Obavijesti


DODJELA NOVČANIH POTPORA FIZIČKIM OSOBAMA


Predsjednica Povjerenstva za dodjelu potpora fizičkim osobama Zaklade „Hrvatska za djecu“ (dalje: Povjerenstvo) gđa. Renata Gubić je na šestoj sjednici Povjerenstva upoznala sve članove Povjerenstva s važećim Financijskim planom za 2019, trenutnim stanjem ostvarenja po pojedinačnim potporama kao i količinom potpora koje tek trebaju biti odobrene za isplatu. Povjerenstvo je jednoglasno utvrdilo smjernice za rad koje se navode u nastavku.

Preostala raspoloživa sredstva za kategoriju „darovita djeca“, temeljem Financijskog plana za 2019 iznose 26.221,11 kn, te će Povjerenstvo odobriti zahtjeve iz te kategorije do visine potonjih raspoloživih sredstava. Zahtjevi će se obrađivati kronološki, redoslijedom zaprimanja u Zakladi.

Preostala raspoloživa sredstva za kategoriju „djeca u sustavu obrazovanja“, temeljem Financijskog plana za 2019, iznose 226.285,39 kn. S ciljem racionalizacije odobravanja zahtjeva, za potrebe odobravanja zahtjeva iz navedene kategorije, Povjerenstvo će se voditi sljedećim:

  1. Za potpore iz kategorije „djeca u sustavu obrazovanja“ koje se odnose na zahtjeve za kupnjom računala, utvrđeno je da se potpore ne će odobravati. Zbog ograničenih sredstava u proračunu prioritet se želi dati opremi neophodnoj za rast i razvoj djeteta poput opreme za školu, osnovnog namještaja i sl. dok se računalo može smatrati potrebom i dodatnom vrijednosti koju djeca zaslužuju, ali trenutno zbog ograničenih financijskih sredstava u 2019. godini više se neće odobravati.
  2. Za potpore iz kategorije „djeca u sustavu obrazovanja“ koje se odnose na zahtjeve za kupnju školskog pribora (bilježnice, olovke isl.) utvrđeno je da će se dodjeljivati iznos od najviše 750,00 kn po djetetu koji predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore.
  3. Za potpore iz kategorije „djeca u sustavu obrazovanja“ koje se odnose na zahtjeve za kupnju namještaja utvrđeno je da će se po djetetu dodijeliti iznos od najviše 1.000,00 kn. Temeljem analize tržišta utvrđeno je da je taj iznos dostatan za kupovinu kreveta (s podnicama) i madraca ili radnog stola (uključivo ladice i police) i stolicu.
  4. Potpore iz kategorije „djeca u sustavu obrazovanja“ koje se odnose na zahtjeve za plaćanjem maturalnog putovanja neće se odobravati. Zbog ograničenih sredstava u proračunu prioritet se želi dati opremi neophodnoj za rast i razvoj djeteta poput opreme za školu, osnovnog namještaja i sl. dok se maturalno putovanje može smatrati luksuzom koji predstavlja dodatnu vrijednost koju djeca zaslužuju, ali trenutno zbog ograničenih financijskih sredstava u 2019. godini više se neće odobravati.
  5. Za potpore iz kategorije „djeca u sustavu obrazovanja“ koje se odnose na zahtjeve za kupovinom odjeće i obuće utvrđeno je da će se dodjeljivati iznos od najviše 2.000,00 kn po djetetu koji predstavlja godišnji iznos za takvu vrstu potpore.
  6. Za potpore iz kategorije „djeca u sustavu obrazovanja“ koje se odnose na zahtjeve za plaćanjem troškova izvanškolskih aktivnosti utvrđeno je da će se dodjeljivati iznos od najviše 1.500,00 kn po djetetu za potrebe plaćanja članarina, troškova tečajeva (npr. strani jezici) i opreme.

Preostala raspoloživa sredstva za kategoriju „tekuće životne potrebe djece“, temeljem Financijskog plana za 2019, iznose 313.705,69 kn. S ciljem racionalizacije odobravanja zahtjeva, za potrebe odobravanja zahtjeva iz navedene kategorije, Povjerenstvo će se prilikom odobravanja zahtjeva iz te kategorije (onih koji se odnose na nabavku odjeće i obuće te nabavku namještaja) nastaviti voditi gore navedenim smjernicama za kategoriju „djeca u sustavu obrazovanja“.

Preostala raspoloživa sredstva za kategoriju „jednokratna podrška obiteljima – udomljenje djeteta do tri godine“, temeljem Financijskog plana za 2019 iznose 15.000,00 kn, te će Povjerenstvo odobriti zahtjeve iz te kategorije do visine potonjih raspoloživih sredstava. Zahtjevi će se obrađivati kronološki, redoslijedom zaprimanja u Zakladi.

Za kategoriju „jednokratna podrška obiteljima – istovremeno rođenje više od jednog djeteta“, sva sredstva predviđena Financijskim planom za 2019 su isplaćena, te se Zahtjevi iz te kategorije ne obrađuju niti se isplaćuju o čemu su potencijalni korisnici informirani putem web i facebook stranice Zaklade.


DODJELA JEDNOKRATNIH POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA PRAVNE OSOBE


Obavještavaju se pravne osobe koje su Zakladi „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) podnijele zahtjev za dodjelu jednokratnih potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: Zahtjev) da je Zaklada za 2019. godinu svojim Financijskim planom za 2019. godinu, za predmetnu potporu odobrila ukupno 110.000,00 kn (sto deset tisuća kuna i nula lipa), a prema Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u točci 4. članak 6. stavak (3) …,,ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga”, čime je zaključno s 19. lipnja 2019. godine iskorišten cjelokupan iznos za tu vrstu potpore.

Svi ostali Zahtjevi, koje je Zaklada zaprimila od 20. lipnja 2019. godine nadalje neće biti obrađeni niti isplaćeni jer je raspoloživa financijska kvota za tu vrstu potpore (novčana potpora u slučaju udomljenja djeteta) za 2019. godinu ispunjena.

Slijedom naprijed navedenog, ovim putem Vas pozivamo da pratite službene stranice Zaklade, a više informacija o tome možete pronaći na www.zhzd.hr, u rubrici Pravne osobe.


DODJELA NOVČANIH POTPORA U SLUČAJU DAROVITE DJECE


Obavještavaju se fizičke osobe (obitelji) koje su Zakladi „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) podnijele zahtjev za dodjelu novčane potpore u slučaju darovite djece (u daljnjem tekstu: Zahtjev) da je Zaklada za 2019. godinu svojim Financijskim planom za 2019. godinu, za predmetnu potporu odobrila ukupno 133,778,89 kn (sto trideset i tri tisuće sedamsto sedamdeset osam kuna i osamdeset devet lipa).

Slijedom naprijed navedenog, svi Zahtjevi koje je Zaklada zaprimila zaključno do 11. srpnja 2019. bit će obrađeni i isplaćivat će se po datumu primitka, sve do trenutka ispunjenja raspoložive financijske kvote za tu vrstu potpore (sve u slučaju da udovoljavaju propisanim uvjetima i da je dokazna dokumentacija potpuna).

Svi ostali Zahtjevi, koje je Zaklada zaprimila od 11. srpnja 2019. godine nadalje neće biti obrađeni niti isplaćeni jer je raspoloživa financijska kvota za tu vrstu potpore (novčana potpora u slučaju darovite djece) za 2019. godinu ispunjena.

Slijedom naprijed navedenog, ovim putem Vas pozivamo da pratite službene stranice Zaklade i podsjećamo da Zaklada također dodjeljuje i ostale oblike novčanih potpora za fizičke osobe (obitelji u potrebi), a više informacija o tome možete pronaći na www.zhzd.hr, u rubrici Fizičke osobe.


Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI