Kratki opis potpore:

Ova novčana potpora dodjeljuje se obiteljima u slučaju udomljenja djeteta ili djece, pri čemu takva djeca ne smiju biti starija od 3 godine u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Pravo na ovu potporu ostvaruje se na temelju činjenice da je u obitelji nastupilo udomljenje djeteta.

Dopuštena svrha potpore:

Zahtjev za dodjelu ove potpore moguće je podnijeti samo i isključivo u slučaju udomljenja djeteta, pri čemu će se zahtjev za dodjelu ove potpore može se podnijeti najkasnije do navršene treće godine udomljenog djeteta. Svrha ove potpore je olakšati roditeljima povećano financijsko opterećenje tijekom prve tri godine života djece, koje je nastalo uslijed udomljenja (npr. dječja kolica, dječji namještaj, autosjedalica, dječji bicikl i dr.)

Iznos potpore:

Potpora se dodjeljuje jednokratno u iznosu do 5.000,00 kn (pet tisuća kuna) po svakom udomljenom djetetu.

Uvjeti za dodjelu potpore:

  1. jedan od udomitelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji je hrvatski državljanin
  2. jedan od udomitelja iz obitelji ili dijete iz te obitelji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

Potrebna dokazna dokumentacija:

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokazivanja ispunjenja iznad navedenih uvjeta za dodjelu potpore, potrebno je Zakladi dostaviti dokumente u nastavku.

  1. valjano ispunjen i potpisan zahtjev za dodjelu potpore (obrazac zahtjeva nalazi se ovdje)
  2. preslika kartice tekućeg računa (obje strane) udomitelja – podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN)
  3. preslika osobne iskaznice (obje strane) za udomitelja
  4. potvrda centra udomitelja o broju smještene djece starosti do 3 (tri) godine ne starija do 30 dana
  5. službena potvrda, ponuda ili predračun za svrhu u koju se traži novčana potpora

Neke od dokumenata (npr. rodni list) moguće je pribaviti putem sustava e-Građani, kojemu možete pristupiti ovdje.

Ostale informacije:

U ovom trenutku nema dodatnih informacija vezano za ovu potporu.