Javni poziv – Sveukupni rezultati

8
stu.

Obavještava se sveukupno zainteresirana javnost o sveukupnim rezultatima provedenog Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: Javni poziv), objavljenog 01. kolovoza 2016. godine na službenim internetskim stranicama Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada); ovi rezultati se objavljuju sukladno obvezi Zaklade iz točke IX. (g) Javnog poziva i to kako slijedi u nastavku. Detaljnije informacija o Javnom pozivu moguće je pronaći u sklopu rubrike Natječaji (Otvoreni (prošli) javni pozivi / natječaji – Javni poziv za podnošenje prijava … 01.08.2016.)

Zaklada je dana 01. kolovoza 2016. godine u 00:00:01 sati objavila Javni poziv te su se prijave po istom zaprimale do zaključno 31. kolovoza 2016. godine 23:59:59 sati. Javni poziv je bio objavljen na službenim internetskim stranicama Zaklade i Ureda za udruge Vlade RH te je Zaklada ujedno poslala pravovremenu e-mail obavijest o istom svim jedinicama lokalne i područne samouprave kako bi iste mogle informirati zainteresiranu lokalnu javnost o objavi Javnog poziva.

Javni poziv bio je u potpunosti elektroničke prirode te su se prijave mogle uputiti / dostaviti Zakladi elektroničkim putem, ispunjavanjem elektroničkog obrasca koji je bio objavljen u sklopu Javnog poziva, sve sukladno uvjetima Javnog poziva. Prijave koje su Zakladi dostavljene poštanskim putem i/ili osobno i/ili e-mailom, nisu se razmatrale u niti kojem pogledu, sve sukladno odredbi točke I. (h) Javnog poziva.

Zaklada je u svrhu što bolje pripreme i pružanja pomoći pravnim osobama za uspješno podnošenje prijava na predmetni Javni poziv (i) organizirala ukupno 2 (dvije) pripremne radionice, dana 03. i 17. kolovoza 2016. godine, sve sukladno točki VIII. (b) Javnog poziva, te je (ii) ažurno i žurno organizirala odgovaranje na postavljena pitanja tijekom trajanja roka za prijavu, sve sukladno točki VIII. (a) Javnog poziva.

Sukladno točki IX. (d), a radi osiguranja transparentnosti postupka i onemogućavanja bilo kakvog utjecanja bilo koje fizičke i/ili pravne osobe na prijave i na postupak podnošenja prijava, uvid u prijave je bio omogućen predstavnicima Zaklade i članovima Povjerenstva tek po isteku roka za podnošenje prijava, odnosno od 02. rujna 2016. godine na dalje; kako se radi o potpuno elektroničkom natječaju gdje je sve jasno dokumentirano i zabilježeno, nije postojala niti najmanja mogućnost utjecanja i/ili mijenjanja bilo kojeg dijela prijava koje su bile podložne postupku ocjenjivanja čime je osigurana maksimalna razina transparentnosti i uređenosti postupka natjecanja za (su)financiranje.

Zaklada je temeljem predmetnog Javnog poziva valjano zaprimila ukupno 107 (stotinu sedam) prijava koje su bile razmatrane i ocjenjivane. Od 107 prijava, njih 65 (šezdeset pet) nije valjano ispunilo formalno-pravne uvjete Javnog poziva te su iste stoga ocijenjene kao neprihvatljive, tj. iste nisu dalje razmatrane, njih 17 (sedamnaest) je ispunilo formalno-pravne uvjete Javnog poziva, ali su ocijenjene negativno, odnosno za programe i projekte iz tih prijava je odlučeno da nisu prihvatljivi za (su)financiranje te, konačno, njih 25 (dvadeset pet) je ocijenjeno pozitivno i odobreno za (su)financiranje od strane Zaklade.

Zaklada je kasnila s pojedinim (ne svim!) aktivnostima u završnoj fazi Javnog poziva, za što se ujedno ispričava svim pravnim osobama, sve iz razloga što su se iz određenih razloga na strani Povjerenstva morale izvršiti dodatne provjere pristiglih prijava (i njima priložene dokumentacije) te je navedeno uzrokovalo manje kašnjenje u smislu ispunjavanja rokova iz Javnog poziva u njegovoj završnoj fazi. Unatoč navedenom, Upravni odbor Zaklade je, na sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. godine, donio odluku o (ne)prihvaćanju prijava za (su)financiranje od strane Zaklade, odnosno o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama čije su prijave pozitivno ocijenjene u sklopu provedenog Javnog poziva. Slijedom toga, Zaklada je na svojim službenim internetskim stranicama objavila rezultate takve odluke 11. listopada 2016. godine te pristupila poduzimanju potrebnih radnji s tim u svezi. Zaklada je, tako, u razdoblju od 12. – 13. listopada 2016. godine sklopila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava s onim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene pozitivno, a koje pravne osobe imaju sjedište u Zagrebu ili u bližoj okolici Zagreba, dok je s preostalim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene pozitivno sklopila Ugovore o dodjeli financijskih sredstava u razdoblju od 19. do 25. listopada 2016. godine. Ugovoreni iznosi financijskih sredstava po sklopljenim ugovorima isplaćeni su u razdoblju od 14. do 31. listopada 2016. godine. Preostalim pravnim osobama, čije prijave su ocijenjene negativno ili kao neprihvatljive, Zaklada je u međuvremenu uputila e-mail obavijesti o istom i to prema većini takvih pravnih osoba, dok će manjem broju istih koji još nisu zaprimili takvu e-mail obavijest istu poslati tijekom ovog tjedna, odnosno do najkasnije 14. studenog 2016. godine.

Zaklada je tijekom proteklih dana zaprimila nekoliko prigovora i/ili upita za pojašnjenjima od strane pravnih osoba čije su prijave ocijenjene negativno ili kao neprihvatljive te će na iste biti odgovoreno tijekom ovog tjedna, odnosno do najkasnije 14. studenog 2016. godine.

Zaklada je temeljem predmetnog Javnog poziva dodijelila ukupno 1.992.314,23 kuna za ukupno 25 programa i projekata, sve sukladno ovdje objavljenim sveukupnim rezultatima.

Zaklada se svima ispričava na manjem kašnjenju u odnosu na pojedine rokove propisane Javnim pozivom i ujedno se zahvaljuje na razumijevanju i strpljenju.

Za sva eventualna pitanja, ljubazno molimo koristite adresu elektroničke pošte potpore.po@zhzd.hr.

U nastavku dajemo sveukupne rezultate provedenog Javnog poziva te će isti ujedno biti objavljeni i na službenim internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade RH tijekom predstojećih dana.

SVEUKUPNI REZULTATI JP20160801

SVEUKUPNI REZULTATI JP20160801 – POZITIVNO OCIJENJENI I UGOVORENI PROGRAMI / PROJEKTI

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann