Zaklada

Zaklada “Hrvatska za djecu” se u nastavku referencira kao „Zaklada“.

OSNOVNE INFORMACIJE O ZAKLADI
Zakladu je 2008. godine, temeljem Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 129/08, 145/10), osnovala Republika Hrvatska. Osnivačka prava i obveze u ime Republike Hrvatske ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. 01. kolovoza 2015. godine stupio je snagu novi Zakon o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), a kojim zakonom se propisuju način i uvjeti rada Zaklade te uređuju njezina svrha, tijela, osnovna imovina, načini i izvori financiranja. Zaklada je pravna osoba, upisana u Zakladnu knjigu dana 03. travnja 2009. godine, pod registarskim brojem 139. Zaklada je također upisana i u Registar neprofitnih organizacija dana 10. kolovoza 2009. godine, pod RNO brojem 0005207. Zakladu zastupa i, u skladu s odlukama Upravnog odbora Zaklade, vodi njezine poslove upravitelj Zaklade. Zaklada se financira sukladno članku 18. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15). 

TIJELA ZAKLADE
Sukladno članku 5. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), tijela Zaklade su: (i) Upravni odbor Zaklade i (ii) upravitelj Zaklade.

UPRAVNI ODBOR ZAKLADE
Sukladno članku 6. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), Zakladom upravlja Upravni odbor Zaklade sastavljen od ukupno 7 (sedam) članova. Članove Upravnog odbora Zaklade imenuje Vlada Republike Hrvatske i to na prijedlog: (i) ministra nadležnog za socijalnu politiku – tri člana, (ii) ministra nadležnog za obrazovanje – jednog člana, (iii) ministra nadležnog za zdravlje – jednog člana, (iv) radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za obitelj – jednog člana, (v) radnog tijela Hrvatskog sabora nadležnog za socijalnu skrb – jednog člana.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. svibnja 2016. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednice, zamjenika predsjednice i članova Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 080-02/16-01/322; URBROJ: 5030115/1-16-02) za novi saziv Upravnog odbora Zaklade te od 18. svibnja 2016. godine Upravni odbor Zaklade čine sljedeći članovi:

1)   gđa Bernardica Juretić, predsjednica Upravnog odbora Zaklade

2)   gdin Ante Babić, zamjenik predsjednice Upravnog odbora Zaklade

3)   gdin Josip Sarić, član Upravnog odbora Zaklade

4)   gđa Ivana Bošnjak, članica Upravnog odbora Zaklade

5)   gđa Ana Močić Pavić, dr. med., članica Upravnog odbora Zaklade

6)   gđa Nada Murganić, članica Upravnog odbora Zaklade

7)   gdin Marko Sladoljev, član Upravnog odbora Zaklade.

UPRAVITELJ ZAKLADE
Upravitelj Zaklade zastupa Zakladu i vodi poslove iste u skladu s odlukama Upravnog odbora Zaklade. Upravitelj Zaklade odgovara za zakonitost rada Zaklade te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Zaklade. Upravitelja Zaklade imenuje i razrješuje dužnosti Upravni odbor Zaklade. U tekućem trenutku, dužnost upravitelja Zaklade obnaša mr. sc. Ivana Kristić Buntić.

STRUČNA SLUŽBA ZAKLADE I POVJERENSTVA ZAKLADE
Sukladno članku 13. Zakona o Zakladi „Hrvatska za djecu“ (NN 82/15), Zaklada ima Stručnu službu i druge organizacijske jedinice utvrđene općim aktima Zaklade, dok Upravni odbor Zaklade može imenovati stalna i privremena povjerenstva radi prikupljanja podataka i činjenica s namjerom ostvarivanja svrhe Zaklade. Slijedom navedenog, ustroj i rad Stručne službe, kao i stalnih i privremenih povjerenstava Zaklade, regulirani su općim aktom Pravilnik o unutarnjem ustroju stručne službe te stalnih i privremenih povjerenstva Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/15-0001/1; URBROJ: Zaklada HZD/01-15-38).

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann