Pravne osobe javni poziv 2016

Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, 01.08.2016.

Podnošenje prijava na Javni poziv više nije moguće. Rok za podnošenje prijava je istekao 31.08.2016. u 23:59:59 sati.

OBAVIJEST 9 – objavljeno 16.11.2016., 12:24 sati

Obavještavaju se pravne osobe – prijavitelji i sveukupno zainteresirana javnost kako je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) sa zaključno 15. studenog 2016. godine u potpunosti izvršila sve obvezne radnje u svezi provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te se isti s navedenim datumom službeno smatra zaključenim.

Zaklada ujedno ističe kako službeni žalbeni postupak nije predviđen Javnim pozivom iz razloga što Zaklada ne podliježe Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09). Unatoč tome, Zaklada će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na svaki primljeni prigovor i/ili upit za dodatnim pojašnjenjem koji zaprimi do zaključno 18. studenog 2016. godine, kao što je to činila i do trenutak objave ove Obavijesti, uključivo odgovaranje na sve upite predstavnika medija / zainteresirane javnosti.

Zaključno želimo istaknuti kako su pojedine pravne osobe – prijavitelji, nezadovoljne odlukom Zaklade u svezi njihove prijave, odlučile u javnost plasirati dezinformacije o Zakladi i Javnom pozivu, pritom posve neutemeljeno i na ružan način blateći Javni poziv, Zakladu i s njom povezane osobe, sve u svrhu pokušaja javnog diskreditiranja Zaklade i njezinog rada, te u svezi toga izražavamo žaljenje i razočaranost takvim postupanjem, posebno iz razloga što stojimo na raspolaganju za svaki dobronamjeran razgovor i upite, kao i dodatna pojašnjenja oko svih pitanja koje druge strane imaju. Istovremeno, a kako smo nedavno istaknuli i prema predstavnicima medija, Zaklada izražava žaljenje što veliki broj prijava nije uspješno prošao natječajni postupak, ali Zaklada ne može preuzeti odgovornost za manjkavo podnošenje prijava od strane pravnih osoba i nepažljivo čitanje natječajne dokumentacije i svih obavijesti i pojašnjenja koje je Zaklada ažurno objavljivala tijekom cijelog trajanja roka za podnošenje prijava.

Slijedom naprijed navedenog, predmetna Obavijest 9 ujedno predstavlja i završnu obavijest Zaklade u svezi Javnog poziva.


OBAVIJEST 8 – objavljeno 07.11.2016., 19:57 sati

Obavještavaju se pravne osobe koje su podnijele prijave na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv), objavljen 01. kolovoza 2016. godine na službenim internetskim stranicama Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada), kao i sveukupno zainteresirana javnost o sveukupnim rezultatima provedenog Javnog poziva, sve sukladno obvezi Zaklade iz točke IX. (g) Javnog poziva i to kako slijedi u nastavku.

Zaklada je dana 01. kolovoza 2016. godine u 00:00:01 sati objavila Javni poziv te su se prijave po istom zaprimale do zaključno 31. kolovoza 2016. godine 23:59:59 sati. Javni poziv je bio objavljen na službenim internetskim stranicama Zaklade i Ureda za udruge Vlade RH te je Zaklada ujedno poslala pravovremenu e-mail obavijest o istom svim jedinicama lokalne i područne samouprave kako bi iste mogle informirati zainteresiranu lokalnu javnost o objavi Javnog poziva.

Javni poziv bio je u potpunosti elektroničke prirode te su se prijave mogle uputiti / dostaviti Zakladi elektroničkim putem, ispunjavanjem elektroničkog obrasca koji je bio objavljen u sklopu Javnog poziva, sve sukladno uvjetima Javnog poziva. Prijave koje su Zakladi dostavljene poštanskim putem i/ili osobno i/ili e-mailom, nisu se razmatrale u niti kojem pogledu, sve sukladno odredbi točke I. (h) Javnog poziva.

Zaklada je u svrhu što bolje pripreme i pružanja pomoći pravnim osobama za uspješno podnošenje prijava na predmetni Javni poziv (i) organizirala ukupno 2 (dvije) pripremne radionice, dana 03. i 17. kolovoza 2016. godine, sve sukladno točki VIII. (b) Javnog poziva, te je (ii) ažurno i žurno organizirala odgovaranje na postavljena pitanja tijekom trajanja roka za prijavu, sve sukladno točki VIII. (a) Javnog poziva.

Sukladno točki IX. (d), a radi osiguranja transparentnosti postupka i onemogućavanja bilo kakvog utjecanja bilo koje fizičke i/ili pravne osobe na prijave i na postupak podnošenja prijava, uvid u prijave je bio omogućen predstavnicima Zaklade i članovima Povjerenstva tek po isteku roka za podnošenje prijava, odnosno od 02. rujna 2016. godine na dalje; kako se radi o potpuno elektroničkom natječaju gdje je sve jasno dokumentirano i zabilježeno, nije postojala niti najmanja mogućnost utjecanja i/ili mijenjanja bilo kojeg dijela prijava koje su bile podložne postupku ocjenjivanja čime je osigurana maksimalna razina transparentnosti i uređenosti postupka natjecanja za (su)financiranje.

Zaklada je temeljem predmetnog Javnog poziva valjano zaprimila ukupno 107 (stotinu sedam) prijava koje su bile razmatrane i ocjenjivane. Od 107 prijava, njih 65 (šezdeset pet) nije valjano ispunilo formalno-pravne uvjete Javnog poziva te su iste stoga ocijenjene kao neprihvatljive, tj. iste nisu dalje razmatrane, njih 17 (sedamnaest) je ispunilo formalno-pravne uvjete Javnog poziva, ali su ocijenjene negativno, odnosno za programe i projekte iz tih prijava je odlučeno da nisu prihvatljivi za (su)financiranje te, konačno, njih 25 (dvadeset pet) je ocijenjeno pozitivno i odobreno za (su)financiranje od strane Zaklade.

Zaklada je kasnila s pojedinim (ne svim!) aktivnostima u završnoj fazi Javnog poziva, za što se ujedno ispričava svim pravnim osobama, sve iz razloga što su se iz određenih razloga na strani Povjerenstva morale izvršiti dodatne provjere pristiglih prijava (i njima priložene dokumentacije) te je navedeno uzrokovalo manje kašnjenje u smislu ispunjavanja rokova iz Javnog poziva u njegovoj završnoj fazi. Unatoč navedenom, Upravni odbor Zaklade je, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. godine, donio odluku o (ne)prihvaćanju prijava za (su)financiranje od strane Zaklade, odnosno o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama čije su prijave pozitivno ocijenjene u sklopu provedenog Javnog poziva. Slijedom toga, Zaklada je na svojim službenim internetskim stranicama objavila rezultate takve odluke 11. listopada 2016. godine te pristupila poduzimanju potrebnih radnji s tim u svezi. Zaklada je, tako, u razdoblju od 12. – 13. listopada 2016. godine sklopila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava s onim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene pozitivno, a koje pravne osobe imaju sjedište u Zagrebu ili u bližoj okolici Zagreba, dok je s preostalim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene pozitivno sklopila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava u razdoblju od 19. do 25. listopada 2016. godine. Ugovoreni iznosi financijskih sredstava po sklopljenim ugovorima isplaćeni su u razdoblju od 14. do 31. listopada 2016. godine. Preostalim pravnim osobama, čije prijave su ocijenjene negativno ili kao neprihvatljive, Zaklada je u međuvremenu uputila e-mail obavijesti o istom i to prema većini takvih pravnih osoba, dok će manjem broju istih koji još nisu zaprimili takvu e-mail obavijest istu poslati tijekom ovog tjedna, odnosno do najkasnije 14. studenog 2016. godine.

Zaklada je tijekom proteklih dana zaprimila nekoliko prigovora i/ili upita za pojašnjenjima od strane pravnih osoba čije su prijave ocijenjene negativno ili kao neprihvatljive te će na iste biti odgovoreno tijekom ovog tjedna, odnosno do najkasnije 14. studenog 2016. godine.

Zaklada je temeljem predmetnog Javnog poziva dodijelila ukupno 1.992.314,23 kuna za ukupno 25 programa i projekata, sve sukladno ovdje objavljenim sveukupnim rezultatima.

Zaklada se svima ispričava na manjem kašnjenju u odnosu na pojedine rokove propisane Javnim pozivom i ujedno se zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju.

Za sva eventualna pitanja, ljubazno molimo koristite adresu elektroničke pošte potpore.po@zhzd.hr.

U nastavku dajemo sveukupne rezultate provedenog Javnog poziva te će isti ujedno biti objavljeni i na službenim internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade RH tijekom predstojećih dana.

SVEUKUPNI REZULTATI JP20160801

SVEUKUPNI REZULTATI JP20160801 – POZITIVNO OCIJENJENI I UGOVORENI PROGRAMI / PROJEKTI


OBAVIJEST 7 – objavljeno 19.10.2016., 17:22 sati.

Obavještava se zainteresirana javnost, a posebno pravne osobe – prijavitelji da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) dana 14. listopada 2016. godine u 11:51 sati zaprimila e-mail poruku od gđe Tine Šimurine, novinarke HRT-a i to sljedećeg sadržaja – citirano:

„Poštovani,

Ja sam Tina Šimurina, novinarka Hrvatske televizije. S obzirom na upite koji su nam stigli u redakciju nakon vaše objave rezultata javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata objavljenog 1. kolovoza 2016. molim vas da mi odgovorite zašto su pravne osobe kojima su odobrena sredstva objavljene pod šifrom, odnosno zašto javnost ne može iščitati čije prijave su pozitivno riješene i kojim pravnim osobama su dodijeljena financijska sredstva. Je li vaša obveza, baš kao i svih zaklada i udruga, da javno objavite kome je novac odobren, po kojim kriterijama i koliko novca? Zašto na svojim stranicama niste objavili nazive pravnih osoba nego ste ih naveli pod ID prijave i tako široj javnosti onemogućili da ima jasan uvid u rezultate natječaja?

Srdačan pozdrav!

Tina Šimurina“

 

Zaklada je dana 19. listopada 2016. godine u 16:40 sati uputila gđi Šimurini e-mail odgovor sljedećeg sadržaja – citirano:

„Poštovana gđo Šimurina,

maloprije je skrenuta pozornost upraviteljici Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i meni na Vaš e-mail ispod – odgovaram/o u nastavku; stoga primite naše isprike na kraćem čekanju na odgovor.

Pravne osobe koje su vam se očigledno pritužile nisu, kako se čini, prethodno valjano pročitale i/ili razumjele tekst Javnog poziva za podnošenje prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“, koji je bio objavljen 01.08.2016. (u daljnjem tekstu: Javni poziv), u dijelu koji se tiče objave rezultata. Naime, Javni poziv u svojoj točki IX. (g) jasno kaže sljedeće: „Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Zaklade – www.zhzd.hr, kao i na službenim internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske – www.udruge.gov.hr, do najkasnije 31. listopada 2016. godine.“, a pritom se misli na sveukupne rezultate provedenog Javnog poziva koji do objave takvih službenih rezultata nije niti može biti službeno zaključen.

Upravni odbor Zaklade je na sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. godine donio odluku o (ne)prihvaćanju prijava za (su)financiranje od strane Zaklade, odnosno o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama čije su prijave pozitivno ocijenjene u sklopu provedenog Javnog poziva. Slijedom toga, Zaklada je dana 11. listopada na svojim internetskim stranicama, u dijelu koji se odnosi na predmetni Javni poziv, objavila rezultat odluke donesene od strane Upravnog odbora, ALI nije još objavila sveukupne rezultate Javnog poziva kako je isto predviđeno točkom IX. (g) Javnog poziva, a koji će biti objavljeni u propisanom roku, nakon što Zaklada provede sve prethodno potrebne radnje (sklopi sve ugovore s osobama kojima je odobrena dodjela financijskih sredstava te obavijesti e-mailom sve pravne osobe za čije prijave je odlučeno da su neprihvatljive ili koje su bile ocijenjene negativno).

Zaklada je s današnjim danom, 19. listopada 2016. godine, završila izradu i slanje svih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava onim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene pozitivno, dok će tijekom predstojećih nekoliko radnih dana poslati e-mail obavijesti s obrazloženjima svim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene kao neprihvatljive (zbog neispunjavanja formalno-pravnih uvjeta) ili negativno (ispunjavaju formalno-pravne uvjete, ali Zaklada ih nije smatrala prihvatljivima za (su)financiranje).

Nakon što prethodno navedeno bude izvršeno, Zaklada će pripremiti sažetak relevantnih informacija i podataka o provedenom Javnom pozivu i objaviti ga sukladno točki IX. (g) Javnog poziva, a u sklopu kojeg sažetka će, između ostalog, biti navedeni i svi relevantni podaci o pravnim osobama koje su temeljem Javnog poziva primile (su)financiranje od strane Zaklade.

Cijeli Javni poziv, kako je vidljivo iz teksta istog, je koncipiran na principu evidencijskih oznaka iz operativnih razloga, očuvanja povjerljivosti podataka i očuvanja jednakog tretmana za sve pravne osobe – prijavitelje, kao i sprječavanja kolanja informacija radi mogućnosti pokušaja utjecanja na osobe u proces obrade podataka i odluke o prijavama, u razdoblju dok traje proces prijava, obrade prijava, donošenja odluka i slično.

Ako bolje pogledate tablicu koja je objavljena dana 11. listopada 2016. godine vidjet ćete da se u trećem stupcu iznose podaci o iznosu koji je tražen od Zaklade, a ne koji je odobren od Zaklade i s kojim iznosom je predložen i sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Već samo ta činjenica upućuje na to da ono što je objavljeno zasigurno nije konačna informacija koju će Zaklada objaviti vezano za predmetni Javni poziv i vezano za dodijeljena financijska sredstva.

Zaklada je, između ostalog, jako dobro upoznata i s člankom 10. stavak 1 točka 8 Zakona o pravu na pristup informacijama koji kaže da su tijela javne vlasti obvezna na svojim internetskim stranicama objavljivati, između ostalog, informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa, kao što je i jako dobro upoznata s člankom 30. stavak 1 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koji kaže da je davatelj financijskih sredstava obvezan na svojim službenim internetskim stranicama javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i o odobrenim financijskim iznosima, te je Zaklada vođena upravo navedenim obvezama prilikom izrade teksta Javnog poziva navela i točku IX. (g) istog u sadržaju kako je izvorno objavljeno.

Slijedom svega navedenog, Zaklada još uvijek nije javno objavila sveukupne rezultate Javnog poziva, sa svim relevantnim i nužnim podacima, ali joj isto tako nije niti istekao rok za takvu objavu, sukladno točki IX. (g) te Vas i svu zainteresiranu javnost uvjeravamo da ćemo to učiniti do 31. listopada 2016. godine, kako je predviđeno spomenutom točkom Javnog poziva, a do tada bismo molili za strpljenje i uvažavanje Zaklade da tijekom predstojećih dana izvrši sve preostale radnje u svezi Javnog poziva.

Za kraj bismo htjeli istaknuti, da je za razliku od mnogih sličnih natječaja koji se provode u RH, predmetni Javni poziv uistinu odrađen na apsolutno transparentan način, koji pruža jednake mogućnosti za sve te smo do danas zaprimili već brojne kako usmene tako i pisane pohvale za organizaciju, transparentnost, brzinu i slično vezano za Javni poziv. Možemo razumjeti nezadovoljstvo pravnih osoba čije prijave nisu ocijenjene pozitivno i stoga neće primiti (su)financiranje od strane Zaklade temeljem predmetnog Javnog poziva, ali prije napada, pritužbi, puštanja neutemeljenih informacija u javnost i slično su barem mogle dopustiti da Zaklada obavi sve radnje propisane Javnim pozivom i objavi sveukupne rezultate, a za potonje ponavljam da je rok tek 31. listopada 2016. godine.

Vjerujem da smo Vam naprijed navedenim razjasnili sve nejasnoće i odgovorili na postavljena pitanja te u slučaju daljnjih pitanja, stojimo na raspolaganju jer uistinu želimo zaključiti ovaj javni poziv na način na koji je isti isplaniran, započet i proveden – transparentno, nepristrano i pružajući jednaku mogućnost za sve zainteresirane pravne osobe, uključivo odgovaranje na sva pitanja koja smo do danas zaprimili u svezi Javnog poziva.

Lp,

AMM

Ana-Marija Marić

Zamjenik upravitelja za razvoj, operativno poslovanje i projekte

 Naprijed navedeno se objavljuje u svrhu informiranja zainteresirane javnosti o tijeku događaja u svezi Javnog poziva, a uslijed neutemeljnih pritužbi koje su, prema navodima gđe Šimurine, uputile pojedine pravne osobe – prijavitelji nezadovljne odlukom Zaklade o njihovoj prijavi.


OBAVIJEST 6 – objavljeno 11.10.2016., 12:34 sati

Obavještavaju se pravne osobe koje su podnijele prijave na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv), objavljen 01. kolovoza 2016. godine na službenim internetskim stranicama Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada), kako je postupak pregleda, ocjene i završne revizije svih valjano zaprimljenih prijava u potpunosti završen te kako je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada), na sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. godine, donio odluku o (ne)prihvaćanju prijava za (su)financiranje od strane Zaklade, odnosno o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama čije su prijave pozitivno ocijenjene u sklopu provedenog Javnog poziva.

Zaklada ovdje objavljuje rezultate Javnog poziva, sukladno naprijed spomenutoj odluci Upravnog odbora Zaklade te obavještava pravne osobe čije su prijave ocijenjene pozitivno da će iste Zaklada tijekom ovog tjedna pozvati na sklapanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava te će isplata financijskih sredstava uslijedit odmah po zaključenju ugovora. S druge strane, pravnim osobama čije prijave su ocijenjene negativno ili kao neprihvatljive Zaklada će tijekom predstojećih dana uputiti e-mail obavijest o istom.

Zaklada se svima ispričava na manjem kašnjenju u odnosu na rokove propisane Javnim pozivom i zahvaljuje se na razumijevanju i strpljenju.

Za sva eventualna pitanja, ljubazno molimo koristite adresu elektroničke pošte potpore.po@zhzd.hr.

JP2016 REZULTATI


OBAVIJEST 5 – objavljeno 30.09.2016., 9:29 sati

Nastavno na Obavijest 4, objavljenu dana 23.09.2016. u 11:23 sati, obavještavaju se pravne osobe – prijavitelji da je Povjerenstvo tek sredinom dana 29.09.2016. dostavilo Zakladi svoje nalaze i prijedloge po izvršenim dodatnim provjerama prijava te Zaklada „Hrvatska za djecu“ i njezin Upravni odbor nisu imali dostatno vremena valjano razmotriti isto, stoga Upravni odbor nije bio u mogućnosti na jučer održanoj sjednici donijeti odluku o dodjeli potpora pravnim osobama temeljem Javnog poziva od 01.08.2016. Nova sjednica Upravnog odbora, na kojoj bi isti trebao donijeti konačnu odluku o dodjeli potpora pravnim osobama,predviđena je za drugu polovicu sljedećeg radnog tjedna te će rezultati biti objavljeni u roku od 24 sata od donošenja odluka.


OBAVIJEST 4 – objavljeno 23.09.2016., 11:23 sati

Nastavno na Obavijest 3, objavljenu dana 19.09.2016. u 14:26 sati, obavještavaju se pravne osobe – prijavitelji da je radi potrebe dodatnih provjera pristiglih prijava, prolongirano donošenje konačne odluke Upravnog odbora o dodjeli novčanih potpora pravnim osobama. Donošenje konačne odluke o naprijed navedenom očekuje se do 30.09.2016. te će, s tim u skladu, privremeni rezultati, kao i svi relevantni podaci i informacije, biti objavljena na službenim internetskim stranicama Zaklade dana 30.09.2016., a pripremi i sklapanju Ugovora o dodjeli financijskih sredstava pristupit će se u razdoblju od 03.10.2016. do 07.10.2016.

Zaklada „Hrvatska za djecu“ se ujedno ispričava na ovom nepredviđenom kašnjenju i minimalnom probijanju rokova predviđenih Javnim poziva te moli sve pravne osobe – prijavitelje za strpljenje i razumijevanje.


OBAVIJEST 3 – objavljeno 19.09.2016., 14:26 sati 

Obavještavaju se pravne osobe – prijavitelji da je Povjerenstvo za dodjelu potpora pravnim osobama i za stipendije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) dana 17.09.2016. završilo pregled i ocjenu valjano zaprimljenih prijava za (su)financiranje programa i projekata. Pregled i ocjena prijava vršila se na isti način za sve prijave, sukladno (i) unaprijed utvrđenom obrascu za utvrđivanje (ne)ispunjavanja formalno-pravnih uvjeta i (ii) unaprijed utvrđenom obrascu za ocjenu valjanosti i kvalitete prijavljenih programa / projekata.

Povjerenstvo će tijekom dana 20.09.2016. izraditi konačnu listu pozitivno ocijenjenih prijava i prijedlog programa/projekata za (su)financiranje, a temeljem kojeg prijedloga Povjerenstva će Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) donijeti konačnu odluku o dodjeli novčanih potpora pravnim osobama, sve sukladno točki VII. Odluke Upravnog odbora Zaklade o  objavljivanju javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (KLASA: 023-04/16-01/2; URBROJ: Zaklada HZD/01-16-04, stupila na snagu 25.07.2016.). Donošenje odluke o dodjeli novčanih potpora pravnim osobama predviđeno je do zaključno 21.09.2016. Po donošenju odluke o dodjeli novčanih potpora pravnim osobama, Zaklada će sve relevantne podatke i informacije s tim u svezi objaviti na službenim internetskim stranicama Zaklade do najkasnije 23.09.2016.

Sve pravne osobe čiji program(i) / projekt(i) je pozitivno ocijenjen i za koji je odlučeno da će biti (su)financiran od strane Zaklade temeljem predmetnog Javnog poziva, bit će neposredno kontaktirane od predstavnika Zaklade i pozvane na sklapanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstava – isto je predviđeno u razdoblju od 26.-30.09.2016. te će zaključenje svih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava biti izvršeno u skladu s rokom iz točke VI. (c) Javnog poziva. Pritom podsjećamo pravne osobe na odredbu točke VII. (e) Javnog poziva.

Daljnje postupanje Zaklade nastavlja se u skladu s utvrđenjima Javnog poziva.


OBAVIJEST 2 – objavljeno 07.09.2016., 17:01 sati.

Obavještavaju se pravne osobe – prijavitelji koji do danas još nisu zaprimili elektroničku kopiju podnesene prijave (sve sukladno Obavijesti 1 – objavljenoj dana 01.09.2016., 00:01 sati) da će istu zaprimiti najkasnije tokom četvrtka, 08.09.2016. Razlog kašnjenju su tehničke poteškoće s e-mail računima koje je Zaklada „Hrvatska za djecu“ imala tokom ovog tjedna.

Molimo za strpljenje i razumijevanje.


OBAVIJEST 1 – objavljeno 01.09.2016., 00:01 sati.

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je rok za podnošenje prijava na Javni poziv, objavljen 01.08.2016., istekao dana 31.08.2016. u 23:59:59 sati te od tog trenutka više nije moguće pristupiti elektroničkom obrascu prijave.

Pravne osobe koje su podnijele prijave na ovaj Javni poziv primit će, na e-mail adresu/e navedenu/e u prijavi, elektroničku kopiju prijave za svaku valjano podnesenu prijavu i to do najkasnije 05.09.2016. (zaključno).

Postupak pregleda i ocjenjivanja pristiglih prijava bit će izvršen u roku koji je predviđen točkom V. (a) Javnog poziva te Zaklada „Hrvatska za djecu“ pritom zadržava pravo tražiti pojašnjenja i eventualno dodatnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja navoda iz prijava i/ili priloga prijavi. Iz navedenog razloga, sve pravne osobe koje su podnijele prijave na Javni poziv su ovim putem zamoljene da budu dostupne za kontakt tijekom cjelokupnog trajanja postupka pregleda i ocjenjivanja pristiglih prijava.

Sva eventualna pitanja pravnih osoba koje su podnijele prijave na Javni poziv, kao i druge moguće zainteresirane javnosti, a u svezi ovog Javnog poziva, molimo da budu upućena pisanim putem na e-mail adresu potpore.po@zhzd.hr te će na takve upite biti odgovarano u najkraćem mogućem roku i to direktno pošiljatelju putem povratne elektroničke pošte.


P80:    Molim Vas za pomoć u svezi greške koju mi izbacuje, a vezano za veličinu datoteka. Svjesna sam na veličinu istih, ali ih nisam u mogućnosti smanjiti, stoga Vas molim da mi dozvolite da iste pošaljem. [U nastavku izbrisani detalji o dokumentima.]
(upit postavljen dana 31.08.2016., u 01:38 sati)

O80:   Molimo obratite se Tehničkoj podršci s ovim problemom (info@dcc4web.com). S obzirom da je danas zadnji dan za podnošenje prijava, predlažemo da im žurno postavite upit.
(P80 i O80 objavljeni dana 31.08.2016., u 09:44 sati)


OBAVIJEST 8 – objavljeno 24.08.2016., 17:37 sati 

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji, tj. Zaklada istima potvrđuje kako dozvoljena „starost“ ispod navedenih dokumenata (priloga prijavi) jest kako stoji navedeno uz svakog od njih. Također se ističu još neki dodatni detalji, a o kojima je bilo upita kroz više postavljenih pitanja.

PRILOZI PRIJAVI – SKUPINA A

o    Temeljni akt pravne osobe – prilaže se onaj koji je važeći, tj. na snazi u trenutku podnošenja prijave. Znači, ukoliko imate novi temeljni akt koji je u postupku odobrenja od nadležnih tijela, a isti nije odobren niti je stupio na snagu do trenutka podnošenja prijave na Javni poziv, njega ne prilažete, već samo i isključivo onaj koji je na snazi u trenutku podnošenja prijave.

o    Izvadak iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba prijavitelj – ne smije biti stariji od 30 kalendarskih dana.

o    Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreznih obaveza te obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne smije biti starija od 30 kalendarskih dana.

o    BON-2 – ne smije biti stariji od 30 kalendarskih dana i mora biti izdan za razdoblje od najmanje 180 dana.

o    U slučaju kada se program / projekt provodi s partnerima, Sporazum o suradnji za prijavljeni program / projekt– naziv, forma i sadržaj takvog sporazuma nije propisana Javnim pozivom; prilaže se onaj dokument koji je zaključen između partnera programa / projekta.

o    Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka, sukladno točki II. a, dodatni uvjeti, stavka 4 Javnog poziva – ne smije biti starije od 6 mjeseci i pribavlja se pri Općinskom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta fizičke osobe te se pribavlja za SVE osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – prijavitelja (kako su iste navedene u nadležnom registru), kao i za koordinatora/voditelja programa/projekta.

o    Preporuke za pravnu osobu – prijavitelja – nemaju ograničenu „starost“, ali bi idealno iste trebale biti blizu dana podnošenja prijave.


OBAVIJEST 7 – objavljeno 09.08.2016., 15:51sati

Vezano za Pripremnu radionicu br. 2 (u daljnjem tekstu: Radionica br. 2), obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji kako slijedi.

Radionica br. 2 održat će se u srijedu, 17. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:30 sati, u Hotelu International (HR-10000 Zagreb, Miramarska 24, tel. +385 1 6108 800).

Osobna registracija vršit će se u razdoblju od 10:15 – 10:30 sati. Predviđeno trajanje radionice je do približno 16:00 sati, uključivo pauzu za osvježenje u vremenu od približno 13:00 – 13:30 sati.

Radi valjane organizacije, prijava na Radionicu br. 2 je obavezna i to elektroničkom poštom na e-mail adresu potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu br. 2 – 17.08.2016.“ te je prijavu potrebno izvršiti do najkasnije utorka, 16. kolovoza 2016. godine, 12:00 sati.

Radi ograničenja prostora, svaka pojedina zainteresirana pravna osoba – prijavitelj u mogućnosti je prijaviti najviše 2 fizičke osobe koje će u njezino ime prisustvovati Radionici br. 2.

U prijavi (e-mail poruci) je potrebno navesti samo broj osoba koje se prijavljuju za prisustvovanje na Radionici br. 2, dok druge osobne podatke o sudionicima nije potrebno navoditi (npr. Prijavljujemo na Radionicu br. 2 ukupno 2 osobe ili Prijavljujemo na Radionicu br. 2 ukupno 1 osobu), jer će se svaki sudionik Radionice br. 2 upisati u evidenciju i potpisati prilikom osobne registracije. 

Molimo da ne upućujete prijavu ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati, odnosno ukoliko imate potrebu otkazati prethodno poslanu prijavu molimo da to učinite u ovdje naznačenom roku prijave.


OBAVIJEST 6 – objavljeno 09.08.2016., 15:49 sati 

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da se pojam osigurani godišnji prihod, koji se primarno spominje u točki IV. Javnog poziva, odnosi na osigurani godišnji prihod pravne osobe – prijavitelja, a ne na osigurani godišnji prihod programa / projekta koji se prijavljuje. Ova obavijest se postavlja iz razloga pitanja postavljenog od strane jednog od sudionika na Radionici br. 1 održanoj dana 03.08.2016.


OBAVIJEST 5 – objavljeno 04.08.2016., 16:26 sati 

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da se troškovi u Troškovniku programa / projekta mogu iskazati i u neto i u bruto iznosu. Javni poziv nije postavio ograničenja u tom smislu. U slučaju kada pravna osoba – prijavitelj nije navela (i) da li su troškovi prikazani u neto ili bruto iznosu (s ili bez PDV-a / s porezima i davanjima ili bez poreza i davanja), i/ili (ii) da li pravna osoba – prijavitelj od Zaklade „Hrvatska za djecu“ traži (su)financiranje u neto ili bruto iznosu (s ili bez PDV-a / s porezima i davanjima ili bez poreza i davanja), Zaklada će smatrati da su troškovi prikazani u dostavljenom Troškovniku programa / projekta konačni, odnosno da su to (i) ukupni troškovi programa / projekta, i (ii) ukupni troškovi koji se traže od Zaklade te će, između ostalog, sukladno takvom stavu donijeti odluku o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti programa / projekta za (su)financiranje.


OBAVIJEST 4 – objavljeno 03.08.2016., 17:52 sati

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da je formulacija i terminologija teksta Javnog poziva korištena prilikom utvrđivanja krajnjih korisnika programa i projekata (točka III. (e) Javnog poziva) ispravna te da se u potonjem dijelu tog teksta uistinu radi o prebivalištu, a ne boravištu na području Republike Hrvatske. Ova obavijest se postavlja iz razloga pitanja postavljenog od strane jednog od sudionika na Radionici br. 1 održanoj dana 03.08.2016.


OBAVIJEST 3 – objavljeno 02.08.2016., 15:25 sati

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da vrijednosti indeksa razvijenosti (VIR) područja jedinica lokalne samouprave (vezano za točku V. (c) stavka 2) Javnog poziva) mogu pronaći u koloni „Indeks razvijenosti“ u dokumentu postavljenom na linku https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//arhiva/Regionalni%20razvoj//Vrijednosti%20indeksa%20razvijenosti%20i%20pokazatelja%20za%20izra%C4%8Dun%20indeksa%20razvijenosti%20na%20lokalnoj%20razini%202013..pdf
(preuzeto s: https://razvoj.gov.hr/).


OBAVIJEST 2 – objavljeno 02.08.2016., 14:40 sati

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da Prilog prijavi iz točke VII. (e), skupina A, stavka (iv) Javnog poziva – „Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreznih obaveza te obaveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje“ ne smije biti starija od 30 (trideset) kalendarskih dana.


OBAVIJEST 1 – objavljeno 01.08.2016., 00:01 sati

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe – prijavitelji da će se pripremne radionice iz točke VIII. (b) Javnog poziva održati u Zagrebu sukladno sljedećim detaljima:

1)     Pripremna radionica br. 1 (u daljnjem tekstu: Radionica br. 1)

Radionica br. 1 održat će se u srijedu, 03. kolovoza 2016. godine, s početkom u 10:00 sati, u Hotelu International (HR-10000 Zagreb, Miramarska 24, tel. +38516108800). Osobna registracija vršit će se u razdoblju od 09:30 – 10:00 sati. Predviđeno trajanje radionice je do približno 14:30/15:00 sati, uključivo pauzu za osvježenje od 30 minuta.

Radi valjane organizacije, prijava na radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-mail adresu potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu br. 1 – 03.08.2016.“; prijavu je potrebno izvršiti do najkasnije utorka, 02. kolovoza 2016. godine 17:00 sati. Radi ograničenja prostora, svaka pojedina zainteresirana pravna osoba – prijavitelj u mogućnosti je prijaviti najviše 2 fizičke osobe koje će u njezino ime prisustvovati Radionici br. 1.

U prijavi (e-mail poruci) je potrebno navesti samo broj osoba koje se prijavljuju za prisustvovanje na Radionici br. 1, dok drugi osobni podaci o istima nije potrebno navoditi (npr. Prijavljujemo na Radionicu br. 1 ukupno 2 osobe ili Prijavljujemo na Radionicu br. 1 ukupno 1 osobu), jer će se svaki sudionik Radionice br. 1 morati upisati u evidenciju i potpisati prilikom osobne registracije.

Molimo da ne upućujete prijavu ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati, odnosno ukoliko imate potrebu otkazati prethodno poslanu prijavu molimo da to učinite u ovdje naznačenom roku prijave.

Sudjelovanje na Radionici br. 1 je besplatno, dok trošak dolaska na istu (trošak prijevoza) snosi pravna osoba.

 

2)     Pripremna radionica br. 2 (u daljnjem tekstu: Radionica br. 2) 

Radionica br. 2 održat će se u srijedu, 17. kolovoza 2016. godine s početkom u 10:00 sati, dok će ostali detalji o mjestu održavanja biti pravovremeno objavljeni.

Radi valjane organizacije, prijava na radionicu je obavezna i to elektroničkom poštom na e-mail adresu potpore.po@zhzd.hr, uz obavezni naslov poruke „Prijava na Radionicu br. 2 – 17.08.2016.“; prijavu je potrebno izvršiti do najkasnije utorka, 16. kolovoza 2016. godine 12:00 sati. Radi ograničenja prostora, svaka pojedina zainteresirana pravna osoba – prijavitelj u mogućnosti je prijaviti najviše 2 fizičke osobe koje će u njezino ime prisustvovati Radionici br. 2.

U prijavi (e-mail poruci) je potrebno navesti samo broj osoba koje se prijavljuju za prisustvovanje na Radionici br. 2, dok drugi osobni podaci o istima nije potrebno navoditi (npr. Prijavljujemo na Radionicu br. 2 ukupno 2 osobe ili Prijavljujemo na Radionicu br. 2 ukupno 1 osobu), jer će se svaki sudionik Radionice br. 2 upisati u evidenciju i potpisati prilikom osobne registracije.

Molimo da ne upućujete prijavu ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati, odnosno ukoliko imate potrebu otkazati prethodno poslanu prijavu molimo da to učinite u ovdje naznačenom roku prijave.

Sudjelovanje na Radionici br. 2 je besplatno, dok trošak dolaska na istu (trošak prijevoza) snosi pravna osoba.

Svi dokumenti izrađeni i objavljeni ovdje za potrebe predmetnog Javnog poziva, a naročito tekst Javnog poziva, nacrt Ugovora o dodjeli financijskih sredstava, predložak Detaljnog prikaza programa / projekta i predložak Troškovnika programa / projekta, predstavljaju vlasništvo Zaklade „Hrvatska za djecu“. U pojedinim svojim dijelovima odnosni dokumenti predstavljaju autorsko djelo, sve s obzirom na činjenicu da odstupaju od uniformiranih obrazaca koji se primjenjuju u istim ili sličnim slučajevima. Odnosni dokumenti su namijenjeni ispunjavanju svrhe i uvjeta ovdje objavljenog Javnog poziva te se njima može svatko koristiti, ali samo i isključivo za potrebe ovog Javnog poziva i s njime povezanih stvari. Zabranjeno je korištenje u druge svrhe osim za potrebe ovog Javnog poziva i/ili kopiranje i/ili bilo kakva distribucija odnosnih dokumenata u elektroničkom (web stranice i dr.) i/ili papirnatom obliku bez prethodnog dopuštenja Zaklade „Hrvatska za djecu“. Svako korištenje odnosnih dokumenata protivno gornjim navodima, povreda je autorskih prava Zaklade „Hrvatska za djecu“ sukladno Zakonu o autorskim pravima, a počinitelj/i takve aktivnosti podliježe/u kaznenoj odgovornosti koja je regulirana Kaznenim zakonom Republike Hrvatske.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann