Preskočite na glavni sadržaj

Novčana potpora za nabavku namještaja i opreme za djecu koja nisu u sustavu obrazovanja, nužnih za razvoj djece

Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za dijete* (djecu) koja nisu u sustavu obrazovanja u obitelji koja živi u iznimno teškim materijalnim uvjetima**, za koje je potrebno nabaviti namještaj ili različitu opremu za dijete, kako bi se zadovoljile njegove osnovne svakodnevne potrebe vezane za uredan rast i razvoj.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva fizička osoba (obitelj) u zahtjevu za dodjelu potpore.

* Ova potpora primjenjiva je i na nerođenu djecu nakon 28. tjedna prve trudnoće majke. ** Za potrebe dodjele ove potpore, obitelji moraju nesporno dokazati da žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima, zbog čega im se – zbog prevelikih i prerazličitih ukupnih potreba djeteta ili djece u obitelji – teško odrediti za neku od ostalih potpora Zaklade.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se dodijeliti obiteljima koje žive u iznimno teškim materijalnim uvjetima i to isključivo za kupnju, uvjetno rečeno, svakodnevne odjeće i obuće, osnovnih higijenskih potrepština, hrane i dodataka prehrani te drugih nužnih potrepština za uredan rast i razvoj djeteta/djece.

U slučaju kada se zahtjev za dodjelu potpore odnosi na luksuzne komade odjeće i obuće (skupocjene marke odjeće i obuće), odnosno na luksuzne higijenske potrepštine (parfemi, šminka i slično) i slično, takav zahtjev će biti odbijen.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu maksimalne vrijednosti do 250,00 € (dvije stotine i pedeset eura) po djetetu koja predstavlja iznos koji se može ostvariti jednom u tri godine za takvu vrstu potpore

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za tekuće životne potrebe djece može se dodijeliti u iznosu do 2.000,00 € (dvije tisuće eura).

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini te u posljednja tri (dokaziva) mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini do podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, ne prelazi iznos od 309,01 € *
 4. obitelj ili dijete iz te obitelji nisu ostvarili niti koristili istu ili sličnu potporu, odnosno pravo od druge pravne i/ili fizičke osobe
 5. kućanstvo korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu** definiranu posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.
∗ Iznos od 309,01 € (tristo devet eura i jedan cent) predstavlja 70 % (sedamdeset posto) proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu. ** Iznimno, u slučaju posebno teških životnih okolnosti, pravo na dodjelu novčane potpore mogu ostvariti podnositelji zahtjeva koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade definirane posebnim propisom kojim se definiraju pitanja socijalne skrbi.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 5. preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina
 6. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 7. vlastoručno potpisana Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore (obrazac Izjave nalazi se ovdje)
 8. rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu kućanstvu, koje donosi centar za socijalnu skrb
 9. odgovarajuća dokumentacija kojom se dokazuju činjenice navedene u ovom zahtjevu za dodjelu potpore (npr. Trudnička knjižica ako je podnositelj zahtjeva trudnica, druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta)
 10. potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.

Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2023. Sva prava pridržana