Obavijesti


JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU ZAKLADE „I JA PUTUJEM“


Obavještava se zainteresirana javnost da je dana 20. ožujka 2018. godine Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) započela provedbu samostalnog projekta „I ja putujem“, s ciljem organizacije ljetovanja ili praznika u mjestu izvan primarnog boravišta za malodobnu djecu iz obitelji u potrebi.

Predmetni projekt provodi se osnovnom Odluke Upravnog odbora Zaklade „Hrvatska za djecu“ o dodjeli potpora u svrhu provedbe samostalnog projekta Zaklade „Hrvatska za djecu“ naziva „Ljeto u HR za mene“  (KLASA: 023-04/18-01/05, URBROJ: ZHZD/01-18-02, od 15. ožujka 2018. godine).

Više detalja o uvjetima, postupku, načinu i rokovima prijave te obveznoj dokumentaciji koju su prijavitelji dužni dostaviti možete pročitati u tekstu Javnog poziva koji je objavljen u sklopu ove obavijesti. U sklopu ove obavijesti objavljuju se ujedno i predlošci izjava koje trebaju ispuniti osobe koje odluče podnijeti prijavu za sudjelovanje u predmetnom projektu.

Administrativni dio projekta „I ja putujem“ provest će se putem službene Facebook stranice Zaklade (nalazi se na sljedećem linku:  https://www.facebook.com/ZakladaHrvatskaZaDjecu/), gdje će Zaklada pravovremeno objavljivati sve informacije od važnosti za projekt.

 Javni poziv za sudjelovanje u projektu „I ja putujem“

 Obrazac izjave za sudjelovanje u projektu „I ja putujem“

 Obrazac izjave za suglasnost za korištenje osobnih podataka – punoljetni članovi

 Obrazac izjave za suglasnost za korištenje osobnih podataka – malodobna djeca 


ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA ZAKLADE


Obavještava se sveukupna javnost da je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine donio Odluku o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/05, URBROJ: ZHZD/01-17-05), koja je stupila na snagu istog dana te kojom je odlučeno da se raspisuje javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“. Odlukom je zadužen vršitelj dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ da provede javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“, sukladno uputama Upravnog odbora te općim aktima Zaklade „Hrvatska za djecu“. Sukladno članku 24. stavak 2 Statuta Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/15-0001/1, URBROJ: Zaklada HZD/01-15-59, od 19. studenog 2015. godine), odnosni javni natječaj za novog upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ mora biti raspisan unutar najviše trideset dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“.


V. D. UPRAVITELJA NOVI ZAKONSKI ZASTUPNIK ZAKLADE


Obavještava se sveukupna javnost da je Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) na sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine donio Odluku o imenovanju vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ (KLASA: 023-04/17-01/05, URBROJ: ZHZD/01-17-04), koja je stupila na snagu istog dana i kojom je za vršitelja dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ imenovana Renata Gubić, dipl. oec. te kojom je odlučeno da ista stupa na funkciju dana 1. prosinca 2017. godine. Vršitelj dužnosti upravitelja Zaklade, temeljem točke IV. naprijed navedene odluke Upravnog odbora, ima sva prava, ovlasti, odgovornosti i dužnosti upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“.

Između Zaklade „Hrvatska za djecu“ i gđe Renate Gubić, dipl. oec. je dana 1. prosinca 2017. godine zaključen Ugovor o radu na određeno vrijeme i to na razdoblje od najduže tri mjeseca od dana sklapanja istog, pri čemu je Zaklada „Hrvatska za djecu“ u tom Ugovoru o radu zastupana po predsjednici Upravnog odbora, gđi Nadi Murganić.

Slijedom prethodno navedenog, gđa Renata Gubić, dipl. oec. stupila je na funkciju vršitelja dužnosti (v. d.) upravitelja Zaklade „Hrvatska za djecu“ dana 1. prosinca 2017. godine te je od tog dana ista zakonski zastupnik Zaklade „Hrvatska za djecu“, sa svim pravima, ovlastima, odgovornostima i dužnostima upravitelja Zaklade.


Internetske stranice zhzd.hr koriste kolačiće (cookies) u svrhu pružanja boljeg korisničkog iskustva te optimalnog rada i bolje funkcionalnosti stranica. Nastavkom pregleda internetskih stranica zhzd.hr pristajete na upotrebu kolačića. Istovremeno, skrećemo pozornost na to da je kolačiće moguće i onemogućiti, za što je potrebno prilagoditi postavke Vašeg internetskog preglednika, te ujedno ističemo da se takvo postupanje može nepovoljno odraziti na korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica.

ZATVORI