Pitanja i odgovori


Poštovani, imam upit u vezi objavljenog Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od 13.5.2019. U Javnom pozivu navedeno je da je prihvatljiv prijavitelj - organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve i druge neprofitne organizacije) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji. Sukladno navedenom, molim Vas pojašnjenje da li je prihvatljiv prijavitelj Teniski klub koji radi sa sljedećim ciljnim skupinama: darovita djeca i mladi, djeca- opća populacija, djeca do 14 god, djeca od 14 do 18 godina, mladi, roditelji itd. ? Područje djelovanja Teniskog kluba je razvitak i unapređivanje teniskog športa, sudjelovanje u sportskim natjecanjima, organiziranje i provođenje treninga, poticanje međusobnog razumijevanja i usvajanja etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom itd.
(Upit postavljen dana 16.05.2019., u 10:41 sati)

Sukladno točki I. (d) Javnog poziva Zaklada želi podržati rad pravnih osoba čije su aktivnosti, odnosno programi i projekti usklađeni sa svrhom Zaklade. Nastavno na naprijed navedeno, pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su: (i) organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve i druge neprofitne organizacije) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji (ii) pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti (iii) javne ustanove (iv) tijela državne uprave (v) tijela jedinica lokalne samouprave (vi) tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Napominjemo da nismo upoznati s pravnim statusom predmetnog teniskog kluba, niti sa svrhom kluba navedenom u Statutu, no obzirom na navedeno u upitu, da se naslutiti da su aktivnosti kluba u skladu sa svrhom Zaklade, odnosno da ste osnovani za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti, te sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji. Prema gore navedenom, ulazite u kategoriju pravnih osoba koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva, a sve bez da pritom prejudiciramo odluku Povjerenstva.

(Odgovor je objavljen dana 17.05. 2019. u 15:13 sati.)

Poštovani! Imamo nekoliko pitanja vezano za ovaj javni poziv. 1. Da li je u sklopu poziva, budući da nam velik broj djece nažalost, do izgradnje novog vrtića, ne uspijeva biti upisano u vrtić, pa čak niti svi predškolci, da li je prihvatljivo dodatno preurediti prostor i zaposliti jednu dadilju ili odgajateljicu isključivo za djecu koja nisu upisana u redovan program vrtića zbog nedostatka mjesta, za aktivnosti u popodnevnim satima u postojećem vrtiću, ili pak jutarnji program u dislociranom objektu koji bi se u tu svrhu uredio? 2. Da li je trošak plaće 1-2 odgajateljice, trošak potrebne opreme i sufinanciranja boravka djeteta prihvatljiv trošak? 3. Koliko može biti maksimalan iznos vrijednosti projekta od kojeg bi se onda iz javnog poziva sufinanciralo 100.000,00 a ostatak bi sufinancirala općina. Dakle koliko ukupna vrijednost smije prelaziti tih 100.000,00 kn?
(Upit postavljen dana 21.05.2019., u 09:50 sati)

 1. Sukladno točki III. (c) Javnog poziva aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. U svezi s izloženim slučajem, nismo u mogućnosti prejudicirati stav i odluku Povjerenstva Zaklade „Hrvatska za djecu“ koje će pregledavati i evaluirati prijave koje pristignu temeljem tekućeg Javnog poziva. Ukoliko se odlučite prijaviti projekt po istaknutoj osnovi morate u dokumentu Detaljan prikaz programa/projekta svakako nedvojbeno prikazati i obrazložiti neposredne i posredne koristi za krajnje korisnike i važnost takvog projekta, a temeljem čega će onda Povjerenstvo odlučivati o takvoj prijavi. Napominjemo, pod troškove programa/projekta ne mogu se pod troškove projekta navesti (odnosno priznati) troškovi redovitog rada vrtića ili nekog njegovog programa, neovisno o izvoru financiranja takvih troškova.
 2. Možete tražiti (su)financiranje navedenih stavaka, ali Zaklada ne može prejudicirati odluku Povjerenstva u konkretnom slučaju, što se tiče uvjeta Javnog poziva moguće je (su)financiranje takve vrste troškova. Navedeni troškovi moraju biti povezani sa sadržajem i ciljevima programa/projekta. Treba obratiti pozornost na odredbu Javnog poziva da stavke za koje pravna osoba – prijavitelj naznači da traži (su)financiranje od strane Zaklade ne mogu biti prethodno ili kasnije (su)financirane iz vlastitih i/ili drugih izvora, odnosno pravna osoba – prijavitelj prilikom planiranja programa/projekta i njegovog Troškovnika mora osigurati da ne postoji i da ne dođe do dvostrukog financiranja pojedinih stavki. Sve podložno tome da je potreba rada u okviru programa/projekta valjano obrazložena i da ne postoji dvostruko financiranje za isti rad (znači da se jasno može vidjeti razlika između rada obavljanog u vrtiću i rada predviđenog za potrebe programa/projekta). Napominjemo da je u točki IV. (f) i (g) Javnog poziva obrazloženo koji su troškovi prihvatljivi odnosno neprihvatljivi. Skrećemo pozornost na odredbu iz točke IV. (h) Javnog poziva kojom je propisano da se bruto II troškovi plaća zaposlenika koji mogu biti priznati za potrebe ovog Javnog poziva ograničavaju na najviše 20 % ukupnih financijskih sredstava koja se potražuju od Zaklade „Hrvatska za djecu“.
 3. Točkom IV. (a) definirano je da će Zaklada (su)financirati program/projekt pravne osobe u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna i nula lipa), odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna i nula lipa). Sukladno tome, Javnim pozivom nije definiran maksimalan iznos cjelokupne vrijednosti programa/projekta, dakle ukupna vrijednost programa/projekta smije prelaziti tih 100.000,00 kn.

(Odgovor je objavljen dana 22.05. 2019. u 13:40 sati.)

Poštovani, poštovana, organizacija trenutno provodi program koji je sufinanciran sredstvima Zaklade Hrvatske za djecu sa rokom završetka 31.08.2019. godine. Organizacija vodi transparentno poslovanje te je Zaklada bila u nadzoru na kojem je utvrđeno da se sve provodi u skladu s opisanim programom no kako do trenutka prijave na otvoreni poziv program neće biti završen niti završni izvještaj dostavljen, možemo li se i dalje prijaviti? Zanima nas da li je organizacija prihvatljiva za prijavu na trenutni natječaj ili ulazi u opis članka II. d) Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata: Pravne osobe koje žele ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva, a koje su u bilo kojem trenutku od osnivanja Zaklade do dana objave ovog Javnog poziva od Zaklade primile bilo koju vrstu potpore, odnosno ostvarile (su)financiranje bilo kojeg programa i/ili projekta kojemu su bile nositelj, moraju imati uredno ispunjene sve dospjele financijske obveze prema Zakladi, odnosno ukoliko za takve pravne osobe postoje određene dospjele nepodmirene financijske obveze po ranije sklopljenim ugovorima iste moraju biti uredno podmirene i zaključene do najkasnije 28. lipnja 2019. godine.
(Upit postavljen dana 21.05.2019., u 12:31 sati)

To što program koji organizacija provodi nije završen i to što završni izvještaj nije podnesen, ne znači da imate nepodmirene financijske obveze prema Zakladi. Trenutno, ne postoje dospjele nepodmirene financijske obveze Vaše organizacije prema Zakladi po ranije sklopljenim ugovorima. Sukladno navedenom, možete se prijaviti na aktualni Javni poziv. Napominjemo, da Zaklada temeljem točke II. (d) zadržava pravo ne sklopiti ugovor o dodjeli financijskih sredstava s pravnom osobom – prijaviteljem u slučaju ako/kada prijava iste u sklopu ovog Javnog poziva bude eventualno pozitivno ocijenjena i odobrena za (su)financiranje, ako se naknadno utvrdi da u razdoblju do 28. lipnja 2019. nisu uredno ispunjene sve dospjele financijske obveze prema Zakladi, odnosno ukoliko za takve pravne osobe postoje određene dospjele nepodmirene financijske obveze po ranije sklopljenim ugovorima.

(Odgovor je objavljen dana 22.05. 2019. u 13:42 sati.)

Poštovani, imam pitanje u vezi Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 13.5.2019, konkretnije vezano za prihvatljive prijavitelje. Registrirani smo kao udruga kojoj u Statutu kao ciljana skupina stoje gluhoslijepe osobe i njihove obitelji, a u našem području djelovanja su, između ostalog, obrazovanje, znanost i istraživanje, socijalna djelatnost, ljudska prava i slično. Iako u Statutu nisu istaknuta djeca kao posebna skupina, već smo usmjereni na cijelu populaciju gluhoslijepih osoba (uključujući i djecu), naše aktivnost jasno ukazuju da smo usmjereni na pitanje zaštite dječjih prava i njihove dobrobiti. Kontinuirano se zalažemo za kvalitetnu podršku prevoditelja gluhoslijepoj, gluhoj i nagluhoj djeci u obrazovnom sustavu, prvi smo osigurali prevoditelja znakovnog jezika djeci u vrtiću i u osnovnoj školi, predsjednica udruge dobila je Nagradu za promicanje prava djeteta od Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, provodimo obrazovni program hrvatskog znakovnog jezika za mlade i razne druge aktivnosti. Spadamo li u prihvatljive prijavitelje s obzirom na to da nemamo izdvojenu i istaknutu populaciju djece kao ciljanu skupinu, ali aktivno djelujemo za njihovu dobrobit i prava već 25 godina? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru!
(Upit postavljen dana 22.05.2019., u 11:36 sati)

Sukladno točki I. (d) Javnog poziva Zaklada želi podržati rad pravnih osoba čije su aktivnosti, odnosno programi i projekti usklađeni sa svrhom Zaklade. Nastavno na naprijed navedeno, pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su: (i) organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve i druge neprofitne organizacije) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji (ii) pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti (iii) javne ustanove (iv) tijela državne uprave (v) tijela jedinica lokalne samouprave (vi) tijela jedinica područne (regionalne) samouprave. Sukladno navedenom, ulazite u kategoriju pravnih osoba koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva, a sve bez da pritom prejudiciramo odluku Povjerenstva. Ukazujemo na točku I. (b) Javnog poziva Zaklade koja navodi da predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koji su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva. Nastavno na to, od presudne je važnosti da u dokumentu Detaljan prikaz programa/projekta svakako nedvojbeno prikažete i obrazložiti neposredne i posredne koristi programa/projekta za krajnje korisnike djecu i mlade te važnost projekta, a temeljem čega će onda Povjerenstvo odlučivati o takvoj prijavi.

(Odgovor je objavljen dana 22.05.2019., u 14:52 sati)

Poštovani! Zanima me informacija vezana uz natječaj "Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata" na koji se namjeravamo prijaviti. Mogu li bespovratna sredstava koja se traže prema ovom Natječaju biti financirana u 100%-om iznosu od strane zaklade? Lijep pozdrav!
(Upit postavljen dana 29.05.2019., u 11:01 sati)

Sukladno točkama IV. (a) i (b) Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati 1 program/projekt pravne osobe u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn, te svaka pravna osoba ima pravo, prijaviti najviše 1 program/projekt do ukupnog iznosa koji potražuje od Zaklade od najviše 100.000,00 kn. Iz navedenog proizlazi da pravna osoba prijavitelj može putem ovog natječaja prijaviti program/projekt za koji potražuje od Zaklade sredstva za financiranje programa/projekta u cjelokupnom iznosu (100%). Naime, ovim Javnim pozivom nisu propisana ograničenja vezana za postotak financiranja programa/projekta od strane Zaklade na način kako je opisano u upitu.

(Odgovor je objavljen dana 30.05.2019., u 14:52 sati)

Poštovani! Zanima me informacija vezana uz natječaj "Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata" na koji se namjeravamo prijaviti. Mogu li bespovratna sredstava koja se traže prema ovom Natječaju biti financirana u 100%-om iznosu od strane zaklade? Lijep pozdrav!
(Upit postavljen dana 29.05.2019., u 11:21 sati)

Temeljem točki IV. (a) i (b) Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati 1 program/projekt pravne osobe u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn, odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn, te svaka pravna osoba ima pravo, prijaviti najviše 1 program/projekt do ukupnog iznosa koji potražuje od Zaklade, od najviše 100.000,00 kn. Iz navedenog proizlazi da pravna osoba prijavitelj može putem ovog natječaja može prijaviti program/projekt za koji potražuje od Zaklade sredstva za financiranje programa/projekta u cjelokupnom iznosu (100%). Naime, ovim Javnim pozivom nisu propisana ograničenja vezana za postotak financiranja programa/projekta od strane Zaklade na način kako je opisano u upitu.

(Odgovor je objavljen dana 30.05.2019., u 14:54 sati)

Poštovani, prema uputama koje smo jučer na radionici dobili, u prilogu šaljem Ispis iz Registra udruga na dan 29.05.2019, te molim potvrdu da li je ovaj dokument relevantan i da li zadovoljava kriterije provjere budući da ne postoji ovjera dokumenta. Prema obrascu Kontrolna lista, to bi bio dokument pod rednim brojem 2. Zahvaljujem na odgovoru.
Uz upit je dostavljen privitak: elektronički Ispis iz Registra udruga.
(Upit postavljen dana 29.05.2019., u 13:16 sati)

Sukladno točki VII. (c) Javnog poziva svi prilozi koji se pribavljaju i učitavaju uz prijavu trebaju biti elektronička preslika (skenirana kopija) originala dokumenta. Pojam „original dokumenta“ za potrebe ovog Javnog poziva podrazumijeva da je odnosni dokument valjano ovjeren (datiran, potpisan, pečatiran) od nadležnog tijela i/ili odgovorne osobe. U slučaju da su traženi prilozi dostupni u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka, isti se mogu dostaviti i u obliku ispisa odgovarajuće elektroničke baze podataka. Sukladno potonjem, zaključujemo da je priloženi dokument relevantan i prihvatljiv za potrebe ovog natječaja. Dodatno napominjemo da Izvadak iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba – prijavitelj, ne smije biti stariji od 30 (trideset) kalendarskih dana na dan podnošenja prijave na Javni poziv. Radi izbjegavanja nesporazuma, naglašavamo da dokumenti BON-2/SOL-2moraju biti valjano datirani, potpisani i pečatirani od nadležnog tijela.

(Odgovor je objavljen dana 30.05.2019., u 14:56 sati)

Poštovani, U prijavi za projekt trebamo priložiti preporuku, možete li nam odgovoriti od koga možemo dobiti preporuke.
(Upit postavljen dana 31.05.2019., u 10:47 sati)

Sukladno točki VII. (e) A – dokumenti koji se pribavljaju, između ostalog, potrebno je dostaviti Pisana/e preporuka/e za pravnu osobu – prijavitelja od sadašnjih i/ili prošlih poslovnih i/ili projektnih partnera. Kako proizlazi iz teksta natječaja preporuke trebaju biti od fizičke/ih i/ili pravne/ih osobe/a s kojima ste u prošlosti ostvarili suradnju bilo poslovnu, bilo suradnju u provedbi projekta. Napominjemo da preporuka ne smije biti starija od 2 (dvije) godine na dan podnošenja prijave na Javni poziv.

(Odgovor je objavljen dana 31.05.2019., u 14:43 sati)

Poštovani, ovim Vas putem kontaktiramo u svezi objavljenog Javnog poziva Zaklade Hrvatska za djecu za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata KLASA: 552-01/19-02/01, URBROJ: ZHZD/02-19-01 od 17. travnja 2019. godine, a koji je otvoren do 14. lipnja 2019. godine. (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) je po potpisu Ugovora o financiranju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi….., postala korisnicom Podmjere 7.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske „Ulaganja u pokretanje………za projekt „Dogradnja i djelomična adaptacija zgrade dječjeg vrtića“. Sveukupna vrijednost sufinancirane investicije, koja uključuje dogradnju, adaptaciju postojećih prostorija i opremanje unutarnjih i vanjskih prostora zgrade, iznosi XX kuna s uključenim PDV-om, a očekivano sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja iznosi XX kuna (80% vrijednosti prihvatljivih troškova investicije). Kako vlastiti udio sufinanciranja projekta (20% cjelokupne vrijednosti) iznosi XX kuna, a predstavlja veliki financijski izdatak za (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje), željeli bismo naš projekt prijaviti na Javni poziv Zaklade Hrvatska za djecu i tražiti sufinanciranje istoga projekta u visini od XX kuna, jer smatramo da su ciljevi našeg projekta u liniji sa ciljevima Javnog poziva. Kako ima još malo vremena do isteka roka za dostavu prijave, a radi što kvalitetnije pripreme dokumentacije, molim Vas da nam u što kraćem roku dostavite Vaš odgovor na sljedeća pitanja:
 1. Da li je dozvoljeno poslati prijavu kojom se traži dodjela potpore za pokrivanje vlastitog udjela sufinanciranja projekta za kojeg je dodijeljena potpora iz gore navedenog EU fonda?
 2. Da li se može tražiti potpora za projekt čije će se financiranje realizirati putem kredita, a ne izravnim plaćanjem?
 3. Da li je nužno da se u sklopu prijave dostavi Uvjerenje o nekažnjavanju i BON2? Kako je (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) jedinica lokalne samouprave, nismo nikada do sada tražili od nadležnih institucija izdavanje takvih isprava i ne znamo da li je to opće moguće.
 4. Kako je uvjet poziva da korisnici budu isključivo djeca i mladi, a (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) je u projektnoj prijavi za podmjeru 7.4.1. navela da će ciljne skupine u slučaju dogradnje vrtića biti, osim djece, i odgojitelji i roditelji, pitamo se da li bi to bio problem za dodjelu potpore iz predmetnog Javnog poziva?
 5. Mi bi našu investiciju prijavili kao „projekt“, a ne kao „program“. Da li bi bio problem u slučaju da projektne aktivnosti započinju prije 01.10.2019. (u tijeku je javna nabava za radove)? Da li se ograničenje po pitanju rokova projekta odnose samo na dio troškova koji bi se podmirili iz programa Zaklade?
 6. Da li se u troškovniku moraju navesti svi troškovi projekta (u našem slučaju: XX kn) ili da tablicu u excelu ispunimo samo za dio projekta za kojeg se traži sufinanciranje (100.000,00 kn)?
(Upit postavljen dana 03.06.2019., u 10:17 sati)

 1. Kako i sam naziv javnog poziva navodi, Javni poziv se odnosi na financiranje i sufinanciranje programa i projekata. Sukladno točki IV. Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati 1 (jedan) program/projekt pravne osobe u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn (deset tisuća kuna i nula lipa), odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 100.000,00 kn (sto tisuća kuna i nula lipa). Primjerice, pravna osoba ABC je prijavila projekt ukupne vrijednosti 750.000,00 kuna, ali za njega ista može zatražiti sufinanciranje od strane Zaklade u iznosu od najmanje 10.000,00 kuna, odnosno najviše 100.000,00 kuna, uvažavajući pritom utvrđenja u točki IV. stavke (c) do (f) ovog Javnog poziva, dok će preostali iznos programa/projekta sufinancirati iz vlastitih i/ili drugih izvora. Javni poziv ne uvjetuje i ne definira izvore vlastitog financiranja odnosno druge izvore iz kojih se financira iznos iznad iznosa potraživanog putem prijave, a koji je potreban za provedbu projekta/programa. Treba obratiti pozornost na odredbu Javnog poziva da stavke za koje pravna osoba – prijavitelj naznači da traži (su)financiranje od strane Zaklade ne mogu biti prethodno ili kasnije (su)financirane iz vlastitih i/ili drugih izvora, odnosno pravna osoba – prijavitelj prilikom planiranja programa/projekta i njegovog Troškovnika mora osigurati da ne postoji i da ne dođe do dvostrukog financiranja pojedinih stavki, a što se posebno odnosi na sprječavanje mogućnosti dvostrukog financiranja pojedinih stavki financijskim sredstvima iz javnih izvora. Sve podložno tome da je potreba rada u okviru programa/projekta valjano obrazložena i da ne postoji dvostruko financiranje za isti rad.
 2. Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti, odgovaramo da smo dojma kako se u ovom slučaju može realizirati financiranje putem kredita. Takva sredstva (realizirana putem kredita) ćete u troškovniku onda prikazati kao vlastiti izvor financijskih sredstava. Naime, kako smo naveli u prethodnom odgovoru, Javni poziv ne uvjetuje i ne definira izvore vlastitog financiranja odnosno druge izvore iz kojih se financira iznos iznad onog potraživanog putem prijave, a koji je potreban za provedbu projekta/programa. Napominjemo da su kamate i redovne bankarske naknade, vrste troškova koje se ne će (su)financirati, usmjeravano Vas na točku IV. (f) i (g) Javnog poziva u kojoj je pobliže obrazloženo koji su troškovi prihvatljivi odnosno neprihvatljivi.
 3. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak, za pravnu osobu – prijavitelja i BON-2 / SOL-2 za razdoblje od prethodnih najmanje 6 (šest) mjeseci, oboje ne starije od 30 (trideset) kalendarskih dana na dan podnošenja prijave na Javni poziv, čine sastavni dio prijave na Javni poziv, te ih je nužno priložiti uz prijavu da bi ista ispunjavala formalno-pravne uvjete. Predmetne isprave izdaju se i za jedinice lokalne i područne samouprave.
 4. Sukladno točki III. (c) Javnog poziva aktivnosti i svrha programa/projekata za koje se temeljem ovog Javnog poziva traži (su)financiranje od strane Zaklade moraju biti usmjereni na promicanje dobrobiti osobnih i imovinskih prava djece te osnaživanje obitelji u situacijama različitih socijalnih, zdravstvenih, odgojnih i obrazovnih potreba djece, odnosno na podupiranje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih, vjerskih i drugih sadržaja od vitalne važnosti za rast i razvoj djece i mladih. S obzirom da su djeca vrtićke dobi nedvojbeno i nužno vezane za roditelje te mogućnost podrške istima bez prisutnosti i sudjelovanja roditelja i odgajatelja u ovom slučaju nije moguća iz objektivnih razloga, a podložno tome da valjano obrazložite svoj program/projekt i neposrednu/posrednu korist istog za djecu, takav projekt bi trebao biti prihvatljiv za (su)financiranje, a sve bez da pritom prejudiciramo odluku Povjerenstva u svezi tog programa.
 5. Sukladno prijedlogu Ugovora o dodjeli financijskih sredstava, točka 7.1. ako je za određenu nabavu potrebno provesti postupke javne nabave i pritom se takvi troškovi (su)financiraju Financijskim sredstvima dodijeljenim od strane Zaklade, nije presudno da su odnosni postupci javne nabave započeli prije sklapanja ili nakon sklapanja Ugovora o dodjeli financijskih sredstava, nužno je da ugovori o javnoj nabavi na temelju takvih postupaka nisu sklopljeni prije dana sklapanja ovog Ugovora. Iz čega proizlazi da je se javna nabava može provesti prije 1. listopada 2019., no ugovor po toj javnoj nabavi, ne smije biti sklopljen prije tog datuma. Što se drugih aktivnosti vezano za projekt tiče, sukladno Javnom pozivu točki III. (d) vremensko razdoblje za provedbu programa i projekata prijavljenih u sklopu ovog Javnog poziva može trajati od početno 1. listopada 2019. godine do zaključno 30. studenog 2020. godine. Kada se radi o programima, isti mogu biti započeti i prije 1. listopada 2019. godine, ali aktivnosti i povezani troškovi za koje se podnosi prijava na Javni poziv trebaju biti planirani, tj. provedeni u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju, a kada se radi o projektima, isti moraju započeti i završiti u naprijed utvrđenom vremenskom razdoblju.
 6. Temeljem točke IV. (d) pravne osobe – prijavitelji dužne su planirane troškove za potrebe provedbe programa/projekta iskazati u dokumentu „Troškovnik programa/projekta“ prema zadanom obrascu (u daljnjem tekstu: Troškovnik) te u njemu jasno naznačiti za koje stavke traže (su)financiranje od strane Zaklade, odnosno za koje stavke će osigurati potrebna financijska sredstva iz vlastitih i drugih izvora. Troškovi se navode u bruto iznosu. Troškovnik će kasnije biti sastavni dio Ugovora o dodjeli financijskih sredstava. Naime, radi izbjegavanja dvostrukog sufinanciranja, potrebno je navesti sve troškove projekta, onih za koje se traži sufinanciranje i onih koji se financiraju iz drugih izvora.
(Odgovor je objavljen dana 06.06.2019., u 10:43 sati)

Poštovani, ovim Vas putem kontaktiramo u svezi objavljenog Javnog poziva Zaklade Hrvatska za djecu za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata KLASA: 552-01/19-02/01, URBROJ: ZHZD/02-19-01 od 17. travnja 2019. godine, a koji je otvoren do 14. lipnja 2019. godine. (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) je po potpisu Ugovora o financiranju sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi….., postala korisnicom Podmjere 7.4. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske „Ulaganja u pokretanje………za projekt „Dogradnja i djelomična adaptacija zgrade dječjeg vrtića“. Sveukupna vrijednost sufinancirane investicije, koja uključuje dogradnju, adaptaciju postojećih prostorija i opremanje unutarnjih i vanjskih prostora zgrade, iznosi XX kuna s uključenim PDV-om, a očekivano sufinanciranje iz Programa ruralnog razvoja iznosi XX kuna (80% vrijednosti prihvatljivih troškova investicije). Kako vlastiti udio sufinanciranja projekta (20% cjelokupne vrijednosti) iznosi XX kuna, a predstavlja veliki financijski izdatak za (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje), željeli bismo naš projekt prijaviti na Javni poziv Zaklade Hrvatska za djecu i tražiti sufinanciranje istoga projekta u visini od XX kuna, jer smatramo da su ciljevi našeg projekta u liniji sa ciljevima Javnog poziva. Kako ima još malo vremena do isteka roka za dostavu prijave, a radi što kvalitetnije pripreme dokumentacije, molim Vas da nam u što kraćem roku dostavite Vaš odgovor na sljedeća pitanja:
 1. Da li je dozvoljeno poslati prijavu kojom se traži dodjela potpore za pokrivanje vlastitog udjela sufinanciranja projekta za kojeg je dodijeljena potpora iz gore navedenog EU fonda?
 2. Da li se može tražiti potpora za projekt čije će se financiranje realizirati putem kredita, a ne izravnim plaćanjem?
 3. Da li je nužno da se u sklopu prijave dostavi Uvjerenje o nekažnjavanju i BON2? Kako je (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) jedinica lokalne samouprave, nismo nikada do sada tražili od nadležnih institucija izdavanje takvih isprava i ne znamo da li je to opće moguće.
 4. Kako je uvjet poziva da korisnici budu isključivo djeca i mladi, a (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) je u projektnoj prijavi za podmjeru 7.4.1. navela da će ciljne skupine u slučaju dogradnje vrtića biti, osim djece, i odgojitelji i roditelji, pitamo se da li bi to bio problem za dodjelu potpore iz predmetnog Javnog poziva?
 5. Mi bi našu investiciju prijavili kao „projekt“, a ne kao „program“. Da li bi bio problem u slučaju da projektne aktivnosti započinju prije 01.10.2019. (u tijeku je javna nabava za radove)? Da li se ograničenje po pitanju rokova projekta odnose samo na dio troškova koji bi se podmirili iz programa Zaklade?
 6. Da li se u troškovniku moraju navesti svi troškovi projekta (u našem slučaju: XX kn) ili da tablicu u excelu ispunimo samo za dio projekta za kojeg se traži sufinanciranje (100.000,00 kn)?
(Upit postavljen dana 03.06.2019., u 10:27 sati)

Molimo pogledajte odgovor O9 koji je dan na pitanje P9, jer je isti u cijelosti primjenjiv i na vaše pitanje.

(Odgovor je objavljen dana 06.06.2019., u 10:43 sati)

Poštovani, Naša udruga vodi projekt opremanja učionica za djecu s posebnim potrebama jedne osnovne škole u Samoboru. Projekt bi prijavili na vaš natječaj pa nas zanima s obzirom da je krajnji korisnik opreme koja se nabavlja škola, da li mi to kao udruga uopće možemo prijaviti i na koji način (samostalno ili partnerski sa školom)? Naime školi odgovara da ima što manje posla s papirologijom zbog manjka ljudi. Ako je Udruga nositelj projekta, a škola partner koje su obaveze škole prema vama u tom slučaju? Iz natječajne dokumentacije smo zaključili da moramo sklopit partnerski sporazum. Da li je to sve?
(Upit postavljen dana 04.06.2019., u 08:26 sati)

Isključivo temeljem informacija danih u postavljenom upitu, a pritom nepoznavajući cjelokupnu situaciju i okolnosti, odgovaramo da smo dojma kako se kao udruga možete prijaviti kao nositelj projekta sa školom kao partnerom na projektu. Ukoliko imate partnersku provedbu projekta tada se očekuje da ste nekakvim dokumentom regulirali takvu suradnju u provedbi projekta. Zaklada „Hrvatska za djecu“ ne propisuje, niti može to napraviti, pravnu formu kojom ste regulirati takvu suradnju. Stoga, morate sami napisati nekakav sporazum ili što već smatrate prigodnim. Ukoliko još nemate takav ugovor, sporazum, memorandum ili nešto slično, onda ga morate, u proizvoljno odabranoj pravnoj formi, sklopiti prije podnošenja prijave i presliku istog priložiti prijavi. Javnim pozivom je definirano da je prilikom prijave, u slučaju partnerstva potrebno dostaviti sporazum o suradnji. Također, ukazujemo na prijedlog Ugovora o dodjeli financijskih sredstva, članak 14.3. koji navodi da vlasnik opreme i druge imovine nabavljene iz Financijskih sredstava jest Korisnik koji je provodio Program/Projekt, osim ukoliko se posebnom odlukom Korisnika, uz obaveznu prethodnu pisanu suglasnost Zaklade, vlasništvo opreme ne prenese s Korisnika na eventualno postojeće partnere u provedbi Programa/Projekta i/ili na krajnje korisnike Programa/Projekta.

(Odgovor je objavljen dana 06.06.2019., u 10:43 sati)

Poštovani, u svezi prijave na Vaš Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata, molimo pojašnjenje slijedeće točke. Vezano za dokumentaciju koja se pribavlja: uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak, za pravnu osobu-prijavitelja, sve osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe - prijavitelja i za voditelja programa; jedna osoba ovlaštena za zastupanje naše Udruge ima prebivalište u Puli, da li je nužna dostava potvrde o nekažnjavanju skladno namjeni putem suda ili je moguće preko e-građana? Hvala unaprijed i srdačan pozdrav!
(Upit postavljen dana 06.06.2019., u 10:25 sati)

                       

Sukladno točki VII. (c) pojam „original dokumenta“ za potrebe ovog Javnog poziva podrazumijeva da je dokument valjano ovjeren (datiran, potpisan, pečatiran) od nadležnog tijela i/ili odgovorne osobe. U slučaju da su traženi prilozi dostupni u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka, isti se mogu dostaviti i u obliku ispisa odgovarajuće elektroničke baze podataka. Nastavno na navedeno, Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak, može biti pribavljeno putem sustava e-građani.

(Odgovor je objavljen dana 07.06. 2019. u 15:30 sati.)

Molim vas još jedan odgovor, da li je potrebno izvadak iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba podići u Uredu državne uprave ili može putem e-građani? Hvala unaprijed!
(Upit postavljen dana 06.06.2019., u 10:38 sati)

Sukladno točki VII. (c) pojam „original dokumenta“ za potrebe ovog Javnog poziva podrazumijeva da je odnosni dokument valjano ovjeren (datiran, potpisan, pečatiran) od nadležnog tijela i/ili odgovorne osobe. U slučaju da su traženi prilozi dostupni u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka, isti se mogu dostaviti i u obliku ispisa odgovarajuće elektroničke baze podataka. Nastavno na navedeno, Izvadak iz nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba – prijavitelj, može biti pribavljen putem sustava e-građani.

(Odgovor je objavljen dana 07.06. 2019. u 15:30 sati.)

Zanima nas možete li nas uputiti koju natječajnu dokumentaciju su partneri dužni pripremiti uz naravno potpisan sporazum, kako bi zadovoljili kriterije Poziva? Unaprijed hvala
(Upit postavljen dana 07.06.2019., u 11:04 sati)

                       

Sukladno točki VII. (e) A, u slučaju kada se program provodi s partnerima, uz prijavu se dostavlja Sporazum o suradnji za prijavljeni program/projekt ili sličan dokument kojim se uređuje partnerski odnos za provedbu prijavljenog programa/projekta. Javnim pozivom nije propisana obaveza dostave dodatne dokumentacije za partnera na programu / projektu. Ukazujemo na točku VII. (e) B sukladno kojoj pravna osoba – prijavitelj dostavlja izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navodi da raspolaže prethodno pribavljenim pisanim suglasnostima za obradu osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji su podaci iskazani u bilo kojem dijelu elektroničke prijave (uključujući sve dokumente koji čine sastavni dio prijave) na Javni poziv i to u svrhu obrade istih od strane Zaklade za potrebe potpune provedbe ovog Javnog poziva, a koju izjavu u ime pravne osobe – prijavitelja potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje iste.

(Odgovor je objavljen dana 10.06. 2019. u 13:30 sati.)

Poštovani, imamo jedan upit vezano za natječaj Zaklade: ustanova ispred koje bi pisali projekt postoji već 50-ak godina, ali je mijenjala djelatnost i nazive u međuvremenu, točnije od xx.4.2019. smo (Na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje). Sukladno prethodno navedenom vjerujem da se možemo prijaviti na natječaj. Zanima me je li potrebno priložiti neku dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje naš status?
(Upit postavljen dana 07.06.2019., u 12:25 sati)

                       

Temeljem točke II. (a) prijavu na javni poziv može podnijeti pravna osoba koja ispunjava niz propisanih uvjeta, između ostalog, da aktivno djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje 12 (dvanaest) mjeseci, zaključno s 12. svibnja 2019. godine. Isto se dokazuje izvatkom nadležnog registra u kojem je registrirana pravna osoba – prijavitelj u kojem mora biti vidljivo da se radi o pravnom subjektu koji postoji najmanje 12 mjeseci. Ako potonje proizlazi iz priloženog izvatka iz registra (moguće i iz temeljnog akta), a sve bez da pritom prejudiciramo odluku Povjerenstva, zadovoljavate navedeni kriteriji i možete se prijaviti na natječaj.

(Odgovor je objavljen dana 10.06. 2019. u 13:30 sati.)

Poštovani, molimo Vas odgovore na pitanja u vezi Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata objavljenog 13.05.2019. godine. Naša Udruga se namjerava prijaviti kao nositelj projekta s jednom srednjom školom kao partnerom na projektu. Smije li Udruga s djelatnicima škole partnera koji će provoditi edukacije i radionice sklopiti Ugovor o djelu po kojem bi im se iz sredstava traženih od Zaklade platila naknada za održavanje istih, ili se naknada isplaćuje na neki drugi način preko škole partnera, ili pak izvoditelji na projektu koji su zaposlenici škole partnera imaju obvezu sve aktivnosti odraditi volonterski? Smije li Udruga sklopiti ugovor o djelu s vanjskim suradnicima koji nisu djelatnici škole partnera? Naknadu izvoditeljima bismo uključili u proračun sredstava koji se traži od Zaklade. U Javnom pozivu je navedeno: "Za potrebe ovog Javnog poziva, bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta koji mogu biti priznati temeljem ovog Javnog poziva ograničavaju se na najviše 20 % (dvadeset posto) ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva". Odnosi li se ovih 20% traženih financijskih sredstava samo na plaću voditelja projekta ili u 20% ulaze i bruto II troškovi naknada izvoditeljima edukacija i radionica po ugovoru o djelu? Unaprijed hvala na odgovorima. Srdačan pozdrav!
(Upit postavljen dana 10.06.2019., u 06:36 sati)

                       

Javni poziv ne propisuje način na koje će biti uređeni odnosi s osobama koje će provoditi aktivnosti na projektu (ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu…), također točka II. a) Javnog poziva propisuje da je jedan od uvjeta koje pravna osoba – prijavitelj mora ispunjavati je da raspolaže odgovarajućim ljudskim i materijalnim resursima potrebnim za provedbu prijavljenog programa/projekta obzirom na to pravna osoba – prijavitelj. Sukladno navedenom, pravna osoba – prijavitelj može sklopiti ugovore o djelu s djelatnicima škole partnera i s vanjskim suradnicima ili nekim drugim provoditeljima aktivnosti. Dodatno napominjemo, da u trenutku podnošenja prijave nije potrebno imati sklopljene Ugovore o djelu s provoditeljima aktivnosti, ali isti svakako moraju biti sklopljeni prije ostvarivanja prvog troška temeljem njih. Također, bilo bi poželjno da u trenutku sastavljanja Troškovnika u njemu već navedete prezimena i imena osoba za čiji rad se traži (su)financiranje. Nadalje, kako u citiranom dijelu Javnog poziva stoji, bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi programa/projekta koji mogu biti priznati temeljem ovog Javnog poziva ograničavaju se na najviše 20 % (dvadeset posto) ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu programa/projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva, bruto II troškovi plaća odnose se na provoditelje aktivnosti koji su zaposlenici pravne osobe prijavitelja i partnera, tj. koje za osobe koje za pravnu osobu prijavitelja i za partnera obavljaju poslove temeljem ugovora o radu.

(Odgovor je objavljen dana 12.06. 2019. u 13:00 sati.)

Poštovani, na vašoj stranici nismo našli Kontrolna lista - troškovi. Prošle godine je bila i izjava o OGP-u, ove godine nije navedena, znači nije potrebna? Lijep pozdrav
(Upit postavljen dana 10.06.2019., u 11:35 sati)

                       

Sva aktualna dokumentacija vezana uz Javni poziv od 13. svibnja 2019. objavljena je na našim internetskim stranicama. Dobro ste primijetili, Kontrolna lista - troškovi ne čini dio te dokumentacije. Nadalje, obzirom da su kriteriji Javnog poziva od 13. svibnja 2019. po kriterijima razlikuju od onog objavljenog 31. srpnja 2018., nije potrebna dostava Izjave o Osiguranom godišnjem prihodu.

(Odgovor je objavljen dana 12.06. 2019. u 13:00 sati.)

Poštovani, (na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) planira se s projektom prijaviti na Vaš natječaj. Zanima nas samo par informacija: 1. Na koji način izračunati plaću voditelja projekta? 2. Ugovor o autorstvu će s Vrtićem biti sklopljen tek po početku projekta, treba li se onda i to navesti u opisu troškova? 3. Je li potrebno odgojiteljicu koja bi bila zaposlena napisati trenutno imenom i prezimenom jer zbog plana odgojno - obrazovnog rada još ne znamo koja bi to točno osoba bila? 4. Ako bi Grad bio partner na projektu je li potrebno priložiti svu dodatnu dokumentaciju i za njega? Srdačan pozdrav i hvala
(Upit postavljen dana 11.06.2019., u 09:29 sati)

                       

1. Način izračuna plaće osobama koje će provoditi aktivnosti na projektu uređen je važećim zakonskim propisima, konkretno za voditelja projekta (ili neku drugu osobu angažiranu na projektu) isto ovisi o tome je li isti angažiran na projektu pravne osobe -prijavitelja ugovorom o radu, ugovorom o djelu, ugovorom o autorskom djelu ili na neki drugi način. 2. Točka II. a) Javnog poziva propisuje da kao jedan od uvjeta koje pravna osoba – prijavitelj mora ispunjavati je raspolaganje odgovarajućim ljudskim i materijalnim resursima potrebnim za provedbu prijavljenog programa/projekta. Sukladno navedenom, potrebno je navesti tko će provoditi određene aktivnosti na projektu te na koji način će biti uređen angažman tih osoba na projektu. Napominjemo, da u trenutku podnošenja prijave nije potrebno imati sklopljene ugovore s provoditeljima aktivnosti, ali isti svakako moraju biti sklopljeni prije ostvarivanja prvog troška temeljem njih. 3. Temeljem navedenog u potonjem odgovoru, bilo bi poželjno da u trenutku sastavljanja Troškovnika u njemu već navedete prezimena i imena osoba za čiji rad se traži (su)financiranje, u slučaju promjene osoba uvijek možete tražiti izmjenu Ugovora. 4. Sukladno točki VII. (e) A, u slučaju kada se program provodi s partnerima, uz prijavu se dostavlja Sporazum o suradnji za prijavljeni program/projekt ili sličan dokument kojim se uređuje partnerski odnos za provedbu prijavljenog programa/projekta. Javnim pozivom nije propisana obaveza dostave dodatne dokumentacije za partnera na programu / projektu. Ukazujemo na točku VII. (e) B sukladno kojoj pravna osoba – prijavitelj dostavlja izjavu pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću u kojoj navodi da raspolaže prethodno pribavljenim pisanim suglasnostima za obradu osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji su podaci iskazani u bilo kojem dijelu elektroničke prijave (uključujući sve dokumente koji čine sastavni dio prijave) na Javni poziv i to u svrhu obrade istih od strane Zaklade za potrebe potpune provedbe ovog Javnog poziva, a koju izjavu u ime pravne osobe – prijavitelja potpisuje i ovjerava osoba ovlaštena za zastupanje iste.

(Odgovor je objavljen dana 12.06. 2019. u 13:00 sati.)

Poštovani, Udruga treba platiti najam i u proračunu je navedeno da će biti plaćeno preko 15 ugovora. Da li bi mi to mogli platiti preko jednog računa. Iznos namjenjen za najam se neće pri tome mijenjati. Hvala i lijep pozdrav
(Upit postavljen dana 11.06.2019., u 13:03 sati)

                       

Nažalost, morat ćemo vas zamoliti da ponovo postavite ovo pitanje, u preformuliranom obliku, jer nismo u potpunosti shvatili što je pitanje pa vam nismo u mogućnosti precizno odgovoriti. Napominjemo da je u točki IV. (f) i (g) Javnog poziva obrazloženo koji su troškovi prihvatljivi odnosno neprihvatljivi. Također, u predlošku Ugovora o dodjeli financijskih sredstava u točki 4. definirano je kada se financijska sredstva smatraju namjenski utrošenima.

(Odgovor je objavljen dana 12.06. 2019. u 13:00 sati.)

Poštovani, (na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) ima namjeru prijaviti se na Javni poziv za pravne osobe objavljen 13. svibnja. Pregledavajući prijavni obrazac u rubrici Podaci o ranije (su)financiranim programima/projektima iz vanjskih izvora traže se informacije o broju, izvorima, ukupnom iznosu te prosječnom iznosu (su)financiranja. Na što se točno odnose traženi podatci obzirom da (na ovom mjestu je stajao naziv subjekta koji postavlja pitanje) ima doista puno projekata. Odnosi li se to na projekte koji su prijavljeni odnosno odobreni prošle godine ili i one ranije koji su se provodili tijekom prošle godine? Molim Vas žuran odgovor. Unaprijed zahvaljujem.
(Upit postavljen dana 11.06.2019., u 14:10 sati)

                       

U prijavnom obrascu u rubrici Podaci o ranije (su)financiranim programima/projektima iz vanjskih izvora stoji pitanje „Jeste li u 2018. godini imali programe/projekte (su)financirane iz vanjskih izvora?“ iz čega proizlazi da se traže informacije o programima/projektima (su)financiranim iz vanjskih izvora koji su se provodili u 2018. godini.

(Odgovor je objavljen dana 12.06. 2019. u 13:00 sati.)

Postovani, 1) Molim informaciju vezanu uz prilaganje zivotopisa, pise u vasim propozicijama da zivotopis treba biti potpisan. Mislite li da ga isprintam zivotopis koji je vec u pdf, potpisem i ponovo skeniram i tako ga prilozim? U prilogu zivotopisa su dokumenti koji bi trebali drugi puta biti skenirani...Mogu li nekako drugacije potvrditi vjerodostojnost, samo na jedan list se potpisati i posebno poslati prvu stranu?
(Upit postavljen dana 11.06.2019., u 21:35 sati)

                       

U Javnom pozivu, točka VII. (e) B – dokumenti (obrasci) koji se ispunjavaju propisuje da je, između ostalog, potrebno dostaviti životopis voditelja programa/projekta ažuriran s datumom objave Javnog poziva, sastavljen na hrvatskom jeziku u Europass formatu, uz jasnu naznaku datuma izrade i potpis osobe na koju se životopis odnosi. Sukladno navedenom, uz prijavu je potrebno dostaviti obrazac životopisa u Europass formatu koji je potpisan, dodatna dokumentacija kao prilog životopisu nije potrebna. Životopis koji je u pdf-u potrebno je isprintati, potpisati, skenirati i tako ga priložiti.

(Odgovor je objavljen dana 12.06. 2019. u 13:00 sati.)

Poštovani, vezano za otvoreni javi poziv za Udruge, želimo pitati za potrebnu dokumentaciju koju prilažemo a odnosi se na preporuke (1 do 3) – da li moraju biti iz 2019. godine ili možemo priložiti preporuke iz 2018. godine – s obzirom da provodimo višegodišnji program a ne projekt?, te drugo pitanje: da li sva tražena sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, mogu ići za trošak plaće osoba koje izvode aktivnosti programa (20 posto za osobu u radnom odnosu i 80 posto za psihologe na ugovor o djelu?), te da li ove godine svi imamo pravo tražiti maksimalni iznos od 100.000,00 kn ?
(Upit postavljen dana 12.06.2019., u 14:13 sati)

                       

Javni poziv, točka VII. (e) B – dokumenti (obrasci) koji se ispunjavaju propisuje da je, između ostalog, potrebno dostaviti pisana/e preporuka/e za pravnu osobu – prijavitelja od sadašnjih i/ili prošlih poslovnih i/ili projektnih partnera (najmanje jedna, najviše tri), ne starija od 2 (dvije) godine na dan podnošenja prijave na Javni poziv. Nastavno na navedeno, preporuka može biti i iz 2018. godine. U točki IV. (h) Javnog poziva stoji, bruto II troškovi plaća zaposlenika pravne osobe – prijavitelja i/ili partnera u organizaciji i provedbi projekta koji mogu biti priznati temeljem ovog Javnog poziva ograničavaju se na najviše 20 % (dvadeset posto) ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade za provedbu projekta za koji se podnosi prijava temeljem ovog Javnog poziva. Temeljem navedenog, iznos koji se potražuje za bruto II plaće zaposlenika ograničen je na 20% ukupnih financijskih sredstava koji se potražuju od Zaklade, dok se teoretski preostali iznos (u navedenom slučaju 80%) može potraživati za osobu/e angažiranu/e na projektu/programu temeljem ugovor o djelu (ili angažiranu na neki drugi način). Napominjemo, što se tiče uvjeta Javnog poziva moguće je (su)financiranje troškova na opisan način, no Zaklada ne može prejudicirati odluku Povjerenstva u konkretnom slučaju. Temeljem IV. (b) svaka pravna osoba ima pravo, u zasebnim prijavama, prijaviti najviše 1 (jedan) program/projekt do ukupnog iznosa koji potražuje od Zaklade, od najviše 100.000,00 kn (sto tisuća kuna i nula lipa).

(Odgovor je objavljen dana 13.06. 2019. u 15:00 sati.)

POVRATAK

Kako biste vidjeli odgovor na pitanje, kliknite na samo pitanje i/ili strelicu ispred pitanja.

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI