Preskočite na glavni sadržaj

PODSJETNIK ZA FIZIČKE OSOBE - KORISNIKE POTPORA ZAKLADE

Ovim putem podsjećamo sve zainteresirane fizičke osobe, korisnike novčanih potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (dalje u tekstu: Zaklada) na OBAVEZU dostave vjerodostojnog dokaza o namjenskom utrošku dodijeljene novčane potpore.
 
Pozivamo Vas da redovito pratite e-mail adresu (koju ste naveli kao kontakt adresu prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane potpore) i obavijesti koje zaprimate od strane Zaklade.
Molimo Vas da se pridržavate zadanih ROKOVA za dostavu dokaza o utrošku dodijeljene novčane potpore (definirani u obavijesti o isplati novčane potpore Zaklade) te tražene dokaze o namjenskom utrošku sredstava (račune/potvrde plaćanja) šaljete na e-mail adresu: potpore.fo@zhzd.hr
 
Nadalje, obavještavamo Vas kako je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrstama, uvjetima i postupku za dodjelu potpora Zaklade „Hrvatska za djecu“ (Klasa: 023-02/23-02/04, Urbroj: ZHZD/01-23-02) od dana 13.12.2023. godine definirano kako korisnik potpore koji ne dostavi vjerodostojan dokaz o namjenskom utrošku dodijeljene novčane potpore, odnosno koji dodijeljenu novčanu potporu nije utrošio u skladu s traženom i odobrenom svrhom, ne može podnijeti zahtjev za dodjelu novčane potpore idućih 5 godina. Rok od 5 godina počinje teći prvog sljedećeg dana nakon proteka zadnjeg dana za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljene novčane potpore.
 
Napominjemo kako je gore navedenom izmjenom, u korist korisnika potpora Zaklade, znatno ublažena odredba Pravilnika kojom je ranije bilo propisano kako korisnik potpore koji ne dostavi vjerodostojan dokaz o namjenskom utrošku dodijeljene novčane potpore, odnosno koji dodijeljenu novčanu potporu nije utrošio u skladu s traženom i odobrenom svrhom, gubi pravo na ostvarivanje bilo koje vrste potpore od strane Zaklade u budućnosti.
 
Ovim putem Vas još jednom pozivamo da redovito pratite svoju elektroničku poštu i vodite računa o rokovima.
 
Sva dodatna pitanja slobodno dostavite na e-mail adresu: potpore.fo@zhzd.hr  
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana