Obavijesti za fizičke osobe


NOVI PRAVILNIK O VRSTAMA, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU POTPORA ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“


Obavještavaju se fizičke osobe – korisnici potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) da je Zaklada usvojila novi Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora (KLASA: 023-04/19-01/07, URBROJ: ZHZD/01-19-02, od 27. rujna 2019.; u daljnjem tekstu: Novi Pravilnik) objavljen na službenim internetskim stranicama Zaklade u rubrici Pravo na pristup informacijama, podrubrici Temeljni opći akti Zaklade.

Novi Pravilnik se primjenjuje na zahtjeve za dodjelu novčanih potpora koji su dostavljeni u Zakladu od 28. rujna 2019. nadalje – novi obrasci i sve potrebne informacije su objavljeni na službenim internetskim stranicama Zaklade u rubrici Fizičke osobe. Iznimno od navedenog, odredbe Novog Pravilnika kojim se reguliraju Potpore za svako udomljeno dijete starosti do tri godine (članak 11.) počinju se primjenjivati s datumom 01.01.2020.

Svi zahtjevi za dodjelu potpora koji su Zakladi poslani sa zaključno 27. rujna 2019., temeljem starog Pravilnika i na starim obrascima zahtjeva za dodjelu potpora, biti će obrađeni u skladu sa Starim Pravilnikom.


NOVI PRAVILNIK O VRSTAMA, UVJETIMA I POSTUPKU ZA DODJELU POTPORA ZAKLADE „HRVATSKA ZA DJECU“


Obavještavaju se fizičke osobe – korisnici potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) da je Zaklada u lipnju 2018. godine usvojila novi Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora (KLASA: 011-02/18-01/01, URBROJ: ZHZD/01-18-01, od 18. lipnja 2018. godine; u daljnjem tekstu: Novi Pravilnik), koji će u odnosu na točku II. istog („Novčane potpore fizičkim osobama“) stupiti na snagu 1. studenoga 2018. godine. Novi Pravilnik je, kao pročišćeni tekst koji uključuje kasnije izmjene i dopune istog, objavljen na službenim internetskim stranicama Zaklade u rubrici Pravo na pristup informacijama, podrubrici Temeljni opći akti Zaklade.

Novim Pravilnikom će Zaklada, od 1. studenoga 2018. godine nadalje, fizičkim osobama (obiteljima u potrebi) ponuditi nove vrste potpora (njih ukupno 25) te će se, s tim u svezi, početi primjenjivati novi uvjeti za dobivanje tih novčanih potpora, kao što će se i zahtjevi za dodjelu potpora ispunjavati na novim obrascima. Sve potrebne informacije, novi obrasci zahtjeva za dodjelu potpora i s time povezano bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Zaklade u rubrici Fizičke osobe najkasnije 1. studenoga 2018. godine.

Novi Pravilnik za sve vrste potpora, osim za novčanu potporu za darovitu djecu koja sudjeluju na međunarodnim natjecanjima/radionicama iz područja znanja i inovacija, umjetnosti ili sporta te koja svojim postignućima promiču ugled Republike Hrvatske (članak 13. stavak 1, točka (v) Novog Pravilnika), kao jedan od uvjeta za dobivanje potpore propisuje da prihod po članu zajedničkog kućanstva smije iznositi najviše 2.660,80 kn (dvije tisuće šesto šezdeset kuna i osamdeset lipa), koji iznos predstavlja 80 % proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu.

Istekom 31. listopada 2018. godine prestaje važiti stari Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora (KLASA: 023-04/15-01/01, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-61, od 19. studenoga 2015. godine, uključivo sve kasnije izmjene i dopune istog; u daljnjem tekstu: Stari Pravilnik), što znači da će svi eventualni zahtjevi za dodjelu potpore koji će Zakladi biti poslani od 1. studenoga 2018. godine nadalje temeljem Starog Pravilnika i na starim obrascima zahtjeva za dodjelu potpora biti automatski odbijeni iz razloga što nisu podneseni na valjani način, sukladno (novim) primjenjivim aktima Zaklade.


DODJELA NOVČANIH POTPORA U SLUČAJU VIŠESTRUKOG PORODA


Obavještavaju se fizičke osobe (obitelji) koje su Zakladi podnijele zahtjev za dodjelu novčane potpore u slučaju višestrukog poroda (u daljnjem tekstu: Zahtjev) da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) za 2018. godinu svojim Financijskim planom za 2018. godinu predvidjela ukupno 1.100.000,00 kn (milijun sto tisuća kuna i nula lipa).

Slijedom naprijed navedenog, svi Zahtjevi koje je Zaklada zaprimila do zaključno 10. rujna 2018. godine bit će obrađeni i isplaćeni do kraja 2018. godine (sve u slučaju da udovoljavaju propisanim uvjetima i da je dokazna dokumentacija potpuna).

Svi ostali Zahtjevi, koje je Zaklada zaprimila od 11. rujna 2018. godine nadalje neće biti obrađeni niti isplaćeni (uopće) jer je raspoloživa financijska kvota za tu vrstu potpore (novčana potpora u slučaju višestrukog poroda) za 2018. godinu ispunjena primitkom Zahtjeva zaključno s datumom 10. rujna 2018. godine, dok će se s danom 1. studenoga 2018. godine početi primjenjivati nova pravila na ovu vrstu potpore.

Informacije radi, dana 1. studenoga 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na potpore fizičkim osobama (obiteljima), stupit će na snagu novi Pravilnik o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 011-02/18-01/01, URBROJ: ZHZD/01-18-01, uključivo sve kasnije izmjene i dopune; u daljnjem tekstu: Pravilnik). Tim novim Pravilnikom počet će se, između ostalog, primjenjivati novi uvjeti za dobivanje novčane potpore za višestruki porod – najznačajnije izmjene su: (i) zahtjev za tu vrstu potpore moći će se podnijeti najkasnije do navršene godine dana djece rođene višestrukim porodom (znači, za blizance/trojčeke/itd. do godinu dana starosti), (ii) prihod po članu zajedničkog kućanstva neće smjeti iznositi više od 80 % proračunske osnovice propisane Zakonom o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu, (iii) potpora će iznositi 2.000,00 kuna po istovremeno rođenom djetetu. Zahtjevi za dodjelu novčane potpore za višestruki porod po tom novom Pravilniku podnosit će se na novom propisanom obrascu u razdoblju od 1. studenoga 2018. godine nadalje – novi obrasci i sve potrebne informacije bit će pravovremeno objavljeni na službenim internetskim stranicama Zaklade u rubrici Fizičke osobe.


POVRATAK

Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI