Javni poziv za pravne osobe – obavijest o tijeku događaja, status na dan 19.10.2016.

19
lis.

Obavještava se zainteresirana javnost, a posebno pravne osobe – prijavitelji da je Zaklada „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) dana 14. listopada 2016. godine u 11:51 sati zaprimila e-mail poruku od gđe Tine Šimurine, novinarke HRT-a i to sljedećeg sadržaja – citirano:

„Poštovani,

Ja sam Tina Šimurina, novinarka Hrvatske televizije. S obzirom na upite koji su nam stigli u redakciju nakon vaše objave rezultata javnog poziva za podnošenje prijava pravnih osoba za sufinanciranje programa i projekata objavljenog 1. kolovoza 2016. molim vas da mi odgovorite zašto su pravne osobe kojima su odobrena sredstva objavljene pod šifrom, odnosno zašto javnost ne može iščitati čije prijave su pozitivno riješene i kojim pravnim osobama su dodijeljena financijska sredstva. Je li vaša obveza, baš kao i svih zaklada i udruga, da javno objavite kome je novac odobren, po kojim kriterijama i koliko novca? Zašto na svojim stranicama niste objavili nazive pravnih osoba nego ste ih naveli pod ID prijave i tako široj javnosti onemogućili da ima jasan uvid u rezultate natječaja?

Srdačan pozdrav!

Tina Šimurina“

Zaklada je dana 19. listopada 2016. godine u 16:40 sati uputila gđi Šimurini e-mail odgovor sljedećeg sadržaja – citirano:

 

„Poštovana gđo Šimurina,

maloprije je skrenuta pozornost upraviteljici Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) i meni na Vaš e-mail ispod – odgovaram/o u nastavku; stoga primite naše isprike na kraćem čekanju na odgovor.

Pravne osobe koje su vam se očigledno pritužile nisu, kako se čini, prethodno valjano pročitale i/ili razumjele tekst Javnog poziva za podnošenje prijave pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata od strane Zaklade „Hrvatska za djecu“, koji je bio objavljen 01.08.2016. (u daljnjem tekstu: Javni poziv), u dijelu koji se tiče objave rezultata. Naime, Javni poziv u svojoj točki IX. (g) jasno kaže sljedeće: „Rezultati ovog Javnog poziva bit će objavljeni na službenim internetskim stranicama Zaklade – www.zhzd.hr, kao i na službenim internetskim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske – www.udruge.gov.hr, do najkasnije 31. listopada 2016. godine.“, a pritom se misli na sveukupne rezultate provedenog Javnog poziva koji do objave takvih službenih rezultata nije niti može biti službeno zaključen.

Upravni odbor Zaklade je na sjednici održanoj dana 10. listopada 2016. godine donio odluku o (ne)prihvaćanju prijava za (su)financiranje od strane Zaklade, odnosno o dodjeli financijskih sredstava pravnim osobama čije su prijave pozitivno ocijenjene u sklopu provedenog Javnog poziva. Slijedom toga, Zaklada je dana 11. listopada na svojim internetskim stranicama, u dijelu koji se odnosi na predmetni Javni poziv, objavila rezultat odluke donesene od strane Upravnog odbora, ALI nije još objavila sveukupne rezultate Javnog poziva kako je isto predviđeno točkom IX. (g) Javnog poziva, a koji će biti objavljeni u propisanom roku, nakon što Zaklada provede sve prethodno potrebne radnje (sklopi sve ugovore s osobama kojima je odobrena dodjela financijskih sredstava te obavijesti e-mailom sve pravne osobe za čije prijave je odlučeno da su neprihvatljive ili koje su bile ocijenjene negativno).

Zaklada je s današnjim danom, 19. listopada 2016. godine, završila izradu i slanje svih Ugovora o dodjeli financijskih sredstava onim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene pozitivno, dok će tijekom predstojećih nekoliko radnih dana poslati e-mail obavijesti s obrazloženjima svim pravnim osobama čije su prijave ocijenjene kao neprihvatljive (zbog neispunjavanja formalno-pravnih uvjeta) ili negativno (ispunjavaju formalno-pravne uvjete, ali Zaklada ih nije smatrala prihvatljivima za (su)financiranje).

Nakon što prethodno navedeno bude izvršeno, Zaklada će pripremiti sažetak relevantnih informacija i podataka o provedenom Javnom pozivu i objaviti ga sukladno točki IX. (g) Javnog poziva, a u sklopu kojeg sažetka će, između ostalog, biti navedeni i svi relevantni podaci o pravnim osobama koje su temeljem Javnog poziva primile (su)financiranje od strane Zaklade.

Cijeli Javni poziv, kako je vidljivo iz teksta istog, je koncipiran na principu evidencijskih oznaka iz operativnih razloga, očuvanja povjerljivosti podataka i očuvanja jednakog tretmana za sve pravne osobe – prijavitelje, kao i sprječavanja kolanja informacija radi mogućnosti pokušaja utjecanja na osobe u proces obrade podataka i odluke o prijavama, u razdoblju dok traje proces prijava, obrade prijava, donošenja odluka i slično.

Ako bolje pogledate tablicu koja je objavljena dana 11. listopada 2016. godine vidjet ćete da se u trećem stupcu iznose podaci o iznosu koji je tražen od Zaklade, a ne koji je odobren od Zaklade i s kojim iznosom je predložen i sklopljen Ugovor o dodjeli financijskih sredstava. Već samo ta činjenica upućuje na to da ono što je objavljeno zasigurno nije konačna informacija koju će Zaklada objaviti vezano za predmetni Javni poziv i vezano za dodijeljena financijska sredstva.

Zaklada je, između ostalog, jako dobro upoznata i s člankom 10. stavak 1 točka 8 Zakona o pravu na pristup informacijama koji kaže da su tijela javne vlasti obvezna na svojim internetskim stranicama objavljivati, između ostalog, informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa, kao što je i jako dobro upoznata s člankom 30. stavak 1 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge koji kaže da je davatelj financijskih sredstava obvezan na svojim službenim internetskim stranicama javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama i programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva i o odobrenim financijskim iznosima, te je Zaklada vođena upravo navedenim obvezama prilikom izrade teksta Javnog poziva navela i točku IX. (g) istog u sadržaju kako je izvorno objavljeno.

Slijedom svega navedenog, Zaklada još uvijek nije javno objavila sveukupne rezultate Javnog poziva, sa svim relevantnim i nužnim podacima, ali joj isto tako nije niti istekao rok za takvu objavu, sukladno točki IX. (g) te Vas i svu zainteresiranu javnost uvjeravamo da ćemo to učiniti do 31. listopada 2016. godine, kako je predviđeno spomenutom točkom Javnog poziva, a do tada bismo molili za strpljenje i uvažavanje Zaklade da tijekom predstojećih dana izvrši sve preostale radnje u svezi Javnog poziva.

Za kraj bismo htjeli istaknuti, da je za razliku od mnogih sličnih natječaja koji se provode u RH, predmetni Javni poziv uistinu odrađen na apsolutno transparentan način, koji pruža jednake mogućnosti za sve te smo do danas zaprimili već brojne kako usmene tako i pisane pohvale za organizaciju, transparentnost, brzinu i slično vezano za Javni poziv. Možemo razumjeti nezadovoljstvo pravnih osoba čije prijave nisu ocijenjene pozitivno i stoga neće primiti (su)financiranje od strane Zaklade temeljem predmetnog Javnog poziva, ali prije napada, pritužbi, puštanja neutemeljenih informacija u javnost i slično su barem mogle dopustiti da Zaklada obavi sve radnje propisane Javnim pozivom i objavi sveukupne rezultate, a za potonje ponavljam da je rok tek 31. listopada 2016. godine.

Vjerujem da smo Vam naprijed navedenim razjasnili sve nejasnoće i odgovorili na postavljena pitanja te u slučaju daljnjih pitanja, stojimo na raspolaganju jer uistinu želimo zaključiti ovaj javni poziv na način na koji je isti isplaniran, započet i proveden – transparentno, nepristrano i pružajući jednaku mogućnost za sve zainteresirane pravne osobe, uključivo odgovaranje na sva pitanja koja smo do danas zaprimili u svezi Javnog poziva.

Lp,

AMM

Ana-Marija Marić

Zamjenik upravitelja za razvoj, operativno poslovanje i projekte“

Naprijed navedeno se objavljuje u svrhu informiranja zainteresirane javnosti o tijeku događaja u svezi Javnog poziva, a uslijed neutemeljnih pritužbi koje su, prema navodima gđe Šimurine, uputile pojedine pravne osobe – prijavitelji nezadovljne odlukom Zaklade o njihovoj prijavi.

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann