Preskočite na glavni sadržaj

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRAVNIH OSOBA ZA (SU)FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD DANA 23. SVIBNJA 2023. GODINE

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe, podnositelji prijava na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (KLASA: 023- 03/23-01/03, URBROJ: ZHZD/01-23-04 od 20.04.2023.) kako je na sjednici održanoj dana 30. kolovoza 2023. godine, Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donio Odluku o dodjeli financijskih sredstava za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade „Hrvatska za djecu“ od 23. svibnja 2023. (KLASA: 023-03/23-01/06, URBROJ: ZHZD/01-23-04).
 
Popis pravnih osoba kojima su dodijeljena financijska sredstva, te dodatne informacije o mogućnosti podnošenja prigovora možete naći na linku u nastavku: link
 
Koristimo ovu priliku da Vam zahvalimo na sudjelovanju u ovom Javnom pozivu te se nadamo Vašim prijavama i u okviru budućih objava poziva.
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana