Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore


Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpore mogu biti punoljetna djeca na redovnom školovanju, zatim roditelji, zakonski zastupnici, opunomoćenici, udomitelji ili skrbnici djeteta/djece za čije potrebe se podnosi zahtjev, kao i osoba ovlaštena za zastupanje (ili druga osoba koju ona ovlasti) ustanove socijalne skrbi na čiju skrb je povjereno maloljetno dijete koje je izdvojeno iz obitelji, a za čije potrebe se podnosi zahtjev.

Da bi zahtjev za dodjelu potpore bio razmotren i valjano obrađen, podnositelj istog treba uz uredno ispunjen zahtjev za dodjelu potpore Zakladi dostaviti i cjelokupnu dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi u zahtjevu i ispunjenje uvjeta propisanih za odabranu potporu. U sklopu zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj istog dužan je dati i točne osobne i kontaktne podatke – OIB, puno ime i prezime, adresu prebivališta, broj telefona i/ili mobitela, e-mail adresu te IBAN tekućeg, odnosno zaštićenog računa.

Detaljne informacije o svakoj pojedinoj potpori dane su u rubrici Vrste potpora.

Postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore i postupak dodjele potpore odvija se sljedećim koracima:

 1. Korisnik odabire potporu.
 2. Korisnik prikuplja potrebnu dokaznu dokumentaciju (dokazi i/ili dokumenti koje je potrebno prikupiti, ispuniti i priložiti zahtjevu za dodjelu potpore)
 3. Korisnik podnosi Zakladi zahtjev za dodjelu potpore
  1. podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore putem e-maila na adresu potpore.fo@zhzd.hr: potrebno je isprintati, ispuniti i potpisati zahtjev za dodjelu odabrane potpore (obrasci zahtjeva se nalaze ovdje) te ga skeniranog poslati e-mailom, zajedno sa skeniranom ili cjelokupnom dokaznom dokumentacijom
  2. podnošenje zahtjeva putem online aplikacije kojoj možete pristupiti ovdje
 4. Stručna služba Zaklade „Hrvatska za djecu“ pregledava i obrađuje primljeni zahtjev za dodjelu potpore, zajedno s cjelokupnom dokaznom dokumentacijom, te u slučaju potrebe za dopunom neke vrste neposredno kontaktira s Korisnikom
 5. Povjerenstvo Zaklade „Hrvatska za djecu“ nadležno za obradu i ocjenu predmeta fizičkih osoba pregledava obrađene predmete primljene od Stručne službe Zaklade „Hrvatska za djecu“ te za Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donosi prijedlog odluke o postupanju po svakom pojedinom
 6. Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donosi odluku o dodjeli potpore za svaki pojedini obrađenom predmet fizičkih osoba
 7. Zaklada „Hrvatska za djecu“ vrši isplatu novčane potpore na tekući račun (ili na zaštićeni račun) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore ili, u iznimnim slučajevima, šalje službenu pisanu obavijest podnositelju zahtjeva za dodjelu potpore o odbijanju istog u slučaju kada ne postoji osnova za dodjelu tražene potpore
 8. Zaklada „Hrvatska za djecu“ prikuplja od Korisnika dokaze o namjenskom utrošku dodijeljene potpore (da su dodijeljena financijska sredstva utrošena sukladno traženoj/odobrenoj svrsi)
 9. U slučaju kada su svi prethodni koraci uredno provedeni, Zaklada „Hrvatska za djecu“ zaključuje i arhivira predmet fizičke osobe.

Fizičke osobe mogu pravo na svaku vrstu potpore ostvariti jedanput u tijeku kalendarske godine. Pritom se pojedinom podnositelju zahtjeva za dodjelu potpore, odnosno pojedinoj obitelji tijekom jedne kalendarske godine (u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca) mogu dodijeliti novčane potpore u ukupnom iznosu do najviše 30.000,00 kn (trideset tisuća kuna), neovisno o broju odobrenih vrsta potpora. Također, jedan zahtjev za dodjelu potpore može se odnositi na samo jednu vrstu potpore te nije moguće istovremeno podnijeti nekoliko različitih zahtjeva za dodjelu potpore. Drugi ili bilo koji sljedeći zahtjev za dodjelu potpore (za potporu različitu od prethodno tražene) u istoj kalendarskoj godini moguće je podnijeti tek kada su ispunjeni sljedeći preduvjeti:

 1. ako je do trenutka podnošenja novog zahtjeva za dodjelu potpore donesena odluka Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ vezano za prethodno podneseni zahtjev za dodjelu potpore
 2. ako je Korisnik dokazao namjenski utrošak dodijeljenog novčanog iznosa potpore po prethodno podnesenom zahtjevu za dodjelu potpore, tj. po prethodno dobivenoj potpori
 3. ako do trenutka podnošenja novog zahtjeva za dodjelu potpore Korisnik nije u toj kalendarskoj godini primio potpore (po prethodnim zahtjevima za dodjelu potpore) u ukupnom iznosu od trideset tisuća kuna.

Iznimno, fizička osoba kojoj je valjano isplaćena novčana potpora za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala i/ili namještaja, može ponovno ostvariti pravo na dodjelu novčane potpore za istu namjenu, ako su do trenutka podnošenja novog zahtjeva za dodjelu novčane potpore protekle tri godine od dana valjane isplate novčane potpore za istu namjenu (za nabavku osobnog računala/prijenosnog računala i/ili namještaja).

POVRATAK

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI