Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se za obitelji koje žive u novonastalim težim materijalnim uvjetima, za koje je potrebno nabaviti odjeću, obuću, odnosno higijenske, prehrambene ili druge potrepštine kako bi se zadovoljile osnovne svakodnevne potrebe vezane za uredan rast i razvoj djece.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju relevantne dokumentacije kojom se dokazuju činjenice na koje se poziva fizička osoba (obitelj) u zahtjevu za dodjelu potpore.

Dopuštena svrha potpore:

Ova potpora može se dodijeliti obiteljima koje su se našle u težim materijalnim uvjetima i to za kupnju, uvjetno rečeno, svakodnevne odjeće i obuće, osnovnih higijenskih potrepština, hrane i dodataka prehrani te drugih nužnih potrepština za uredan rast i razvoj djeteta/djece.

Svrha ove potpore je olakšati obiteljima povećano financijsko opterećenje tijekom novonastale situacije gubitka radnog mjesta uslijed epidemije bolesti COVID-19.

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje u iznosu od 3.250,00 kn (tri tisuće dvjesto pedeset kuna) za obitelj s jednim djetetom uvećano za dodatnih 500,00 kn po svakom idućem djetetu.

Najviši pojedinačni iznos novčane potpore za obitelji ekonomski pogođene epidemijom bolesti COVID-19 može se dodijeliti obitelji/podnositelju zahtjeva u visini do najviše 10.000,00 kn.

Uvjeti za dodjelu potpore:

 1. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
 2. jedan od roditelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj
 3. roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore je prijavljen u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 4. nezaposlenost roditelja/zakonska skrbnika iz obitelji nastupila je u mjesecu ožujku 2020. godine ili kasnije u 2020. godini kao posljedica epidemije bolesti COVID-19, isto se dokazuje izjavom bivšeg poslodavca
 5. nezaposlen roditelj/zakonski skrbnik iz obitelji ne prima novčanu naknadu za nezaposlene, odnosno novčana naknada za nezaposlene koju roditelj/zakonski skrbnik prima ne prelazi iznos od 3.250,00 kn neto, isto se dokazuje potvrdom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

 1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
 2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
 3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji
 4. preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu)
 1. vlastoručno potpisana Izjava o sastavu kućanstva
 2. izjava bivšeg poslodavca o otkazu uzrokovanom epidemijom bolesti COVID-19
 3. dokaz o prijavi jednog ili oba roditelja u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u trenutku podnošenje zahtjeva
 4. potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ne ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene za jednog ili oba roditelja; odnosno potvrda o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za nezaposlene (za jednog ili oba roditelja) koja ne iznosi više od 3.250,00 kn
 5. druga relevantna dokumentacija za dokazivanje iznimno teških materijalnih uvjeta

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore:

Zahtjev za dodjelu potpore moguće je podnijeti na više načina.

 1. elektroničkom poštom, slanjem cjelokupne dokumentacije na e-adresu potpore.fo@zhzd.hr
 2. online aplikacijom kojoj možete pristupiti ovdje

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.