Obavijesti


ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA ZAKLADE


Obavještava se sveukupna javnost da je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/05, URBROJ: ZHZD/01-17-05), koja je stupila na snagu istog dana te kojom je odlučeno da se raspisuje javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“. Odlukom je zadužen vršitelj dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ da provede javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“, sukladno uputama Upravnog odbora te općim aktima Zaklade „Hrvatska za djecu“. Sukladno članku 24. stavak 2 Statuta Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-59, od 19. studenog 2015. godine), odnosni javni natječaj za novog upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ mora biti raspisan unutar najviše trideset dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“.


V. D. UPRAVITELJA NOVI ZAKONSKI ZASTUPNIK ZAKLADE


Obavještava se sveukupna javnost da je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine donio Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/05, URBROJ: ZHZD/01-17-04), koja je stupila na snagu istog dana i kojom je za vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ imenovana Renata Gubić, dipl. oec. te kojom je odlučeno da ista stupa na funkciju dana 1. prosinca 2017. godine. Vršitelj dužnosti upravitelja Zaklade, temeljem točke IV. naprijed navedene odluke Upravnog odbora, ima sva prava, ovlasti, odgovornosti i dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“.

Između Zaklade „Hrvatska za djecu“ i gđe Renate Gubić, dipl. oec. je dana 1. prosinca 2017. godine zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme i to na razdoblje od najduže tri mjeseca od dana sklapanja istog, pri čemu je Zaklada „Hrvatska za djecu“ u tom Ugovoru o radu zastupana po predsjednici Upravnog odbora, gđi Nadi Murganić.

Slijedom prethodno navedenog, gđa Renata Gubić, dipl. oec. stupila je na funkciju vršitelja dužnosti (v. d.) upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ dana 1. prosinca 2017. godine te je od tog dana ista zakonski zastupnik Zaklade „Hrvatska za djecu“, sa svim pravima, ovlastima, odgovornostima i dužnostima upravitelja Zaklade.


PRIJEVREMENO RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI UPRAVITELJICE ZAKLADE


Obavještava se sveukupna javnost da je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine donio Odluku o prijevremenom razrješenju dužnosti upraviteljice Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/05, URBROJ: ZHZD/01-17-02), koja je stupila na snagu istog dana te kojom je prijevremeno s dužnosti upraviteljice Zaklade „Hrvatska za djecu“ razriješena mr. sc. Ivana Kristić Buntić.

Upravni odbor je na istoj sjednici, održanoj dana 29. studenog 2017. godine, donio Odluku o sklapanju Sporazuma o prestanku Ugovora o radu radi obavljanja poslova upraviteljice Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/05, URBROJ: ZHZD/01-17-03), koja je stupila na snagu istog dana te kojom je odlučeno da Zaklada „Hrvatska za djecu“ s mr. sc. Ivanom Kristić Buntić zaključi Sporazum o prestanku ugovora o radu. Odnosni Sporazum o prestanku Ugovora o radu zaključen je dana 29. studenog 2017. godine između Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u tom Sporazumu zastupana po predsjednici Upravnog odbora, gđi Nadi Murganić) i mr. sc. Ivane Kristić Buntić. Radni odnos mr. sc. Ivane Kristić Buntić, na radnom mjestu upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“, završio je dana 30. studenog 2017. godine.


Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI