

200 (500) djece

SOS-Dječje selo Hrvatska

Svrha projekta „Život kroz pjesmu“ je smanjenje socijalne isključenosti i povećanje integracije djece i mladih s teškoćama u razvoju u društvena događanja i aktivnosti u lokalnoj zajednici. Glavne projektne aktivnosti su glazbene radionice na kojima će učiti pjevati i svirati uz potporu i pomoć mladih glazbenika i volontera, te usvajati i razvijati nove vještine, znanja i osjećaje. Djeca i mladi s teškoćama u razvoju zajedno s volonterima javno će nastupiti na koncertu povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Grubišnom Polju. Kako bi pružili jednake mogućnosti za uključivanje u zabavne aktivnosti i pridonijeli povezivanju i osnaživanju obiteljskih odnosa, tijekom provedbe projekta organizirati ćemo odlazak na koncert zabavne glazbe, za sve korisnike i članove njihovih obitelji.

5 (20) djece

Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje

Projektom „Adaptacija prostora“ financira se uređenje dijela poslovnog prostora, površine oko 44 m2, namijenjenog za potrebe djece i mladih s teškoćama u razvoju u Grubišnom Polju. Uređenje prostorija zahtijeva: osposobljavanje centralnog grijanja i vodovodnih instalacija, uklanjanje pregradnih zidova i bojanje, te elektroinstalacijske radove. Svrha ovog projekta je omogućiti djeci i mladima s teškoćama u razvoju prostoriju za učenje, igranje i ostale zabavne aktivnosti, te im pružiti nove mogućnosti i uvjete za razvoj, osamostaljivanje i socijalizaciju. Ovim projektom osigurati ćemo ugodan i moderan prostor za igru i druženje s vršnjacima što će pridonijeti poboljšanju kvalitete življenja djece i mladih s teškoćama u razvoju u našoj lokalnoj zajednici.

5 (20) djece

Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje

Svrha projekta je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju jednaku priliku za razvoj vlastitih psiho-fizičkih i razvojno-kreativnih potencijala, no koja im je često uskraćena ili nedostupna. Želimo im pružiti priliku da rastu i razvijaju se kroz igru, sport i kreativne programe koji će im omogućiti da se izraze kao cjelovite osobe, da se igraju, razvijaju i uživaju bezbrižno djetinjstvo. Naglasak u programu je na igri i druženju s vršnjacima i s asistentima koji su pozitivni, podržavajući, strpljivi i prihvaćajući. Neke od aktivnosti na programu:

• Treninzi na bazenu u dvorani i prirodi
• Radionice i grupe podrške za roditelje
• Edukacija i praksa te supervizije za volontere-asistente
• Sportsko natjecanje za djecu s teškoćama u razvoju „Naše pravo na sport“
• Teambuilding i dr.

80 (1000) djece

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce

Aktivnostima projekta „Glazba u nama“ odgovora se na potrebe za kvalitetnijim sadržajima slobodnog vremena kroz organiziranje umjetničkih i kreativnih sadržaja kako bi djeca i mladi stekli neka nova znanja i vještine, povećali svoje samopouzdanje i otkrili svoje potencijale. Glavne projektne aktivnosti su osmišljavanje sadržaja izvedbenog plana radionica audiovideo snimanja uživo unplugged sviranja (od pripreme do realizacije), održavanje festivala El musicante bendova, organizacija koncerata u knjižnici za slabovidne i slijepe osobe, osmišljavanje i provedba radionica studijskog snimanja (od pripreme do promocije), organizacija Dana škole na seoskom gospodarstvu Kezele, organizacija Ljetne škole gitare na seoskom gospodarstvu Kezele i osmišljavanje te tisak interaktivne pjesmarice. Također, djeca i mladi socijalnog statusa će za ustrajnost u dolascima na radionice i za vježbanje dobiti poticaj u okviru glazbenih instrumenata.

25 (120) djece

Udruga Šutka

Šareni L.E.T.“ je projekt kojim težimo izjednačavanju mogućnosti djece i mladih koji žive u nerazvijenim područjima. Primarni ciljevi projekta su: promicanje aktivnog sudjelovanja djece i mladih; povećanje kvalitete života djece; te promicanje osobnog razvoja. Direktni korisnici ovog projekta su djeca i mladi iz općine Vrbje i okolnih općina koji se susreću s geografskom i ekonomskim preprekama, te učenici osnovnih škola. Projekt će se provoditi do 31.12.2018., a glavne aktivnosti su Klub za djecu i mlade Bodovaljci, Ljetni kamp „Srcem do jednakosti“ i radionice razvoja kompetencija. Aktivnosti se temelje na načelima i praksi neformalne edukacije, koncipiranih na način da je sudionik (korisnik) u centru procesa učenja, da je metodologija usklađena s najvišim pedagoškim standardima i slijedi potrebe i očekivanja samih korisnika; istovremeno im pružajući osjećaj slobode izražavanja, poštivanja različitih mišljenja i potreba, te inkluzivnog sudjelovanja.

Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja Studio B

Projekt je namijenjen djeci predškolske dobi te je zamišljen tako da izvoditelj projekta provodi sportske aktivnosti (treninge/vježbe) kroz koje će djeca već u ranoj fazi razvoja, u djetinjstvu, steći naviku vježbanja i na taj način od malih nogu utjecati na tjelesni razvoj i na stvaranje navika zdravog načina življenja. Svrha projekta je omogućiti djeci priliku da shvate sportske aktivnosti kao zabavu učeći se pritom zdravim životnim navikama. Projektom ćemo pozitivno utjecati na rani razvoj funkcionalno motoričkih sposobnosti, što će djeci koristiti kao podloga za uspješne rezultate u raznim sportovima, te kvalitetnije kretanje u svakodnevnim aktivnostima. Primarni cilj – osvijestiti kod djece važnost vježbanja za razvoj cijelog organizma i razvijati pozitivan stav prema vježbanju i stvarati naviku vježbanja. Sekundarni cilj – pridonijeti boljoj kvaliteti života i zdravlja djece Grada Pleternice.

160 (200) djece

DJEČJI VRTIĆ "TRATINČICA" PLETERNICA

DDZ kontinuirano pruža potporu djeci i mladima oboljelim od mišićne distrofije te roditeljima. Škola rehabilitacije obuhvaća programe podrške kroz kineziterapijske vježbe, posebno vježbe istezanja, ručnu limfnu drenažu te učenje disanja na pravilan način. U Školi se razvijaju i potiču socijalne vještine putem različitih društvenih igara i zabavnog programa. Provodi se edukacija roditelja koji kroz teoretski i praktični dio unapređuju znanja o mogućnostima usporavanja progresije bolesti i sprječavanja sekundarnih bolesti. Također, provodi se značajan program peer counselinga- savjetovanja na istoj razini, kroz koji dobivaju informacije, lakše ostvaruju prava, povlastice i potrebna pomagala jer ne moraju prolaziti kroz određena iskustva. Budući se radi o skupini djece i mladih sa motoričkim i respiratornim teškoćama, plivanje u morskoj vodi i aerosoli preveniraju progresiju bolesti.

20 (12) djece

Društvo distrofičara Zagreb

Program 'Dječje maštaonice' namijenjen je djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještenoj u SOS Dječje selo Lekenik i djeci iz lokalne zajednice s područja Općine Lekenik. Ciljevi projekta su utvrđivanje teškoća i razvojnih potreba djece te osiguravanje pomoći u učenju, edukacijsko-rehabilitacijskog i logopedskog tretmana djece; razvoj samopouzdanja, kreativnih, intelektualnih, tjelesnih i ostalih kapaciteta djece kroz kreativne radionice: Malo kazalište bajki, školu violine, rock sastav, individualnu i grupnu poduku iz grupe glazbenih predmeta, rad scenarističke i redateljske grupe, novinarske, šahovske grupe, parlaonicu, plesnu skupinu, hobby art, likovnu grupu; te edukacija djece, roditelja, odgajatelja i stručnjaka iz područja robotike, kompjutorske pismenosti, zaštite dječjih prava i prevencije nasilja nad djecom. Program pruža kvalitetne odgojno-obrazovne i stručne sadržaje nedostupne u lokalnoj zajednici Sisačko-moslavačke županije.

150 (190) djece

DJEČJI DOM SOS-DJEČJE SELO LEKENIK

Program Budi++ omogućuje djeci i mladima da usavrše svoja znanja i vještine u područjima tehničke kulture kroz uključivanje u neformalne obrazovne sadržaje. Kroz program oni mogu ostvariti svoje interese i razvijati potencijale u tehničkim područjima te povećati svoje digitalne kompetencije ključne za povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Program uključuje sljedeće aktivnosti: (1) redovne radionice programiranja, robotike i 3D modeliranja, (2) mentorski rad s darovitim učenicima informatičarima, (3) Code club, ciklusi radionica programiranja u sklopu volonterskih klubova programiranja za djecu osnovnoškolske dobi, (4) pokazne radionice programiranja i robotike u školama Primorsko-goranske županije, (5) proljetni kamp „Makersi na Školjiću“, (6) obilježavanje međunarodnih kampanja podizanja svijesti javnosti o važnosti digitalne pismenosti djece i mladih, (7) adaptaciju, opremanje i korištenje laboratorija znanja @Lab-a.

110 (1.500) djece

Centar tehničke kulture Rijeka

Projekt MusicBox glazbene radionice temelji se na prepoznatom problemu krize kulturnog i društvenog identiteta života te obrazovnim potrebama djece i mladih na području Primorsko-goranske županije. Glavni cilj Projekta jest putem svima dostupnih, vrijednosno usmjerenih i održivih programa neformalnog glazbenog obrazovanja, potaknuti kreativnost i stvaralaštvo te poboljšati kvalitetu života djece i mladih. Tijekom školske godine 2018./2019. korisnici će biti uključeni u: (1) Neformalne obrazovne programe u području glazbene umjetnosti; (2) Neformalni program muzikoterapije, prilagođen za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju; (3) Zajednička uvježbavanja korisnika - integracija djece s poteškoćama u razvoju i učenje sviranja u glazbenoj skupini (korisnici različitih glazbenih edukacija i muzikoterapije); (4) Samostalne javne koncertne te (5) Sudjelovanje na glazbenom festivalu – upoznavanje s primjerom dobre prakse.

47 (5) djece

Udruga Ri Rock

Program Reci NE šundu je ciklus besplatnog prikazivanja nagrađivanih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, koji su kvalitetnija alternativa komercijalnim filmovima i „šundu“ u filmskoj umjetnosti kojoj su djeca i mladi posebno izloženi. Pokrenut je 2017.godine u Centru za mlade Bunker za učenike od 7. razreda osnovne škole na dalje, no iskustvo je pokazalo da postoji potreba za organiziranjem takvog programa i za nešto mlađu djecu tj. tinejdžere. Stoga se program Reci NE šundu proširio za jedan potprogram pod nazivom TEENOTEKA, u sklopu kojeg se organiziraju besplatne projekcije filmova za tinejdžere.

240 (720) djece

Pučko otvoreno učilište Samobor

KINO DOSTUPNO SVIMA je ciklus besplatnih filmskih projekcija djeci i mladima, kojima će se doprinijeti njihovom intelektualnom i iskustvenom razvoju bez obzira na njihov socioekonomski status i ruralni geografski smještaj te obuhvaća 2 oblika:

A) KINO NA PUTU - Područje grada Samobora obuhvaća veliko područje ruralnih naselja iz kojih djeca zbog slabe prometne povezanost i slabijeg socioekonomskog statusa ne mogu doći do gradskog kina. Stoga se ovim projektom želi kino-projekcije dovesti u ta manja naselja, kako bi se i ovoj djeci i mladima omogućilo proširenje filmskih iskustava i na veliko platno.

B) LJETNO KINO – Na različitim lokacijama na području grada Samobora besplatne filmske projekcije na otvorenom, obično na nekoj tratini ili u parku.

420 (1.260) djece

Pučko otvoreno učilište Samobor

OU KD «Smješko» u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu u sezoni 2018/2019 realizirat će program humanitarnih gostovanja u srednjim školama diljem RH, sa predstavom i radionicom, pod naslovom: F.M.Vranković: «Kakva majka, takva kći» o životu Marije Jurić-Zagorke, za ciljanu dobnu skupinu 15+. Naslov iz ciklusa dokumentarno-igranih drama, temeljenih na biografijama povijesnih hrvatskih ličnosti- žena, koje su svojim životom i djelima dale značajan doprinos hrvatskoj kulturi i društvu, a široj javnosti njihove inspirativne biografije ostaju nepoznate. Ovom predstavom obraćamo se mladima, prikazujući M.J.Zagorku, razmjerno istih godinama, koliko po prilici ima i naša publika te istoj dočaravamo i postavljamo društveno-povijesni kontekst i okruženje u kojem je rasla, a koji su uvelike djelovali na njezin stvaralački rad i život.

2.500 (2.000) djece

Umjetnička organizacija Kazališna Družina "Smješko"

OU KD «Smješko» u suradnji sa Zakladom Hrvatska za djecu u sezoni 2018/2019 realizirat će program humanitarnih gostovanja u osnovnim školama diljem RH, sa predstavom, pod naslovom: H. Zalar: «Moja obitelj i jedan jež» s tematikom posvojenja. Riječ je o višestruko-nagrađivanom projektu-predstavi (od strane struke i publike), a govori o djevojčici koja dolazi u posvojiteljsku obitelj te procesu adaptacije u novonastalim okolnostima. Namjera je da kroz predstavu svaki gledatelj razumije kako je različitost životnih iskustava mogućnost osobnog rasta kojih se ne treba sramiti, već je s razumijevanjem prihvatiti. Predstava poručuje kako valja prihvatiti činjenicu da je prijatelj posvojen, odnosno da posvojenost ne treba biti prešućivana sramota. Predstava je primarno namijenjena publici ciljane dobi 10+.

2.750 (2.400) djece

Umjetnička organizacija Kazališna Družina "Smješko"

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana