Preskočite na glavni sadržaj

OBJAVA IZMJENE I DOPUNE REZULTATA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PRAVNIH OSOBA ZA (SU)FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD DANA 20. TRAVNJA 2022. GODINE

Obavještavaju se zainteresirane pravne osobe, podnositelji prijava na Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata (KLASA: 023- 03/22-01/03, URBROJ: ZHZD/01-22-04 od 04.04.2022.; dalje u tekstu: Javni poziv) kako je na sjednici održanoj dana 15. rujna 2022. godine, Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli financijskih sredstava za (su)financiranje programa i projekata pravnih osoba temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata Zaklade „Hrvatska za djecu“ od 20. travnja 2022. (KLASA: 023-04/22-01/07, URBROJ: ZHZD/01-22-05 dalje u tekstu Odluka).
  1. Popis pravnih osoba za (su)financiranje javnog poziva od 20.04.2022. - revidirani popis nakon odustanka: link
  2. Popis  pravnih osoba koje su odustale od provođenja programa/projekta: link
Koristimo ovu priliku da Vam zahvalimo na sudjelovanju u ovom Javnom pozivu te se nadamo Vašim prijavama i u okviru budućih objava poziva.
Copyright © Zaklada "Hrvatska za djecu", 2024. Sva prava pridržana